Gå videre til hovedindholdet

Opslag

Viser opslag fra marts, 2012

Bibliotekerne opfordrer til en fælles digital motorvej

På Danmarks Biblioteksforenings årsmøde er et af temaerne i disse dage, hvordan man får virkeliggjort visionen om en fælles digitalt bibliotek for hele landet. Det har fået formændende for henholdsvis Bibliotekschefforeningen og Danmarks Biblioteksforening til at udsende en pressemeddelelse, hvor de fremhæver, at vi skal lægge os i selen, for at skabe adgang for alle borgerne i det digitale Danmark. De to formænd skriver:  Der er enighed mellem Kommunernes Landsforening og kulturministeriet om at skabe et fælles nationalt digitalt bibliotek. Så inden længe kan borgerne besøge Danmarks Digitale Bibliotek - eller kan de nu også alle sammen det? Visionen er at skabe et stort fælles reservoir af information, viden og underholdning, der skal give borgerne nem, lovlig og gratis adgang til digitale e-bøger, film, tidsskrifter og meget andet, på alle mulige platforme, ikke kun – som hidtil – på bibliotekernes hjemmesider. Danskernes Digitale Bibliotek - kort og godt Ma

Fantastisk litteraturformidling via augmented reality

Det kan lykkedes at få sammenhæng mellem den virtuelle formidling og den fysiske bog. I Danmarks Biblioteksforening har vi til vores årsmøde sammen med  axiell , litteratursiden  og  redia  udviklet en app, der gør litteraturen levende og viser film med forfatteren   Du kan hente app'en under "bogprisen 2012" i Googles Play Butik  og snart i Appels App store.  Så skal du blot bruge din smartphone til at pege på forsiden af en af de ti bøger vi sammen med Berlingske har nomineret til Læsernes Bogpris og så sker der ting og sager.  Jeg håber der er nogen der vil bruge det her og videreudvikle på det, sammen med os. Prøv det!   Følg DB årsmøder in real time

18 mio. kr til IT læring...nu også til biblioteker

Satspuljemidler til styrkelse af ældres digitale færdigheder kan nu søges af bibliotekerne.....også. Da puljen først blev bud ud var det kun til frivillige foreninger og organisationer.  I Danmarks Biblioteksforening vi har arbejdet på at få ændret kriterierne, det er lykkedes, så det nu er muligt for det enkelte bibliotek at søge puljen. Så nu hedder Ansøgerkredsen: Frivillige foreninger og organisationer, kulturinstitutioner, herunder biblioteker, samt folkeoplysningsorganisationer, borgerservicecentre mv. Se den her  http://www.sm.dk/Puljer/sociale-omraader/aeldre/%C3%86ldIT/Sider/default.aspx   Vi tror nemlig på at midlerne gør nytte i samarbejdet mellem biblioteker og alle de andre parter der arbejder med læring lokalt.  Der er i 2012 afsat en pulje på i alt 18 millioner kroner til styrkelse af ældres digitale færdigheder i Socialministeriet. Puljen har frist allerede d. 12. april 2012.  Se også http://db.dk/artikel/styrk-it-læringsindsatsen-på-biblioteke

Er Danmark klar til de digitale udfordringer?

Danmarks Biblioteksforenings årsmødet er mødestedet for kulturpolitikere og fagfolk. I år er temaet "Biblioteket - så kan de lære det" Følg med online   I et tema som  "Biblioteket - så kan de lære det" er der mange budskaber, som man kan lege lidt med at afkode. Et af de mere direkte budskaber er bibliotekernes vigtige opgave med at skabe læring og sikre alle borgerne en mulighed for at deltage. Det har vi udsendt en pressemeddelelse om i dag. "Regeringen har som målsætning at al kommunikation mellem borgere og det offentlige fra 2015 skal være digital. Gevinsterne er store, men det samme er udfordringerne, for er danskerne egentlig klar til det digitale samfund? Og hvad med dem som har behov for hjælp? ”I Danmarks Biblioteksforening bakker vi op om visionen for det digitale Danmark, og derfor har vi den omfattende digitaliseringsplan som overordnet emne på vores årsmøde i de kommende dage i Frederikshavn, hvor vi både ser på udfordringerne for bib

DB Årsmøde 2012 - formidlet til en skærm nær dig

I Danmarks Biblioteksforening forbereder vi vores Årsmøde 2012 i   Arena Nord, Frederikshavn. Lige nu arbejder vi på højtryk på formidlingen, herunder hvordan vi spreder alle de gode budskaber. Her er nogle af bud og under møder vil vi løbende komme med flere nye tiltag. S kriv om årsmødet på Twitter: #DB12FRH   Se mere på  www.db.dk/2012  hvor du også kan se opdateret program Eller følg os på vores voutube kanal, hvor alle oplæg bliver lagt ud Scan QR-koden og få information om DBs årsmøde i Frederikshavn med på din smartphone eller tablet.      

