Gå videre til hovedindholdet

Opslag

Viser opslag fra februar, 2009

Bibliotekerne er også at finde på YouTube

Det er fedt når bibliotekerne også rykker ud i de sociale fælleskaber på internettet. Allerød er f.eks. at finde med videoanbefalinger både på facebook og YouTube. Se f.eks. deres anbefaling på YouTube, hvor Børnebibliotekar Trine Møller anbefaler Helle Helles romaner på YouTube. Se videoen http://www.youtube.com/watch?v=kQNkOAebl3s&eurl=http://bibliotek.alleroed.dk/forside/inspiration/vi_anbefaler_-_paa_youtube/boernebibliotekar_trine_moeller_anbefaler_helle_he Der mangler nok lidt dynamik og dramatik i videoerne, men det er vigtigt at være med og det er de i Allerød.

Nyt biblioteksmagasin

Der sker altså mange rigtig spændende nyskabelser i biblioteksvæsnet. En af de ting der er undervejs er et Nyt biblioteksmagasin. Det forventer jeg mig rigtig meget af.... I bibliotekspressen 4 · 2009 skriver de: "Bibliotekerne får mod årets udgang et biblioteksmagasin, der kan komme til at ligge på alle bibliotekerne til glæde for brugerne. - Det bliver biblioteksvæsenets svar på Ud & Se. Et godt og lødigt biblioteksmagasin, der fortæller de gode historier fra det nye hybride bibliotek, forklarer ansvarshavende redaktør af magasinet Henrik Dybdahl, der er bachelor fra Danmarks Biblioteksskole på en opgave om markedsføring. - Magasinet skal både indeholde elementer fra det fysiske biblioteksbesøg og fra de nyere digitale tilbud, forklarer han. Han har sammen med Tårnby og Gentofte biblioteker udviklet projektet, der i første omgang skal køre i et år finansieret af støttekroner fra udviklingspuljen, der har tildelt projektet knap en million kroner. Det er ikke alle detaljer, de

Hvem er han?

Bibliotekspressen har i deres nr. 4 · 2009 valgt at portrættere Danmarks Biblioteksforenings nye direktør (og lidt ekshibitionist er man vel....) Du kan se det her: Michel Steen-Hansen, 40, er Danmarks Biblioteksforenings ambitiøse direktør, der vil brande biblioteksvæsenet og kæmpe imod nedskæringer og udhuling af vidensamfundet. En klar og gerne provokerende kommunikator, der er historiker og kommer fra et job som bibliotekschef i Slagelse. http://artikler-og-dokumenter.googlegroups.com/web/portr%C3%A6t%20MSH.pdf?hl=da&gsc=JxVPdBYAAAAox2j61fkfVJDzXn-Cbt4LTvf5X75BbpUJK1xB1ciEUw

Idea Stores eller biblioteker i nye klæder.

For tiden er der rigtig mange eksempler på, at biblioteker flere steder i verden tillægges ny og anderledes betydning. At man bruger biblioteket i andre sammenhænge og sammen med andre institutioner. Eller tillægger dem en større betydning i byplanlægningen, som kvartersløft eller på den socialpolitiske bane. I den forbindelse er jeg faldet over en artikel i en lokalavis fra Roskilde: FJORDBYERNE 25./26. FEBRUAR 2009 "I London har man siden 2002 arbejdet med at redesigne en række traditionelle biblioteker i byen – Idea Stores www.ideastore.co.uk Ved hjælp af nytænkning af biblioteksproduktet og en moderne indretningen, oplever de nye biblioteker i London både en stigning i besøgstallet og en helt ny og stærkere lokal tilknytning. Roskilde Bibliotekerne er ved at indrette faciliteter i det nye byområde på Musicon. Med en placering i området på Musicon får Roskilde Bibliotekerne mulighed for - i stil med London - at tænke det produkt biblioteket leverer på nye måder og udenfor aller

