fredag den 30. marts 2012

Bibliotekerne opfordrer til en fælles digital motorvej

På Danmarks Biblioteksforenings årsmøde er et af temaerne i disse dage, hvordan man får virkeliggjort visionen om en fælles digitalt bibliotek for hele landet. Det har fået formændende for henholdsvis Bibliotekschefforeningen og Danmarks Biblioteksforening til at udsende en pressemeddelelse, hvor de fremhæver, at vi skal lægge os i selen, for at skabe adgang for alle borgerne i det digitale Danmark.

De to formænd skriver: 
Der er enighed mellem Kommunernes Landsforening og kulturministeriet om at skabe et fælles nationalt digitalt bibliotek. Så inden længe kan borgerne besøge Danmarks Digitale Bibliotek - eller kan de nu også alle sammen det?

Visionen er at skabe et stort fælles reservoir af information, viden og underholdning, der skal give borgerne nem, lovlig og gratis adgang til digitale e-bøger, film, tidsskrifter og meget andet, på alle mulige platforme, ikke kun – som hidtil – på bibliotekernes hjemmesider.

Danskernes Digitale Bibliotek - kort og godt


Man kan sammenligne Danmarks Digitale Bibliotek med motorvejsnettet, som sikrer den overordnede infrastruktur mellem byerne. I forhold til det digitale bibliotek er der tale om en digital motorvej, som sikrer, at borgerne kan få adgang til de digitale materialer når og hvor de har behov for det.
Det bliver op til kommunerne at finansiere de digitale materialer til deres borgere, som det også er i dag med de fysiske bøger der står på bibliotekerne, mens det i dag er sådan, at den ordning der sørger for at bøgerne bliver fragtet rundt mellem bibliotekerne, er finansieret af staten.

Med planerne om Danmarks Digitale Bibliotek ser det ud til, at det er op til kommunerne at finansiere den digitale motorvej, som skal binde det hele sammen i en fælles national løsning. Det rejser unægtelig den problemstilling, at det ikke er sikkert, at alle borgere får adgang og dermed gavn af den kommende løsning, da der kan være kommuner, som ikke tilslutter sig den fælles løsning.

I bibliotekerne bakker vi om aftalen om at etablere Danskernes Digitale Bibliotek, men vi frygter, at projektet får meget svære betingelser, hvis ikke alle kommuner tilslutter sig Danskernes Digitale Bibliotek. Vi vil derfor opfordre regeringen til at skabe en model, der sikrer adgang for alle borgere til de digitale materialer

Disse og andre spørgsmål angående Danmarks Digitale Bibliotek er det helt centrale tema på Danmarks Biblioteksforenings årsmøde den 30. marts 2012 i Frederikshavn. Her vil vi sammen med 400 kulturpolitikere og bibliotekschefer fra hele landet diskutere emnet, med input fra bl.a. KL, Digitaliseringsstyrelsen og Kulturstyrelsen.

Se mere på www.db.dk/2012

Venlig hilsen

Vagn Ytte Larsen                                                                                  Mogens Vestergaard
Formand for Danmarks Biblioteksforening                               Formand for Bibliotekschefforeningen
                                                                                 

Se også:

1 kommentar: