Gå videre til hovedindholdet

Opslag

Viser opslag fra juni, 2020

Citizen Science understøtter FNs verdensmål: Bibliotekernes mulige rolle - Webinar

"Citizen Science understøtter FNs verdensmål: Bibliotekernes mulige rolle" er emnet for dagens EBLIDA-Liber Webinar. Deltag  her Citizen Science som begreb skal opfattes som en ny platform for samarbejde mellem forskere og offentligheden. Antallet af borgere, der deltager i Citizen Science, er steget dramatisk, tusinder af Citizen Science-projekter er tilgængelige online og biblioteker på både lokalt og nationalt niveau kan tjene som borgernes adgang og mulighed for at kunne deltage i f.eks. FN's verdensmål. I Danmark har særligt SDU markeret sig i arbejdet med Citizen Science. På dagens seminar er der også to oplæg fra netop SDU. Det er Thomas Kaarsted, University Library of Southern Denmark, Denmark og Anne Kathrine Overgaard, University of Southern Denmark, Denmark. Webinaret har fokus på den rolle biblioteker kan spille i fremtiden arbejde med FNs Verdensmål. Det sigter mod deltagere at få relevante redskaber til: Strategi Services Enkelt kontaktpunkt

Sommerpakke til kulturen

Regeringen og et stort flertal af Folketingets partier blev den 19. juni enige om at afsætte i alt 700 mio. kr. til en sommerpakke, der bl.a. skal give danskerne bedre mulighed for at dyrke kultur- og naturoplevelser i sommermånederne. Her kan bibliotekerne også søge mindst et par af de fem initiativer. Flere forenings- og idrætsoplevelser for danskerne (og jeg tror også ikke etniske danskere må deltage, men det er sådan en retorik der har sneget sig ind i det DANSKE sprog): Der oprettes en pulje på 50 mio. kr., som forenings- og idrætsverdenen kan søge til at skabe aktiviteter og oplevelser for danskerne i sommeren 2020. Det kan fx være mindre lokale motionsløb, sangaftner, foredrag mv. Midlerne fordeles af DIF, DGI og DUF. Aktivitetspulje til kunstneriske aktiviteter: I 2020 afsættes der 30 mio. kr. til projekter med bred folkelig appel, som udføres af professionelle kunstnere og kunstnergrupper til at lave nytænkende optrædener, udstillinger mv. i en corona-tid. Der k

Ros til kulturministeriet for nye retningslinjer på biblioteksområdet

Nu ved jeg godt, at det ikke er comme il faut at rose kulturministeriet eller kulturministeren i denne tid, men jeg synes det er rettidig omhu, når ministeriet i dag melder nye retningslinjer ud på biblioteksområdet. I sidste uge opfordrede Danmarks Biblioteksforening til at Luk alle bibliotekerne op og give borgerne det fulde bibliotekstilbud tilbage, på baggrund af at deres ansvarlige adfærd og det lave smittetryk mente foreningen, at det ville være forsvarligt også at genåbne de biblioteker, der har selvbetjent åbningstid samt åbne for de mange familieaktiviteter, der savnes rundt omkring på landets biblioteker. De retningslinjer kom så nu, og skal nok vække begejstring hos bibliotekerne og i særdeleshed hos de mange mennesker der savner deres bibliotekstilbud.  Besøg og genåbning vil stadig ske kontrolleret og sundhedsmæssigt forsvarligt. Se retningslinjerne her https://www.db.dk/opdaterede-retningslinjer-genaabning-af-biblioteker

BIBLIOTEKER OG FORFATTERE SKAL SÆTTE SKUB I LÆSELYSTEN

Landets folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre har nu mulighed for at søge tilskud til projekter, der øger danskernes læselyst og læsefællesskaber. Puljen med i alt 13 millioner kroner støtter projekter, som inddrager forfattere og andre kunstnere for at styrke et aktivt kulturliv på den anden side af corona-krisen, som foreslået af Danmarks Biblioteksforening skriver Kulturministeriet i dag i en pressemeddelelse.  "Corona-krisen har bekræftet, at vi i den grad har brug for fællesskaber. Litteraturen og læsning kan netop danne ramme om fællesskaber. Derfor skal vi også blive ved med at styrke børn, unge og ældres læselyst – og alle de nye fællesskaber omkring læsningen. Ved at involvere forfattere og kunstnere i projekterne kan vi give kulturlivet og dem, der fører os ind i litteraturens verden, en ekstra hjælpende hånd også efter corona-krisen." siger Kulturminister Joy Mogensen i den anledning. Baggrund Der er i disse år et stort fokus på læsning og læsel

Genoptagelse af relationer, fritidsaktiviteter og retningslinjerne

Nedlukningen i forbindelse med Corona har budt på et langt afbræk fra relationer og fritidsaktiviteter, og særligt for udsatte børn og unge kan det være vanskeligt at genoptage fritidsaktiviteter og opsøge tilbud i boligområder, på biblioteker og i de frivillige sociale foreninger. Jeg er med i  "Partnerskabet vedr. udsatte børn og unge under COVID-19". Det er et partnerskab der er skabt på baggrund den politiske aftale, der blev indgået 17. april om udvidelse af den første fase af en kontrolleret genåbning af Danmark fremgår det, at der etableres partnerskaber på tværs af myndigheder, civilsamfund, kulturinstitutioner, private aktører og den offentlige sektor, som kan udvikle initiativer, der modvirker ensomhed, sårbarhed og støtter socialt udsatte børn og unge. Her er vi meget opmærksomme på at retningslinjerne tolkes meget forskkelliget rundt om i landets kommuner og i de enkelte organisationer og institutioner.    LÆS OGSÅ  Muligheder for støtte til bibliotekerne og

