Gå videre til hovedindholdet

Bibliotekerne opfordrer til en fælles digital motorvej

På Danmarks Biblioteksforenings årsmøde er et af temaerne i disse dage, hvordan man får virkeliggjort visionen om en fælles digitalt bibliotek for hele landet. Det har fået formændende for henholdsvis Bibliotekschefforeningen og Danmarks Biblioteksforening til at udsende en pressemeddelelse, hvor de fremhæver, at vi skal lægge os i selen, for at skabe adgang for alle borgerne i det digitale Danmark.

De to formænd skriver: 
Der er enighed mellem Kommunernes Landsforening og kulturministeriet om at skabe et fælles nationalt digitalt bibliotek. Så inden længe kan borgerne besøge Danmarks Digitale Bibliotek - eller kan de nu også alle sammen det?

Visionen er at skabe et stort fælles reservoir af information, viden og underholdning, der skal give borgerne nem, lovlig og gratis adgang til digitale e-bøger, film, tidsskrifter og meget andet, på alle mulige platforme, ikke kun – som hidtil – på bibliotekernes hjemmesider.

Danskernes Digitale Bibliotek - kort og godt


Man kan sammenligne Danmarks Digitale Bibliotek med motorvejsnettet, som sikrer den overordnede infrastruktur mellem byerne. I forhold til det digitale bibliotek er der tale om en digital motorvej, som sikrer, at borgerne kan få adgang til de digitale materialer når og hvor de har behov for det.
Det bliver op til kommunerne at finansiere de digitale materialer til deres borgere, som det også er i dag med de fysiske bøger der står på bibliotekerne, mens det i dag er sådan, at den ordning der sørger for at bøgerne bliver fragtet rundt mellem bibliotekerne, er finansieret af staten.

Med planerne om Danmarks Digitale Bibliotek ser det ud til, at det er op til kommunerne at finansiere den digitale motorvej, som skal binde det hele sammen i en fælles national løsning. Det rejser unægtelig den problemstilling, at det ikke er sikkert, at alle borgere får adgang og dermed gavn af den kommende løsning, da der kan være kommuner, som ikke tilslutter sig den fælles løsning.

I bibliotekerne bakker vi om aftalen om at etablere Danskernes Digitale Bibliotek, men vi frygter, at projektet får meget svære betingelser, hvis ikke alle kommuner tilslutter sig Danskernes Digitale Bibliotek. Vi vil derfor opfordre regeringen til at skabe en model, der sikrer adgang for alle borgere til de digitale materialer

Disse og andre spørgsmål angående Danmarks Digitale Bibliotek er det helt centrale tema på Danmarks Biblioteksforenings årsmøde den 30. marts 2012 i Frederikshavn. Her vil vi sammen med 400 kulturpolitikere og bibliotekschefer fra hele landet diskutere emnet, med input fra bl.a. KL, Digitaliseringsstyrelsen og Kulturstyrelsen.

Se mere på www.db.dk/2012

Venlig hilsen

Vagn Ytte Larsen                                                                                  Mogens Vestergaard
Formand for Danmarks Biblioteksforening                               Formand for Bibliotekschefforeningen
                                                                                 

Se også:

Kommentarer

Populære opslag fra denne blog

Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne - lad det være et wake-up call

"Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne – »grænsen er nok nået« ifølge interesseorganisation" er overskriften på en artikel i Kulturmonitor i dag. Og denne milde underdrivelse om at grænsen nok er nået stammer fra mig og Danmarks Biblioteksforening. Den kunne også have været børn der ikke har adgang til bøger bliver dårligere til at læse. Baggrunden for artiklen er en opgørelse som kulturministeriet har lavet til SF’s socialordfører, Theresa Berg-Andersen. Her har ministeren opgjort antallet af for biblioteker fra 2006 og frem til i dag og gjort det klart, at antallet af danske biblioteker er faldet drastisk gennem de sidste 17 år. Opgørelsen viser at at antallet af biblioteksfilialer, er faldet fra 420 (2006) til 310 (2022) altså en en lukning af 1/4 af bibliotekerne. Havde de dykket lidt længere tilbage end til kommunalreformen kunne de se at antallet er halveret siden 1996 hvor der var 900 betjeningssteder. Stof til politisk eftertanke I Kulturmonitor siger

Hvad læser børn i en skole uden et bibliotek?

Mine største børn siger stadig at de går på skolebiblioteker, men jeg tvivler på at min den yngste på 4 kommer til at kende begrebet. I kølvandet på folkeskolereformen er skolebiblioteket nemlig blevet afskaffet eller i hvert fald erstattet af pædagogiske læringscentre . Hvad betyder det for skolen og elevernes kompetencer i forhold til traditionelle biblioteksdyder som litteratursøgning, kildekritik og læselyst, når man ændre fokus fra bibliotek til læringscenter. Det er tanker der er inspireret af at jeg er på vej til generalforsamling i Aarhus hos Kommunernes Skolebiblioteksforening eller de har naturligvis også skiftet navn til  Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre . En forening som vi I Danmarks Biblioteksforening har et godt og udbytterigt samarbejder med, hvilket vi desværre ikke har med den anden "skolebiblioteksforening" Pædagogisk LæringsCenterForening som har meddelt at de ikke længere ønsker at deltage i biblioteksparaplysamarbejdet da de ikke l

The development of ‘open library’ in Denmark #wlic2013

In occasion of my participation in the World Congress for Libraries IFLA, I have made ​​a presentation of the libraries in Denmark and especially the concept we call OPEN LIBRARIES. The theme of WLIC 2013 is "Future Libraries: Infinite Possibilities" and OPEN LIBRARIES is one of the possibilities. In Denmark, all the libraries is free to use, In the way, that all the basis services are free of charge for the public. In Denmark almost all the Libraries are funded by tax. The libraries are obligated to make all kinds of materials available, both physical and digital. Not just books. We have 98 municipalities and all of them are obligated, by legislation, to have a library and to finance it. Some of the municipalities have more than one library. We have approximately 450 public libraries, to a population of 5,5 mil. people.  Half of the libraries are closed in the last ten years, but the development has hopefully stopped now. It seems that development lead to fewer and few