Gå videre til hovedindholdet

Opslag

Viser opslag fra 2013

Glædelig jul fra alle biblioteksnisserne

Vi ønsker jer alle en ... I Danmarks Biblioteksforening ser vi frem til 2014 med store forventninger. DDB vil for alvor tage form, så borgerne kan få et endnu tydeligere indtryk af de fantastisk mange digitale muligheder, som bibliotekerne tilbyder, samtidig med de strømmer ind på de fysiske biblioteker, som også mange steder er i helt nye udformninger. I DB skal vi vælge ny formand og Repræsentantskab i det nye år, og vi glæder os rigtig meget til at byde nye som gamle medlemmer velkommen til de næste fire års engagerede arbejde til fordel for bibliotekerne og for borgerne. Tak for samarbejdet til jer alle og endnu en gang glædelig jul og godt nytår! Valg til DBs Repræsentantskab Danmarks Biblioteksforening vælger nyt repræsentantskab i 2014, både blandt politikere og fagfolk. Derfor skal du nu overveje , om du vil stille op til valget. Vi har brug for et stærkt hold t

Vil du ha' indflydelse på kultur- og bibliotekspolitik?

....så er Danmarks Biblioteksforening et godt bud på stedet, her kan du være med at sætte dagsorden. I denne søde juletid spørger vi derfor: Skal du være med i Repræsentantskabet for Danmarks største interesseorganisation for biblioteker og kultur? DB  er kommunernes interesseorganisation for biblioteker og kultur. DB  samler lokalpolitikere og fagfolk på tværs af kommunegrænserne til gensidig inspiration og udvikling af kulturpolitikken. Lige nu har du muligheden for at blive valgt som en af de der bestemmer hvordan dagsordenen skal sættes, for n år der har været kommunevalg vælger Danmarks Biblioteksforening nyt repræsentantskab og der kan du komme med, hvis kommunen er medlem og det gælder alle byrådsmedlemmer.  Bliv en del af DB Bliv medlem og stil op til valg til DBs styrende organer. Repræsentantskabet består af 52 medlemmer, hvor 17 er fagfolk og 35 er lokalpolitikere fra medlemskommunerne. I hver region skal der vælges 5 politiske repræsentant

Aftale mellem Kina og Danmark og udveksling af kulturcentre - Gælder det også demokrati?

I dag har kulturministeriet udsendt en pressemeddelelse om aftale mellem Kina og Danmark og udveksling af kulturcentre . Jeg tror man kan rigtig meget med KULTUR og jeg håber at den danske kultur med ytringsfrihed og andre borgerlige rettigheder kan smitte af på Kina. Jeg er rigtig glad for at man tager udgangspunkt i BIBLIOTEKET som den institution, der kan udbrede kendskabet til landets historie, kultur og sprog, men hvor ville det dog klædt Danmark, hvis ministeren bare en gang havde nævnt ordet DEMOKRATI i sin pressemeddelelse. Aftalen går i sin enkelthed ud på at Det Danske Kulturinstituts afdeling i Beijing bliver anerkendt som kulturcenter. Samtidig vil den kinesiske regering slå dørene op for et kulturcenter i Danmark. Dagens underskrevne aftale er en udmøntning af et såkaldt Memorandum of Understanding, som blev indgået mellem den danske og kinesiske regering under den daværende kinesiske præsident Hu Jintaos besøg i juni 2012. Jeg havde selv besøg af den kinesiske kultur

Biblioteker - digitale bøger og musik hitter

Biblioteker - digitale bøger og musik hitter var overskriften på DR2 tema i dagens nyhedsudsendelse, hvor jeg var i studiet sammen med Socialdemokraternes kulturordfører Mogens Jensen, ikke fordi vi var uenige, men fordi DR åbenbart synes der var en nyhed i, at de digitale medier hitter. Så jeg stillede op og forsøgte at forklare, at biblioteket egentlig ikke har ændret karakter, blot fordi materialerne har ændret form. Borgerne efterspørger stadig bøger, men nu også i digital form. Jeg er dog ret sikker på, at vi stadig kun har set begyndelsen og resultatet er et krydspres på bibliotekerne, hvor vi stadig skal stille alle de fysiske materialer til rådighed fordi de er efterspurgte, der kommer flere besøgende og er en masse nye aktiviteter, samtidig med at der er en stor vækst i efterspørgslen på alt det digitale. Parradoksalt nok er bibliotekerne samtidig den kulturinstitution kommunerne skærer mest ned på . Men I kan jo selv se udsendelsen her  Forud for udsendelsen, havde jeg på

