Gå videre til hovedindholdet

Bibliotekerne opfordrer til en fælles digital motorvej

På Danmarks Biblioteksforenings årsmøde er et af temaerne i disse dage, hvordan man får virkeliggjort visionen om en fælles digitalt bibliotek for hele landet. Det har fået formændende for henholdsvis Bibliotekschefforeningen og Danmarks Biblioteksforening til at udsende en pressemeddelelse, hvor de fremhæver, at vi skal lægge os i selen, for at skabe adgang for alle borgerne i det digitale Danmark.

De to formænd skriver: 
Der er enighed mellem Kommunernes Landsforening og kulturministeriet om at skabe et fælles nationalt digitalt bibliotek. Så inden længe kan borgerne besøge Danmarks Digitale Bibliotek - eller kan de nu også alle sammen det?

Visionen er at skabe et stort fælles reservoir af information, viden og underholdning, der skal give borgerne nem, lovlig og gratis adgang til digitale e-bøger, film, tidsskrifter og meget andet, på alle mulige platforme, ikke kun – som hidtil – på bibliotekernes hjemmesider.

Danskernes Digitale Bibliotek - kort og godt


Man kan sammenligne Danmarks Digitale Bibliotek med motorvejsnettet, som sikrer den overordnede infrastruktur mellem byerne. I forhold til det digitale bibliotek er der tale om en digital motorvej, som sikrer, at borgerne kan få adgang til de digitale materialer når og hvor de har behov for det.
Det bliver op til kommunerne at finansiere de digitale materialer til deres borgere, som det også er i dag med de fysiske bøger der står på bibliotekerne, mens det i dag er sådan, at den ordning der sørger for at bøgerne bliver fragtet rundt mellem bibliotekerne, er finansieret af staten.

Med planerne om Danmarks Digitale Bibliotek ser det ud til, at det er op til kommunerne at finansiere den digitale motorvej, som skal binde det hele sammen i en fælles national løsning. Det rejser unægtelig den problemstilling, at det ikke er sikkert, at alle borgere får adgang og dermed gavn af den kommende løsning, da der kan være kommuner, som ikke tilslutter sig den fælles løsning.

I bibliotekerne bakker vi om aftalen om at etablere Danskernes Digitale Bibliotek, men vi frygter, at projektet får meget svære betingelser, hvis ikke alle kommuner tilslutter sig Danskernes Digitale Bibliotek. Vi vil derfor opfordre regeringen til at skabe en model, der sikrer adgang for alle borgere til de digitale materialer

Disse og andre spørgsmål angående Danmarks Digitale Bibliotek er det helt centrale tema på Danmarks Biblioteksforenings årsmøde den 30. marts 2012 i Frederikshavn. Her vil vi sammen med 400 kulturpolitikere og bibliotekschefer fra hele landet diskutere emnet, med input fra bl.a. KL, Digitaliseringsstyrelsen og Kulturstyrelsen.

Se mere på www.db.dk/2012

Venlig hilsen

Vagn Ytte Larsen                                                                                  Mogens Vestergaard
Formand for Danmarks Biblioteksforening                               Formand for Bibliotekschefforeningen
                                                                                 

Se også:

Kommentarer

Send en kommentar

Populære indlæg fra denne blog

Hør, hvorfor børn, der vokser op med bøger, klarer sig bedre senere i livet

Kulturmagasinet  KRÆS - RADIO4   (kl. 14.00-15.00) skal i dag handle om hvorfor det er vigtigt at børn læser.  Ikke kun fordi det er fedt at læse gode historier, men fordi n y forskning bekræfter, at tilgængelige bøger i hjemmet hjælper børn til at læse mere, blive bedre læsere og bedre uddannet senere i livet. Og har børnene ikke adgang til bøger i hjemmet er det vigtigt at de får adgang via andre institutioner som biblioteker. Det budskab udfolder sig i en samtale mellem Ea Hoppe Blaabæk, post. doc KU, Michel Steen-Hansen direktør i Danmarks Biblioteksforening og værten "kulturjunkien" Maja Hald.   Hør det her  Det hele tager sit afsæt i Ea Hoppe Blaabæk ph.d.-afhandling om, hvordan forældre giver kulturel, social arv videre til deres børn. Den er også blevet fyldigt omtalt i Kristeligt Dagblad  I   Kristeligt Dagblad   artikel skriver det også at afhandlingen punkterer en, for avisen og tilsyneladende også forskeren, udbredt myte om bibliotekerne som kulturelle fyrtårne

#DanmarksKanMere med kultur; men lad os være lidt konkrete - Regeringen har ret "Det demokratiske engagement er højt i Danmark...... og den demokratiske samtale i Danmark er under pres" Men hvad gør vi ved det?

"Det demokratiske engagement er højt i Danmark...... men den demokratiske samtale i Danmark er under pres" Sådan skriver Regeringen i deres oplæg " Danmarks kan mere "  og en af pointerne i oplægget er derfor at kulturen skal styrkes, hvordan det skal ske er de en kende mere upræcise med. Men det er klart at lige nøjagtig på det punkt i at styrke den demokratiske samtale spiller folkebibliotekerne en nøglerolle. Men det sker ikke automatisk og er ikke altid tydeligt på den politiske dagsorden.  I oplægget skriver regeringen "Det danske samfund bygger på frihed i dobbelt forstand. For det første giver økonomisk velstand og et socialt sikkerhedsnet den enkelte frihed til at leve et godt liv. For det andet er kulturel dannelse og demokratisk samtale en forudsætning for et frit samfund. Derfor skal Danmark ikke kun være rigere i økonomisk forstand.  Vi skal også være rigere på ånd, refleksion og demokratisk engagement. Dannelse og kultur   Siden Grundtvig har det v

Regeringen vil bruge 130 millioner på at genoplive døde bymidter i 'donut-byer' - biblioteket er en oplagt hjertestarter

Regeringen lancerer i dag en forsøgsordning, hvor 10 byer i landet skal deles om 130 millioner kroner. De skal bruges på, at bymidterne skal genopfinde sig selv og få livet tilbage, forklarer indenrigs- og boligminister, Kaare Dybvad (S). - Jeg tror det er vigtigt at kigge på, hvilke andre ting man kan gøre for at gøre det attraktivt for folk at opholde sig i midtbyerne, siger han til DR . I den sammenhæng kan kultur og specielt biblioteker spille en afgørende rolle, hvis man skal modvirke den såkaldte DONUTEFFEKT. I Donut-byer er der befolkningsvækst i forstæderne, og folk i forstæderne tager ikke længere ind til byen for at handle, fordi de handler på nettet, i storcentre eller i de større byer, hvor de har arbejde. Denne effekt ses i de små og mellemstore byer, hvor man endnu ikke har fundet en løsning på problematikken. I sådanne byer kan kultur og kreativ udnyttelse af bymidten spille en særdeles vigtig rolle Det ligger i forlængelse af regeringsudspillet fra sidste år "Tætte