Gå videre til hovedindholdet

Bibliotekerne opfordrer til en fælles digital motorvej

På Danmarks Biblioteksforenings årsmøde er et af temaerne i disse dage, hvordan man får virkeliggjort visionen om en fælles digitalt bibliotek for hele landet. Det har fået formændende for henholdsvis Bibliotekschefforeningen og Danmarks Biblioteksforening til at udsende en pressemeddelelse, hvor de fremhæver, at vi skal lægge os i selen, for at skabe adgang for alle borgerne i det digitale Danmark.

De to formænd skriver: 
Der er enighed mellem Kommunernes Landsforening og kulturministeriet om at skabe et fælles nationalt digitalt bibliotek. Så inden længe kan borgerne besøge Danmarks Digitale Bibliotek - eller kan de nu også alle sammen det?

Visionen er at skabe et stort fælles reservoir af information, viden og underholdning, der skal give borgerne nem, lovlig og gratis adgang til digitale e-bøger, film, tidsskrifter og meget andet, på alle mulige platforme, ikke kun – som hidtil – på bibliotekernes hjemmesider.

Danskernes Digitale Bibliotek - kort og godt


Man kan sammenligne Danmarks Digitale Bibliotek med motorvejsnettet, som sikrer den overordnede infrastruktur mellem byerne. I forhold til det digitale bibliotek er der tale om en digital motorvej, som sikrer, at borgerne kan få adgang til de digitale materialer når og hvor de har behov for det.
Det bliver op til kommunerne at finansiere de digitale materialer til deres borgere, som det også er i dag med de fysiske bøger der står på bibliotekerne, mens det i dag er sådan, at den ordning der sørger for at bøgerne bliver fragtet rundt mellem bibliotekerne, er finansieret af staten.

Med planerne om Danmarks Digitale Bibliotek ser det ud til, at det er op til kommunerne at finansiere den digitale motorvej, som skal binde det hele sammen i en fælles national løsning. Det rejser unægtelig den problemstilling, at det ikke er sikkert, at alle borgere får adgang og dermed gavn af den kommende løsning, da der kan være kommuner, som ikke tilslutter sig den fælles løsning.

I bibliotekerne bakker vi om aftalen om at etablere Danskernes Digitale Bibliotek, men vi frygter, at projektet får meget svære betingelser, hvis ikke alle kommuner tilslutter sig Danskernes Digitale Bibliotek. Vi vil derfor opfordre regeringen til at skabe en model, der sikrer adgang for alle borgere til de digitale materialer

Disse og andre spørgsmål angående Danmarks Digitale Bibliotek er det helt centrale tema på Danmarks Biblioteksforenings årsmøde den 30. marts 2012 i Frederikshavn. Her vil vi sammen med 400 kulturpolitikere og bibliotekschefer fra hele landet diskutere emnet, med input fra bl.a. KL, Digitaliseringsstyrelsen og Kulturstyrelsen.

Se mere på www.db.dk/2012

Venlig hilsen

Vagn Ytte Larsen                                                                                  Mogens Vestergaard
Formand for Danmarks Biblioteksforening                               Formand for Bibliotekschefforeningen
                                                                                 

Se også:

Kommentarer

Populære opslag fra denne blog

Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne - lad det være et wake-up call

"Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne – »grænsen er nok nået« ifølge interesseorganisation" er overskriften på en artikel i Kulturmonitor i dag. Og denne milde underdrivelse om at grænsen nok er nået stammer fra mig og Danmarks Biblioteksforening. Den kunne også have været børn der ikke har adgang til bøger bliver dårligere til at læse. Baggrunden for artiklen er en opgørelse som kulturministeriet har lavet til SF’s socialordfører, Theresa Berg-Andersen. Her har ministeren opgjort antallet af for biblioteker fra 2006 og frem til i dag og gjort det klart, at antallet af danske biblioteker er faldet drastisk gennem de sidste 17 år. Opgørelsen viser at at antallet af biblioteksfilialer, er faldet fra 420 (2006) til 310 (2022) altså en en lukning af 1/4 af bibliotekerne. Havde de dykket lidt længere tilbage end til kommunalreformen kunne de se at antallet er halveret siden 1996 hvor der var 900 betjeningssteder. Stof til politisk eftertanke I Kulturmonitor siger

Fremtidens fysiske bibliotek i Slagelse

Idé I mange år havde Slagelse Centralbibliotek ønsket en udbygning. I 2000 blev arkitekt Claus Bjarrum derfor inviteret til at fortælle om biblioteksbyggeri. Han sagde de magiske ord: I har masser af plads, I bruger den bare forkert! Det blev et af udgangspunkterne da projekt Fremtidens fysiske bibliotek tog sin begyndelse. Biblioteket havde også i nogle år haft en række organisatoriske udfordringer. Derfor valgte man at kæde de to ting sammen. Lundgaard konsulenterne blev koblet på en organisationsudvikling, samtidig med at en arkitekt fra Claus Bjarrum A/S fulgte processen. Den ny organisationsplan byggede på fire dimensioner: Kultur, Viden og Information, Børn samt en social dimension. Denne organisation har vi løbende udfoldet, men det er en ganske anden historie. Med udgangspunkt i disse dimensioner tegnede arkitekten tre skitser til et nyt bibliotek i de eksisterende bygninger. Et entusiastisk kulturudvalg traf den endelige beslutning om at iværksætte skitse 1 til godt 10 mio. kr

Der er brug for bibliotekerne som aldrig før også for Vanopslagh

Hen over sommeren har der været en del debat om biblioteket, som opstod i kølvandet på at formanden for Liberal Alliances Alex Vanopslagh i sin bog ’Vejen til ansvar’ forslår at lukke bibliotekerne. Debatten koger stadig og i dag tager vi en tur i et par radiokanaler, hvor Radio4 sætter emnet til debat kl. 9.00-10.00 og Paw Østergaard Jensen, formand for Danmarks Biblioteksforening spiller ud i Radio4 kl. 09.35 i en snak om, hvorfor det er der er behov for bibliotekerne som ingensinde før og det er da også landets mest besøgte kulturinstitution. P1 Debat forsætter Kl 12.15 -13.30 (denne er udsat til senere på ugen) hvor spørgsmålene igennem debatten bliver: ’Luk folkebibliotekerne? Kan og bør private erstatte dem? Vil det sætte viden, dannelse og lokalsamfund og sammenhængskraft over styr, hvis man lukker? Er bogen død? Er det bibliotekernes rolle at holde diverse arrangementer? Og er systemet indrettet rigtigt i kommunalt regi?’ Panelet er: Jens Kristian Lütken (V) KBH, Simon Fe