Institutionernes samarbejde med borgerne udvikler og skaber værdi for mennesker og samfund #Frivillighed2.0

Følg konferencen på Twitter #Frivillighed2 .0 Tænketanken Fremtidens Biblioteker  holdt 27 november 2013 konference "Frivillighed 2.0". Titlen  2.0 fordi konferencen skal identificere hvordan kulturinstitutioner i fremtiden interagerer med det civile samfundet. Vores pointe er nemlig, at i fremtidens velfærdssamfund vil der opstå helt nye og andre former for, hvordan borgerne deltager i udviklingen af vores fælles institutioner. Kulturinstitutioner er i front i forhold til denne nye udvikling,  hvor mange andre institutioner i f.eks. den sociale sektor kan lære meget af hvordan man i fremtiden indrager de som mange i dag kaldes "frivillige". Det stiller store krav til alle os der arbejder i institutionerne at være åbne for de nye generationer som ikke bare kommer og indgår i et "vagtskema" men forventer en helt anden meningsskabende værdi. Vi har også inddraget flere internationale erfaringer, fordi vi mener vi kan lære meget af hvordan man gør i et

Når folkeskoler og folkebiblioteker bruger hinanden

I sidste uge efterlyste jeg gode eksempler på samarbejder mellem Folkebiblioteker og Folkeskoler og det er strømmet ind. Tak for det.  Det er også startskuddet på  Danmarks Biblioteksforening temaside om Folkebibliotekerne og den nye folkeskolereform, som du kan se og bidrage til på db.dk/folkeskole Jeg har lavet et kort oplæg til det "Dialogmøder om den åbne skole" som undervisningsministeret afholder i dag og alle de eksempler jeg kommer med vil indgå i DB's tema. Til præsentationen har jeg også fået hjælp af Signe Jarvad Chef Københavns Biblioteker - Kultur Valby, som har arbejdet systematisk med de københavnske bibliotekers læringsindsat i forhold til folkeskolen.  Vores fokus vil være understøtteden undervisning  som det udtrykkes i den nye folkeskolereform. På længere sigt vil DB lavet et inspirationskatalog til alle landets biblioteker, skoler og kommuner om hvordan vi kan udnytte de forskellige kompetencer vi besidder til gavn for eleverne og vide

Har du gode eksempler på hvor bibliotekerne kan understøtte skolernes undervisning?

Danmarks Biblioteksforening er med MEGET kort varsel blevet inviteret til "Dialogmøder om den åbne skole" i undervisningsministeret og det er allerede i starten af næste uge. Jeg er rigtig glad for at undervisningsministeriet er opmærksomme på at folkebibliotekerne spiller en vigtig rolle som partner i udformningen af fremtiden folkeskole - specielt i forhold til understøtteden undervisning som det vist kom til at hedde i den nye folkeskolereform. Nu er jeg så på jagt efter gode eksempler på hvor bibliotekerne kan byde ind. Jeg har nemlig lovet et oplæg med udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvad er samarbejdets formål og mål? Hvad er rammer for og organiseringen af samarbejdet, herunder fag, klassetrin, involverede personer og tidsmæssigt omfang? Hvad var samarbejdets indhold, og hvordan var der koblet til undervisningens/fagets mål og folkeskolens formål? Havde samarbejdet en betydning for undervisningens kvalitet? Hvad var resultatet af samarbejdet for el

Bibliotekets placering i det digitale samfund

Jeg skal i dag lave oplæg til et temamøde til virksomheden  Axiell  temamøde om et fremtidigt perspektiv på biblioteksopgaven. Axiell er en større IT virksomhed, der bla. laver bibliotekssystemer. Mit indlæg har fået titlen: Bibliotekets placering i det digitale samfund Det offentlige bliver mere og mere digitalt og bibliotekerne er snart det ”eneste” fysiske mødested for borgerne. Hvilke opgaver og udfordringer giver det bibliotekerne?  Jeg er for tiden meget inspireret af  IFLA Trend Report , der handler om de helt store globale MEGATRENDS , så det vil være mit udgangspunkt.  I dag er der afsat ret meget tid til oplægget, så jeg vil få publikum til at deltage og komme med input til, hvordan de mener de globale trends påvirker os som menneske, vores arbejdsplads og hele vores samfund. En del af deres svar vil vi senere lægge ind på bloggen. Du kan se mine PP her: Bibliotekets placering i det digitale samfund from Michel Steen-Hansen