mandag den 12. marts 2012

Bliver Danskernes Digitale Bibliotek for alle?


De danske biblioteker er en central aktør for rigtig mange borgerne og lige nu har de en kæmpe mulighed for at blive det for endnu flere. Folkebibliotekerne er den langt mest besøgte kulturinstitution i landet, med over 35 millioner besøgende hvert år. For mange er biblioteker indgangen til samfundet, hvad enten det handler om at søge hjælp og vejledning, at få inspiration eller opleve nye spændende kulturarrangementer, at deltage i kurset eller simpelhen at låne bøger.

Sådan har det været i mange år og vil også være i mange år fremover, men bibliotekerne udvikler sig til stadighed og nu er bibliotekerne også en efterspurgt institution i cyberspace.   Bibliotekerne er i stadig højere grad dem der sørger for at musik, film, lydbøger og e-bøger er tilgængelig for borgerne via vores forskellige netbiblioteker. På en nem, lovlig og gratis vis.
Læs mere om det her  Du kan få alt digitalt på bibliotekerne

Lige nu er folkebibliotekerne i gang med at forberede Danskernes Digitale Bibliotek, som er visionen om et stort fælles reservoir af information, viden og underholdning skal give danskerne nem og smertefri adgang til digitale e-bøger, film, tidsskrifter og meget andet.  Og det skal ske på alle mulige platforme, ikke kun – som hidtil – på bibliotekernes hjemmesider. Det helt nye er, at borgerne kun behøver én adgangskode til alle de fælles biblioteksmaterialer. Det er også nyt, at man får alle online ressourcer samlet ét sted, så borgeren kun behøver søge et sted efter både fysiske og digitale materialer, lokalt såvel som nationalt, og få opfyldt de behov, som moderne mennesker i et komplekst vidensamfund har. Se mere om DDB her db.dk/DDB


Får alle lov til at bruge DDB?
Når så store projekter som Danskernes Digitale Bibliotek skal søsættes er der naturligt nok mange forskellige interesser på spil. I Danmarks Biblioteksforening har vi en stor interesse, i skabe en løsning så borgerne får nem, fri, lige og lovlig adgang til alle de digitale materialer som bibliotekerne skal stille til rådighed. Det håber vi at borgerne får uanset hvilken kommune de bor i. Ene og alene fordi vi ved det styrker videnssamfundet og have adgang til et godt biblioteksvæsen.

På den baggrund udsendte formanden for Danmarks Biblioteksforening en pressemeddelelse i fredags, hvor han skriver:

"Kulturministeren og KL er blevet enige om at etablere Danskernes Digitale Bibliotek, DDB. Desværre er det ikke sikkert at alle borgere får adgang og dermed gavn af den kommende løsning.

I Danmarks Biblioteksforening er vi glade for, at der nu er bygget bro mellem staten og KL, så bibliotekerne kan komme videre med at sikre borgerne fri og lovlig adgang til alle de digitale materialer.

Det forlyder, at det i aftalen mellem Kulturministeren og KL anbefales, at Danskernes Digitale Bibliotek etableres som et forpligtende fællesskab mellem kommunerne og staten, men at den enkelte kommune selv kan kunne træffe beslutning om at tilslutte sig.

”I Danmarks Biblioteksforening er vi meget tilfredse med, at der nu er indgået en aftale om at etablere Danskernes Digitale Bibliotek, men vi mener også, at ministeren giver projektet meget svære betingelser, hvis ikke alle kommuner tilslutter sig Danskernes Digitale Bibliotek” siger formand for Danmarks Biblioteksforening Vagn Ytte Larsen.

Kan kommunerne selv afgøre, om deres borgere skal have adgang til Danskernes Digitale Bibliotek er det derfor ikke givet, at alle borgere i landet får adgang til ”digitaliseringen af en af demokratiets hjørnestene, nemlig folkebibliotekerne” – som kulturministeren omtalte projektet i forbindelse med offentliggørelsen af aftalen den 24. februar.

”I et snart 100 % digitalt, dansk vidensamfund med oplyste, demokratiske borgere er det simpelthen en markant fodfejl at begå, hvis ikke ministeren har mod og mandshjerte til at få truffet en beslutning, der sikrer alle borgere fri og lige adgang til den store og vigtige informationsressource, som Danskernes Digitale Bibliotek vil blive.
Jeg opfordrer derfor regeringen og KL til at skabe en model, der sikrer adgang for alle borgere til de digitale materialer, uanset om de bor i Gedser eller Skagen” slutter Vagn Ytte Larsen."

Ingen kommentarer:

Send en kommentar