onsdag den 21. marts 2012

Fra joke til politik

Ældre borgere skal lære om IT i kirkens rum, mener Socialdemokraterne. 


Da Folketinget i februar havde høring om offentlig digitalisering og kommunal IT indledte jeg mit indlæg med en sammenstilling af udviklingen af antallet af kirker og antallet af fysiske biblioteker, sammenstillingen skulle tjene det (humoristiske!)  formål, at vise at selvom der til stadighed strømmer flere mennesker til bibliotekerne, og bibliotekerne i de sidste ti år har fået mange flere tilbud og løser mange flere opgaver, så er antallet af filialer næsten halveret.  Jeg sammenlignede så med antallet af Kirker, hvor der er det samme fysiske antal, mens man ikke helt ved hvor mange mennesker der fysiske kommer i kirkerne, hvilket var til debat i de dage, hvor det var kommet frem, at man i kirkerne ikke vidste hvor mange gudstjenester der blev aflyst fordi der ikke mødte nogen op. 


Trine Bramsen (S)
Det syntes jeg jo var meget sjovt set fra bibliotekernes side, hvor vi måler på alt, og har klare tal på at der er 36 mio. besøg hvert år og hvor meget folk låner eller bruger vores websites. I opsamlingen jokede Tine Bramsen fra socialdemokraterne med min sammenstilling og udlagde den som, om jeg havde sagt at kirkerne skulle lave IT undervisning, når nu der var så mange tomme kirker. Så det drøftede vi med et blink i øjet, men jeg sagde nu ikke at kirkerne skulle lave IT undervisning, og jeg synes også det er en meget tvivlsom ide. Se hvad jeg sagde her i starten af filmen Høring om offentlig digitalisering og kommunal IT

Til gengæld synes jeg det er rigtig sjov at man i medierne i dag kan læse at socialdomokraterne foreslår at  "Ældre borgere skal lære om IT i kirkens rum" 


I BT udtrykker det at "fadervor meget vel gå hen og få selskab af dotcom.  I hvert fald hvis det står til Socialdemokraterne, der vil inddrage landets 2.000 kirker til IT-undervisning af ældre borgere."
I følge Jyllands-Posten siger Socialdemokraternes IT-ordfører, Trine Bramsen, påpeger, at flere kirker står tomme, samt at der er flere kirker end biblioteker i Danmark.
"- Sognehusene bliver jo i forvejen brugt til foredrag og alle mulige andre formål. Så kan man lige så godt åbne dem for IT-undervisning. Vi bliver ved med at tale om bibliotekerne, men jeg må bare konstatere, at kirkerne er mere lokalt placerede, siger Trine Bramsen, der vil lade spørgsmålet om undervisningen være op til det enkelte menighedsråd."
»Jeg vil gerne opfordre dem til det, for dette er en mulighed for at gøre kirkerne digitale på én og samme tid. Dermed kan det blive en stor vindersag for sognene.«
Venstre bifalder forslaget, såfremt ordningen er frivillig og ikke en art ekspropriation af kirkens rum."
FNIS.............. 
Sådan kan en joke blive til politik...og få sit helt eget liv. 
Jeg synes stadig det var et skide sjovt eksempel jeg brugte til høringen omend jeg ikke havde forventet det blev til politik på denne vis. Efterfølgende er der også flere, der har haft en holdning til netop det. F.eks. udspandt følgende sig på min facebookvæg:
  • Lone Arevad Super godt! Stærkt og sikkert. Gode billeder. En bette indsigelse, der fylder: Det der småfamlende i indledningen om ikke optalte kirkegængere er ikke et godt sammenligningsgrundlag. Måske sidder der nogle, der allerede fråder ved indledningen - og derfor ikke hører resten! Keep focus :)
    29. februar kl. 20:29 · 

  • Michel Steen-Hansen Lone tak;-) og i sådanne situationer er der altid en overvejelse om man dizzer nogen ved at komme med kontroversielle eksempler. Mit sammenligningeseksempel om udviklingen af antallet af kirker og biblioteker over 10 år, viste jo bare at antallet af bibliiteker er faldet til det halve, mens der er det samme antal kirker! Jeg sagde bare at i bibliotekerne målte vi alt også hvor mange der bruger os, og konstaterede bare at kirkerne ikke tæller deres kunder! Jeg trak ikke billedet længere og sagde jo f.eks. ikke at der nok var en grund til at man ikke tæller hvor få der kommer, samtidig med at man har 3 gange så mange kirker som vi har biblioteker. Men det skulle jeg nok ha gjort, for man kan alligevel ikke være venner med alle ;-)
    1. marts kl. 06:45 · 


  • Lone Arevad Ja, det er jo rigtigt. Mange kirker er jo også uden bemanding, så måske er sammenligningen ikke helt så tosset ;o)
    1. marts kl. 07:13 · 

  • Michel Steen-Hansen ointen fra min side gik nu mere på at de var unden kunder, jf. historien fra Fyn hvor en kirke havde aflyst 9 ud af 10 gudstjenester, men biskoppen fandt først ud af det, da det stod i avisen. I bibliotekerne måler vi hvordan de bliver brugt og derfor omstiller vi hele tiden bibliotekerne til de borgerne efterspørg - eller prøver i det mindste på det;-)


Ingen kommentarer:

Send en kommentar