Muligheder for støtte til bibliotekerne og deres aktiviteter

Der er ikke lavet specifikke hjælpepakker målrettet bibliotekerne, men der er muligheder, hvis man som bibliotek holder sig til, det har jeg skrevet uddybende om. Et bredt flertal i Folketinget har vedtaget en sommerpakke målrettet børn og unges sommerferieaktiviteter. Også i forhold til de de generelle omkostninger, forbundet med corona er der mulighed for at få dækket. I maj måned indgik Regeringen en aftale med KL om at dække de ekstra omkostninger i år som følge af coronaepidemien og løfter kommunernes serviceramme i 2021. For institutioner som bibliotekerne, der i mange år har haft digitale strategier og derfor kunne fortsætte deres kerneyderlser i en digital form, uden at skulle genopfinde sig selv, som mange andre har skulle, har det betydet et voldsomt forøget brug af de digitale tilbud og mange nye brugere. Det er fedt, men det har kostet, og det er vigtigt at være opmærksom på det, både politisk og fagligt. Men der er altså muligheder, som du kan læse om her. Sommerfe

Borgerne ønsker deres lokale biblioteker tilbage

Luk alle bibliotekerne op og giv borgerne det fulde bibliotekstilbud tilbage, der er behov for at åbne alle de lokale mødesteder for kultur og viden -og at åbne bibliotekerne helt op. Bibliotekerne var med i første bølge af genåbningen og erfaringerne er så gode, at bibliotekernes interesseorganisation Danmarks Biblioteksforening nu opfordrer til at åbne bibliotekerne endnu mere. I dag er opfordringen sendt til kommuner, regering og folketing.  På baggrund af at borgernes ansvarlige adfærd og det lave smittetryk mener foreningen, at det vil være forsvarligt også at genåbne de biblioteker, der har selvbetjent åbningstid samt åbne for de mange familieaktiviteter, der savnes rundt omkring på landets biblioteker. Rundt omkring i kommunerne er der forskel på hvordan bibliotekerne er genåbnet i forhold til de lokale muligheder for at følge de centrale sundhedsmæssige anbefalinger om afstand, plads o.l. Bibliotekerne har således i et vist omfang kunne genåbne, gradvist, kontrolleret og

Når biblioteket har succes koster det - men der er mulighed for ekstra støtte

Corona-krisen har ændret utroligt meget, ikke blot i hele vores samfund, men også i folks adfærd. Én ting har den frygtelige virus dog ikke ændret på nemlig vores lyst til at læse og bruge bibliotekerne. Det er kun positivt at folk bruger biblioteket, og selvom det koster, kan man ikke lave hjælpepakker for alt. Det ligger så også i en offentlige institutions som biblioteks natur, at når de laver succesfulde tilbud som tiltrække mange nye brugere, så er det en udgift for institutionen fordi borgerne ikke skal betale for tilbudene, men regningen betales af bibliotekets trængte budget. Det digitale forbrug eksploderende og det koster Bibliotekerne har under coronatiden vist deres omstillingsparathed og evne til at navigere også i krisetider. Bibliotekssektoren viste også, at den har udviklet klare digitale strategier og skulle ikke – i modsætning til flere andre sektorer – til at genopfinde sig selv i en digital formidling. Allerede den første uge efter Danmarks nedlukning kunn

Kulturmødet på Mors er aflyst i fysisk form, men....vi åbner alternativet i dag.

Det fysiske Kulturmøde på Mors er aflyst, men vi har erstattet det med et digitalt i flere heats og vender frygteligt tilbage med debatter om litteratur og biblioteker i august. Men i lige nu kan du komme med til åbningen af Kulturmødet Mors 2020. Under temaet CULTURE MATTERS sætter vi strøm til årets Kulturmøde som åbner i tre kapitler. Første kapitel er en online konference, hvor vi spørger: HVAD NU? - FREMTIDENS KUNST- OG KULTURLIV. Med Covid-19 pandemien som bagtæppe er samtalen om kunst og kultur vigtigere end nogensinde. Vi har set, hvordan kunst og kultur har samlet danskerne i en krisetid. Det er her, vi har fundet fællesskab og fået ilt til det indre liv. Nu genåbner Danmark. Spørgsmålet er, hvad har vi lært? Til åbningen samler Kulturmødet Mors førende kunstnere, kulturaktører, erhvervsfolk og politikere til tre timers samtale om fremtidens kunst- og kulturliv. Hvilke udfordringer står vi overfor? Hvilke muligheder og nye erkendelser skal forfølges? Se med her powere

Ny statistik: Lukning af bibliotekerne gav boost til digitalt udlån

Danmarks Statistik har indgået et samarbejde med de danske folkebiblioteker om at lave en lånestatistik, som kobler bibliotekernes udlån med karakteristika for lånerne. I dag offentliggøres første kvartalsvise udgivelse på baggrund af statistikken – og den viser, at nedlukningen af bibliotekerne 13. marts fik borgerne til at vælge digitale udlånsmuligheder til i stor stil, skriver Danmarks Statistik i dag i pressemeddelelse. Da bibliotekerne på grund af COVID-19 blev lukket ned, strømmede danskerne til Ereolen, som er folkebibliotekernes digitale udlån af e-bøger og lydbøger. Det viser den første udgivelse af en ny individbaseret lånestatistik, som udkommer i dag. Tidligere har biblioteksstatikken kun indeholdt det samlede antal udlån hos bibliotekerne, men i det nye samarbejde har data fra folkebibliotekernes administrationssystem gjort det muligt at koble udlån med data om lånerne. Dermed kan demografiske forskelle i låneradfærden belyses. Det giver mulighed for se på, hvordan bib