torsdag den 14. november 2013

Bogsalget stiger og priserne falderI dag omtaler Politiken en interessant undersøgelse fra fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen som viser at Bogsalget er steget med 25 pct. for skønlitteraturen og 17 pct. for faglitteraturen siden 2000 i antal bind.

Da jeg twittede det i morges twittede Kulturdokteren straks tilbage "hvorfor taler bogfolket så hele tiden som om det er gået modsat?" til det måtte jeg svare "ved jeg ikke, refererer blot til en ny undersøgelse som viser øget salg af bøger - det er jo ikke det samme som indtjening"

Nu har jeg kigget lidt nærmere undersøgelsen, og som Politiken også skriver "så viser beregningerne, at forbrugerne skønsmæssigt tjener 319 mio. kr. årligt på, at bogpriserne er frie, og at boghandlernes eneret på at forhandle bøger er afskaffet", som Politiken udtrykker det og skal altså tages som et udtryk for faldende priser. Bogpriserne er siden 2000 faldet med 12 pct. frem til 2012, mens faglitterære bøger er faldet med 24 pct., når tallene er renset for inflation. Forbrugernes gevinst skyldes primært, at priserne er faldet, at flere butikker sælger bøger, og at forbrugerne køber flere bøger.

I 2000 solgte 450 boghandlere bøger. Men i 2013 har forbrugerne 544 butikker at gå til, når de køber bøger. Heraf er de 184 større supermarkeder med et udvalg på omkring 500 titler.

Udviklingen i antallet af boghandlere har fulgt den generelle udvikling i detailbranchen. I perioden 2000-2011 er antallet af boghandlere faldet med cirka 10 procent. I samme periode er antallet af øvrige detailbutikker faldet 14 procent.

Men undersøgelsen siger hverken nogen om mangfoldighed og kvalitet, eller vejledning (måske fordi folk ikke er blevet spurgt om de i stedet for de kommercielle forretninger i højere grad bruger biblioteket til vejledning og så køber bogen bagefter?)

Tværtimod skriver styrelsen:

"Kvaliteten af bøger kan ikke måles
Bøgers kvalitet afhænger af læserens vurdering og kan ikke måles. I analysen ses på forbrugernes oplevelse af udbuddet af interessante bøger og muligheden for rådgivning.

41 procent finder ikke, at udvalget af interessante bøger er blevet mindre inden for de seneste tre-fem år. 16 procent vurderer, at det er tilfældet. Kun én enkelt procent angiver, at de ved deres seneste bogkøb manglede rådgivning."

Så enkelt tror jeg nu ikke det forholder sig med vurdering af kvalitet og mangfoldighed, men som Christine Bødtcher-Hansen, direktør i Forlæggerforeningen, udtrykker sig i Politiken
"Styrelsen er jo sat i verden for at håndhæve konkurrenceloven og ikke for at lave litteraturpolitik. Rapporten er et fint indspark, men det ville være ærgerligt, hvis diskussionen om en litteraturpolitik stopper med en konstatering af, at liberaliseringen hidtil har været en fordel for forbrugerne."

Ingen kommentarer:

Send en kommentar