Lektier-online kåret som vinder af Velfærdsprisen 2012

  "Statsbiblioteket er med Lektier-online kåret som vinder af Velfærdsprisen 2012," skriver Computerworld, der også er blandt jury-medlemmerne. Tillykke, jeg synes det er rigtig godt gået og viser hvordan bibliotekerne er fantastiske til at udvikle services i den virtuelle verden. Bibliotekerne er gode til at finde løsninger som er relevante for en gruppe brugere, som er online og finde rationalet ved at gøre det i en fælles national kontekst. Chefredaktør Line Ørskov lægger i begrundelsen vægt på:  -at det er en særdeles brugervenlig løsning, der tilbyder effektiv lektiehjælp i flere fag via chat, videochat og whiteboards. -at løsningen tager udgangspunkt i de unge som aktive digitale borgere og inddrager civilsamfundet på en nyskabende måde ved at frivillige får mulighed for at tilbyde lektiehjælp." -at løsningen et socialt perspektiv med en primærmålgruppe blandt tosprogede i udsatte boligområder Digitaliseringsprisen 2012  Digitaliseringsprisen 2012 ble

Fra joke til politik

Ældre borgere skal lære om IT i kirkens rum, mener Socialdemokraterne.  Da Folketinget i februar havde høring om offentlig digitalisering og kommunal IT  indledte jeg mit indlæg med en sammenstilling af udviklingen af antallet af kirker og antallet af fysiske biblioteker, sammenstillingen skulle tjene det (humoristiske!)  formål, at vise at selvom der til stadighed strømmer flere mennesker til bibliotekerne, og bibliotekerne i de sidste ti år har fået mange flere tilbud og løser mange flere opgaver, så er antallet af filialer næsten halveret.  Jeg sammenlignede så med antallet af Kirker, hvor der er det samme fysiske antal, mens man ikke helt ved hvor mange mennesker der fysiske kommer i kirkerne, hvilket var til debat i de dage, hvor det var kommet frem, at man i kirkerne ikke vidste hvor mange gudstjenester der blev aflyst fordi der ikke mødte nogen op.  Trine Bramsen (S) Det syntes jeg jo var meget sjovt set fra bibliotekernes side, hvor vi måler på alt, og har klare tal på

Der skal mere på hylderne i fremtidens digitale bibliotek

Det blev så i dag at Kulturministeriet, KL og Kulturstyrelsen offentliggjorde deres længe ventede rapport om Danskernes Digitale Bibliotek. LÆS OGSÅ   Danskernes Digitale Bibliotek - kort og godt   Det er en interessant rapport og der lægges nogle gode og farbare spor ud. Nu er de centrale spørgsmål blot, hvornår kan alle de gode intentioner i rapporten blive realiseret?  Jeg håber at det ikke bliver et projekt der trækker ud i årevis, for både biblioteker og specielt borgerne er parate og efterspørger en samlet løsning. Det andet store spørgsmål som rejser sig er, hvordan giver vi alle borgerne adgang. I rapporten lægges op til at alle kommuner er med i løbet af 3 år og at et succeskriterium er at op mod 90% af borgerne får adgang. Jeg håber de får ret, men jeg tror der skal arbejdes en del med, at for at få alle kommuner med. LÆS OGSÅ  Får alle lov til at bruge DDB? Det bliver nogle af de temaer der skal drøftes på Danmarks Biblioteksforenings årsmøde, hvor DDB ko

Uholdbart når kompetence defineres af markedet alene

  Kommercielle interesser overskygger fagligheden – især i Danmark er Laura Louise Sarauw påstand. Hun er fra Københavns Universitet, og har i sin ph.d.-afhandling sat stort spørgsmålstegn ved de senere års reformer på uddannelsesområdet på Danmarks universiteter. Se mere Hun lavede oplæg til en spændende diskussion på Det Informationsvidenskabelige Akademi IVA igår, hvor aftagerpanelet havde sat kompetencebergrebet til debat. Det kom der en spændende diskussion ud af på en dag hvor også uddannelsesminister Morten Østergaard spillede aktivt ind på den bane, da han havde skrevet kronik i Politiken om sine intentioner under overskriften fra forsknings til fordybelse. Læs selv Østergaards  kronik i Politiken        Han skriver bl.a. at en række professorer har advaret mod et forfald, hvad angår de klassiske universitetsdyder til fordel for begreber som kompetencer, arbejdsmarkedsparathed og entreprenørskab. Det imødegår han som udtryk for en forældet tankegang at itales

Styrk den professionelle formidling med ODM KURSER, foråret 2012

Som noget nyt inviterer Danmarks Biblioteksforening i et samarbejde med Organisationen Danske Museer landets biblioteker, folke- som forskningsbiblioteker til at benytte sig af ODMs mange formidlings- og servicekurser. Se listen af kurser på  www.db.dk/arrangør/db-og-odm KURSUS: Brillanten - Fremtidens udstillingsudvikling og realisering 30-04-2012 09:00  -  02-05-2012 16:00 KURSUS: Brillanten - Fremtidens udstillingsudvikling og realisering 31-05-2012 09:00  -  01-06-2012 16:00 KURSUS: Brug museumsbutikken 21-05-2012 09:00  -  22-05-2012 16:00 KURSUS: Del kulturarven i praksis 07-05-2012 09:00  -  08-05-2012 16:00 KURSUS: God publikumsbetjening KURSUS: Informationsadfærd hos museernes og bibliotekernes webbrugere 07-03-2012 10:00 - 17:00

Kritik af kommunale hjemmesider

Kritik af kommunale hjemmesider  skriver KL i dag.  Halvdelen af kommunernes hjemmesider har problemer med at arbejde på forskellige browsere og platforme, viser en ny undersøgelse. KL er enig i, at der er plads til forbedringer, men mener, undersøgelsen er for unuanceret. Det skal jeg ikke tage stilling til, men kan konstatere at der generelt bør tænkes i mere bruger venlighed og fælles standarder.  Jeg håber virkelig at man i den forbindelse kan se sammenhængen til visionen om Danskernes Digitale Bibliotek , og bruger hele visionen bag som løftestang til at forbedre hele den kommunale sektors webformidling. Læs mere her  Danskernes Digitale Bibliotek - kort og godt