DET MODERNE SKOLEBIBLIOTEK

I mange år har man snakket (og afprøvet) forskellige former for samarbejder mellem folke- og skolebiblioteker. I forhold til at få det optimale ud af de samarbejder, set fra brugerperspektiv, har der været en del sten på vejen. Nu er der lavet endnu en oplæg om emnet. Det Moderne Skolebibliotek – en håndbog for politikere  Det Moderne Skolebibliotek – en håndbog for politikere , hvor der bl.a. er inspirationsværktøj i arbejdet med udvikling af samarbejdet mellem folke- og skolebibliotek.  Jeg synes det er fedt, at der kommer flere ideer til hvordan vi kan få de to bibliotekstyper til at samarbejde og håber vi bliver endnu bedre til det i årene fremover. I den forbindelse synes jeg vi målrettet skal arbejde på, at faggrænserne ikke forhindre samarbejderne og at man også får revideret folkeskoleloven, så den for alvor giver skolebibliotekerne mulighed for endnu hastigere udvikling og det skal ske i samarbejde med folkebibliotekerne. For som bogen slår fast er skolebiblioteket er et kerne

Biograf og bibliotek flytter sammen

Brugen af kulturinstitutioner har en tendens til at stige, når man slår forskellige typer institutioner sammen. I hvert fald har det været tilfældet i en række tilfælde, hvor man har blandet biblioteker med ex. svømmehal eller sportshal. Det kan også give mulighed for at tiltrække nye brugere som ellers ikke ville komme på netop den institution. F.eks. at svømmehalsbrugeren pludselig også bliver biblioteksbruger eller omvendt. Altså en sund krop i et sundt legeme eller hvordan det nu er den gamle frase lyder. Pointen er at man kan opnå en synagi ved at tænke tværinstitutionelt og skabe en større samfundsværdi, for en større gruppe borgere. Derfor synes jeg man skal forsøge at sammentænke i mange flere tilfælde og forsøge sig med nye former. Det nyeste tiltag er at man i Gladsaxe planlægger at flytte biograf og bibliotek sammen. Det fremgår af Danske Kommuner i dag, der skriver "Borgerne i Bagsværd skal fremover låne bøger i Gladsaxe Bio. Gladsaxe Kommune bruger 12 millioner kro

Biblioteket i Alexandria - et lyspunkt i islam

Den 16. februar 2009 havde Sven Burmester kronik i Information om bl.a. bibliotekernes rolle som sted der skaber debat og reformer. Han skriver bla. "Oldtidens bibliotek i Alexandria var et mødested for intellektuelle fra hele den dengang kendte verden. Det var her Euklid skrev sin geometri, og det var her Arkimedes lavede sine fysiske teorier. Omkring år 400 brændte biblioteket og gik så mere eller mindre i glemmebogen indtil genoprettelsen ved en international indsats, men med lederskab af den egyptiske regering, i oktober 2002." Kronikkes hoved budskabet er at det er nødvendigt med en reform af islam som Ismail Seragel din direktøren for biblioteket siger, hvor han også fortæller om det forskellige tiltag biblioteket står bag for at skabe debat. Og artikelen slutter med "En gennemførelse af de reformer, der regelmæssigt diskuteres på biblioteket i Alexandria har lange udsigter. Men det er al ære værd, at biblioteket fortsætter sin ensomme kamp for en bedre islamisk v

Filtre på bibliotekerne

Så er der igen debat om internetfiltre på bibliotekerne og igen handler det om pornofiltre. 24 Timer har i dag debatten oppe. http://24.dk/article.jsp?articleId=4339 Under overskriften: Fri porno på biblioteket forsøger de at fange nuancerne i den dobbelthed, der er i at samfundet har en interesse i ikke at få pornoficeret det offentlige rum, samtidig med at samfundet også har en interesse i ikke at censurere. De citere mig for: »Vi (Danmarks Biblioteksforening) mener ikke, at man skal acceptere porno i biblioteksrummet, men vi har den grundholdning, at filtre er en form for censur, der igen er en form for indgreb mod ytringsfriheden, som vi naturligvis hylder højt i biblioteksvæsenet,« siger direktør Michel Steen-Hansen. Jeg tror nemlig ikke at filtre er løsningen på det som f.eks. Foreningen Pornofrit Miljø, der mener, at bibliotekerne ikke kan undskylde sig med, at pornofiltre også blokerer for alle mulige andre hjemmesider.»Det må være en tålt omkostning ved at skærme børn og unge

