Gå videre til hovedindholdet

Institutionernes samarbejde med borgerne udvikler og skaber værdi for mennesker og samfund #Frivillighed2.0


Følg konferencen på Twitter #Frivillighed2.0


Tænketanken Fremtidens Biblioteker holdt 27 november 2013 konference "Frivillighed 2.0". Titlen 2.0 fordi konferencen skal identificere hvordan kulturinstitutioner i fremtiden interagerer med det civile samfundet. Vores pointe er nemlig, at i fremtidens velfærdssamfund vil der opstå helt nye og andre former for, hvordan borgerne deltager i udviklingen af vores fælles institutioner. Kulturinstitutioner er i front i forhold til denne nye udvikling,  hvor mange andre institutioner i f.eks. den sociale sektor kan lære meget af hvordan man i fremtiden indrager de som mange i dag kaldes "frivillige". Det stiller store krav til alle os der arbejder i institutionerne at være åbne for de nye generationer som ikke bare kommer og indgår i et "vagtskema" men forventer en helt anden meningsskabende værdi. Vi har også inddraget flere internationale erfaringer, fordi vi mener vi kan lære meget af hvordan man gør i et internationalt perspektiv.


Vi tror på at institutionernes samarbejde med borgerne kan udvikle og skabe værdi, ikke bare for institutionerne, men også for det enkelte menneske og for hele samfundet.


Det er noget af mit udgangspunkt, når jeg i dag skal være moterator på konferencen. I dagens løb vil jeg lægge de enkelte oplæg ud, så der vil være mulighed for at følge med og kommentere.

Konferencen blev afholdt som en del af FESTIVAL FOR IDEER TIL FREMTIDEN som afholdes på den nedlagte politistation i Hørsholm. Det er en slidt  og pittoresk bygning som gav nogle fantastisk kuliser til vores konference, omend der var trangt i den fortættede stemning i lokalet. Samtidig med at stedet summede af liv fordi der var masser af unge mennesker i gang med at skabe projekter til festivalen. Men tag selv op og se den, konkurrencen slutter lørdag aften 29. november, hvor tænketankens leder vil være med til at præmiere det bedste projekt med 100.000 - se mere her
Konference Frivillighed 2.0
Tænketanken Fremtidens Biblioteker konference Frivillighed 2.0 blev afholdt med deltagelse af Danmarks Biblioteksforening og præsentererede aktuel viden og cases om den ’nye frivillighed’. Den så på de store perspektiver og nye tendenser, og kom med bud på hvilke platforme kulturinstitutionerne kan udgøre i fremtiden. Download Program.

10.05 – 10.25 Følelser & fakta – frivillighed på danske folkebiblioteker  v. Lotte Hviid Dhyrbye, Tænketanken Fremtidens Biblioteker 


TRENDS & UDVIKLING 
10.25 – 11.00 Fremtidens Frivillighed ved Sussi Maack v. Socialt Udviklingscenter SUS 

11.00 – 11.50 The Virtual Volunteers and social media v. Mar Dixon, MuseomixUK (UK)

Mar Dixon er den mest aktive twitter jeg kender - p.t. har hun lavet 148.853 twitts - du kan følge hende på twitter.com/MarDixon


11.50 – 12.45 Oplev Afsnit I innovationsprojekter i kategorien ’Housing Connections’ og frokost 
12.45 – 13.30 Citizen as co-producer, Johan Vamstad, Ersta Sköndal högskola (SE) 

13.30 – 14.10 Involvering og frivillighed – www.tagdel.dk v. Stefan Tholstrup Schmidt & Simon Holmgaard 

14.10 – 15.00 Et interview om ledelse af ”Right to Movement” ved Lærke Hein, adm. dir. Karrierebar/Here and Away &  

Jonas Kold Dhyrbye,  partner i Ambios; Kim Gørtzph.d., Copenhagen Coaching Center 


15.00 – 15.15 Opsamling af tendenser og perspektivering v. Ole Münster & Bjørn Engsig, FrivilligDanmark


