onsdag den 28. marts 2012

18 mio. kr til IT læring...nu også til biblioteker

Satspuljemidler til styrkelse af ældres digitale færdigheder kan nu søges af bibliotekerne.....også. Da puljen først blev bud ud var det kun til frivillige foreninger og organisationer. 

I Danmarks Biblioteksforening vi har arbejdet på at få ændret kriterierne, det er lykkedes, så det nu er muligt for det enkelte bibliotek at søge puljen.

Så nu hedder Ansøgerkredsen:
Frivillige foreninger og organisationer, kulturinstitutioner, herunder biblioteker, samt folkeoplysningsorganisationer, borgerservicecentre mv.Vi tror nemlig på at midlerne gør nytte i samarbejdet mellem biblioteker og alle de andre parter der arbejder med læring lokalt. 

Der er i 2012 afsat en pulje på i alt 18 millioner kroner til styrkelse af ældres digitale færdigheder i Socialministeriet. Puljen har frist allerede d. 12. april 2012. Det vil være oplagt, at lokale samarbejder mellem biblioteker og oplysningsforbund byder ind hertil med forløb, der sætter borgernes behov i centrum.

Dansk Folkeoplysnings Samråd har lavet et idekatalog til inspiration
Læring i det digitale Danmark er også et af temaerne på Danmarks Biblioteksforenings årsmøde som afholdes i disse dage. 

Danmarks Biblioteksforenings årsmødet er mødestedet for kulturpolitikere og fagfolk. I år er temaet "Biblioteket - så kan de lære det"Årsmøde 2012 i Fr.havn

28. til 30. marts 2012 i Arena Nord Frederikshavn

Ingen kommentarer:

Send en kommentar