Fremtiden er gratis

En aktuel kommetar til denne debat om de gratis nyheder, bibliotekernes rolle m.m. bla. i Computerworld http://www.computerworld.dk/art/49786?a=debatealert&i=14267&threadid=14564#first Dagens Information bringer denne artikel "Alt bliver gratis, hvis det kan digitaliseres. Den mest succesfulde forretningsmodel hedder 'Freemium', og den udvikling vil finanskrisen kun forstærke. Chef-redaktøren for teknologi- og livsstils-magasinet Wired, Chris Anderson, lagde vejen forbi Øresunds-regionen" Som gratis nyhed på http://www.information.dk/182248 (ups nej, der skal man sgu have abbonement) Nå men pointen er: "I bogen Free (og Anderson understreger, at betydningen er 'gratis' og ikke har en døjt med frihed at gøre), tager han skridtet fuldt ud og hævder, at stort set alt - hvis det ikke allerede er - bliver gratis, hvis det kan digitaliseres. Han har atter kastet fagøkonomens blik på internettet og har konstateret, at det ikke kun er de digitale hylder,

Nu er der håb for at bibliotekerne igen kan udlåne ny musik

Jeg har lige været til et vellykket årsmøde i Bibliotekschefforeningen. Kulturminister Carina Christensen var forbi og holdt en tale med dejlige nye toner i. For nogle år siden indførte daværende kulturminister Brian Mikkelsen en karenstid på nye musik cd, der siden har forhindret bibliotekerne at udlåne musik der var under 4 måneder gammelt. Den har vi siden kæmpet for at få fjernet uden held, men nu er der lys forude.... Det var en stor glæde at høre Kulturminister Carina Christensen fortælle på BCF´s årsmøde at der er taget initiativ til forhandlinger mellem ifpi/pladebranchen og Danmarks Biblioteksforening med henblik på en ophævelse af karenstiden. Så nu må vi se at få løst den lille sag......

Indvandrerbørn elsker biblioteket

Bibliotekerne er vigtig for integrationen og jo mere og bedre bibliotek, jo bedre integration. Selvfølgelig med en masse detaljer som skal være på plads. Men dagens medier giver et godt billede af netop den pointe. Danske Kommuner skriver: " Indvandrerbørn elsker biblioteket Mange indvandrerbørn bruger biblioteket, fordi de får gratis hjælp til lektierne og adgang til computer. Biblioteker spiller en vigtig rolle i forhold til integration, siger indvandrerkonsulent Bibliotekerne er populære blandt indvandrerbørn. Mange søger derhen efter skoletid, fordi det er gratis, og fordi de kan få hjælp til lektierne. - De kommer, fordi det er frit og åbent sted, hvor man ikke skal være tilmeldt, siger børnebibliotekar Elsebeth Pedersen fra Vesterbro Bibliotek i København til MetroXpress. Her laver man læsekonkurrencer, lektiecafeer og arrangerer kulturelle events for indvandrerbørn. Ifølge integrationskonsulent Manu Sareen er bibliotekerne en vigtig indsatsområde i forhold til integration,

Sammenhæng mellem fysiske og digitale materialer

Urban skrev 21.01.09: "Et nyt digitalt tiltag i pladeindustrien skal sikre at man for fremtiden nemt og lovligt kan tage sin musik med sig – også selv om man normalt kun er til pickup og sort pvc.Både store og små pladeselskaber er nemlig begyndt at vedlægge koder til deres vinyludgivelser, så den plade, man har købt, ganske gratis kan downloades i mp3-format på pladeselskabernes hjemmesider." Det kunne vi lære noget af i bibliotekerne og knytte vores fysiske materialer sammen med vores digitale tjenester. Så vi f.eks. skrev i vores bøger " Du kan læse mere på litteratursiden.dk" eller på CD'ere "du kan downloade mer gratis musik på netmusik.dk"