15.15 – 16.15 Samtaler i grupper om frivillige på fremtidens kulturinstitutioner: 
TEMA 1) Kulturinstitutioner som central platform for fremtidens aktive medborgerskab  
TEMA 2) Aktivt medborgerskab og lokal forankring som udviklingskraft i fremtidens kulturinstitutioner 
16.15 – 16.30 Opsamling fra samtaler, Ole Münster & Bjørn Engsig, v. FrivilligDanmark

16.30 Tak for i dag v. Lotte Hviid Dhyrbye, Tænketanken Fremtidens Biblioteker

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Fremtidens fysiske bibliotek i Slagelse

Idé I mange år havde Slagelse Centralbibliotek ønsket en udbygning. I 2000 blev arkitekt Claus Bjarrum derfor inviteret til at fortælle om biblioteksbyggeri. Han sagde de magiske ord: I har masser af plads, I bruger den bare forkert! Det blev et af udgangspunkterne da projekt Fremtidens fysiske bibliotek tog sin begyndelse. Biblioteket havde også i nogle år haft en række organisatoriske udfordringer. Derfor valgte man at kæde de to ting sammen. Lundgaard konsulenterne blev koblet på en organisationsudvikling, samtidig med at en arkitekt fra Claus Bjarrum A/S fulgte processen. Den ny organisationsplan byggede på fire dimensioner: Kultur, Viden og Information, Børn samt en social dimension. Denne organisation har vi løbende udfoldet, men det er en ganske anden historie. Med udgangspunkt i disse dimensioner tegnede arkitekten tre skitser til et nyt bibliotek i de eksisterende bygninger. Et entusiastisk kulturudvalg traf den endelige beslutning om at iværksætte skitse 1 til godt 10 mio. kr

Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne - lad det være et wake-up call

"Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne – »grænsen er nok nået« ifølge interesseorganisation" er overskriften på en artikel i Kulturmonitor i dag. Og denne milde underdrivelse om at grænsen nok er nået stammer fra mig og Danmarks Biblioteksforening. Den kunne også have været børn der ikke har adgang til bøger bliver dårligere til at læse. Baggrunden for artiklen er en opgørelse som kulturministeriet har lavet til SF’s socialordfører, Theresa Berg-Andersen. Her har ministeren opgjort antallet af for biblioteker fra 2006 og frem til i dag og gjort det klart, at antallet af danske biblioteker er faldet drastisk gennem de sidste 17 år. Opgørelsen viser at at antallet af biblioteksfilialer, er faldet fra 420 (2006) til 310 (2022) altså en en lukning af 1/4 af bibliotekerne. Havde de dykket lidt længere tilbage end til kommunalreformen kunne de se at antallet er halveret siden 1996 hvor der var 900 betjeningssteder. Stof til politisk eftertanke I Kulturmonitor siger

Kulturen i SVM regeringsgrundlaget 2022

Så blev sløret løftet for det nye Regeringsgrundlag i den kommende SVM-regering. I kan læse det hele her  - jeg har kigget lidt nærmere ned i de kulturpolitiske elementer.  Det indeholder et helt afsnit om om kultur.  Helt overordnet kan man mene at en flertalsregering giver mange muligheder for at udvikle kulturlivet, så alle borgere får mulighed for gode kulturtilbud. Ser man tilbage på valgkampen så har alle tre regeringspartier markeret sig med store ambitioner i valgkampen. særligt Venstre og Moderaterne har lovet massive investeringer i kulturlivet – så det er spændende at se hvordan de konkret vil indfri ambitionerne. Så må vi vente spændt til i morgen, hvor regeringen vil afsløre deres ministerliste og se om der kommer en ambitiøs kulturminister. I regeringsgrundlaget er ét afsnit om kultur: 7.3 Kultur og kirke Kulturen udfordrer vores måde at tænke og se verden på samtidig med, at det binder os sammen som land og folk. Det er den danske identitet