fredag den 27. februar 2009

Bibliotekerne er også at finde på YouTube

Det er fedt når bibliotekerne også rykker ud i de sociale fælleskaber på internettet.

Allerød er f.eks. at finde med videoanbefalinger både på facebook og YouTube. Se f.eks. deres anbefaling på YouTube, hvor Børnebibliotekar Trine Møller anbefaler Helle Helles romaner på YouTube. Se videoen http://www.youtube.com/watch?v=kQNkOAebl3s&eurl=http://bibliotek.alleroed.dk/forside/inspiration/vi_anbefaler_-_paa_youtube/boernebibliotekar_trine_moeller_anbefaler_helle_he

Der mangler nok lidt dynamik og dramatik i videoerne, men det er vigtigt at være med og det er de i Allerød.

Nyt biblioteksmagasin

Der sker altså mange rigtig spændende nyskabelser i biblioteksvæsnet. En af de ting der er undervejs er et Nyt biblioteksmagasin. Det forventer jeg mig rigtig meget af....

I bibliotekspressen 4 · 2009 skriver de:

"Bibliotekerne får mod årets udgang et biblioteksmagasin,
der kan komme til at ligge på alle bibliotekerne til glæde for brugerne.
- Det bliver biblioteksvæsenets svar på Ud & Se. Et godt og lødigt biblioteksmagasin,
der fortæller de gode historier fra det nye hybride bibliotek, forklarer ansvarshavende
redaktør af magasinet Henrik Dybdahl, der er bachelor fra Danmarks Biblioteksskole
på en opgave om markedsføring.
- Magasinet skal både indeholde elementer fra det fysiske biblioteksbesøg og fra de
nyere digitale tilbud, forklarer han. Han har sammen med Tårnby og Gentofte
biblioteker udviklet projektet, der i første omgang skal køre i et år finansieret af
støttekroner fra udviklingspuljen, der har tildelt projektet knap en million kroner.
Det er ikke alle detaljer, der er på plads endnu. For eksempel er det endnu ikke
besluttet, hvad magasinet skal hedde –ligesom udgivelsesdatoen ikke er endeligt på
plads – her regner redaktør Henrik Dybdahl med, at lancere magasinet på Bogforum
i november.
Men sikkert er det i hvert fald, at det skal udkomme to gange årligt i et oplag,
der bringer det op på niveau med de allerstørste
danske magasiner."
Lerche

Hvem er han?

Bibliotekspressen har i deres nr. 4 · 2009 valgt at portrættere Danmarks Biblioteksforenings nye direktør (og lidt ekshibitionist er man vel....)

Du kan se det her:
Michel Steen-Hansen, 40, er Danmarks Biblioteksforenings
ambitiøse direktør, der vil brande biblioteksvæsenet
og kæmpe imod nedskæringer og udhuling af
vidensamfundet. En klar og gerne provokerende
kommunikator, der er historiker og kommer fra et job som
bibliotekschef i Slagelse.
http://artikler-og-dokumenter.googlegroups.com/web/portr%C3%A6t%20MSH.pdf?hl=da&gsc=JxVPdBYAAAAox2j61fkfVJDzXn-Cbt4LTvf5X75BbpUJK1xB1ciEUw

torsdag den 26. februar 2009

Idea Stores eller biblioteker i nye klæder.

For tiden er der rigtig mange eksempler på, at biblioteker flere steder i verden tillægges
ny og anderledes betydning. At man bruger biblioteket i andre sammenhænge og sammen med andre institutioner. Eller tillægger dem en større betydning i byplanlægningen, som kvartersløft eller på den socialpolitiske bane.

I den forbindelse er jeg faldet over en artikel i en lokalavis fra Roskilde:
FJORDBYERNE 25./26. FEBRUAR 2009

"I London har man siden 2002 arbejdet med at redesigne
en række traditionelle biblioteker i byen – Idea
Stores www.ideastore.co.uk Ved hjælp af nytænkning af
biblioteksproduktet og en moderne indretningen, oplever
de nye biblioteker i London både en stigning i
besøgstallet og en helt ny og stærkere lokal tilknytning.
Roskilde Bibliotekerne er ved at indrette faciliteter i
det nye byområde på Musicon.
Med en placering i området på Musicon får Roskilde
Bibliotekerne mulighed for - i stil med London - at
tænke det produkt biblioteket leverer på nye måder og
udenfor allerede definerede rammer. På Musicon er der
også mulighed for at biblioteket møder helt nye samarbejdspartnere.
Man kan sammenligne dette projekt med bibliotekernes
udvikling i London. Roskilde Bibliotekerne har
på Musicon mulighed for at udfolde nye biblioteksservices,
der er i tråd med samfundsudviklingen. Et af formålene
er, at Roskilde Bibliotekerne skal være med
der hvor udviklingen af biblioteksservicen sker, både lokalt,
regionalt og nationalt.

Biblioteker har altid haft en særlig betydning i forhold til
viden. Biblioteker ligger inde med materialer som giver os
adgang til viden om vores historie
og vores samtid. Biblioteker er også steder med tæt
kontakt til borgerne i et samfund. 75% af alle borgerne i
Roskilde og omegn benytter Roskilde Bibliotekerne. Med
erfaring og viden om borgerkontakt kan biblioteket være
med til at tilføre bl.a. demokratisering i udviklingen af
Musicon."

Jeg har selv været i London i 2005 for bl.a. at se på Idea Stores og også skrivet om det.

ET NYT BIBLIOTEKSBEGREB

Det var en utrolig spændende oplevelse at se, hvordan man har omdefineret det traditionelle bibliotek og nu arbejder med Idea Stores, der udover biblioteksfunktion fungerer som kultur- og læringscenter for de lokale bydele. De er opbygget i et nært samarbejde med de kommunale uddannelsestilbud, hvor der blev lagt stor vægt på den livslange læring og samspillet med de lokale beboere. En strategi der er arbejdet meget bevidst med, da man i disse meget forarmede bydele havde erfaret, at den traditionelle bibliotekstype ikke blev benyttet i særlig høj grad.

Derfor havde man taget den politiske konsekvens og vedtaget at omdanne de 12 gamle biblioteker til nye Idea Stores inden for en årrække. En radikal omskabelse, set med danske øjne, men ikke hvis man ser det i en engelsk sammenhæng, hvor der er meget større klasseforskelle end vi normalt kender i Danmark. I London oplevede vi store kvarterer med en meget stor nedslidning, hvor både de tilbageblevne kulturinstitutioner og de mange lejeboliger var forslummede.

Se hele artiklen her: http://artikler-og-dokumenter.googlegroups.com/web/STUDIETUR%20TIL%20LONDON%20samlet%20udgave.pdf?hl=da&gsc=TYE4hxYAAADogY1OJ3JUDGsesQzeozNPTvf5X75BbpUJK1xB1ciEUw

mandag den 23. februar 2009

DET MODERNE SKOLEBIBLIOTEK

I mange år har man snakket (og afprøvet) forskellige former for samarbejder mellem folke- og skolebiblioteker.

I forhold til at få det optimale ud af de samarbejder, set fra brugerperspektiv, har der været en del sten på vejen.

Nu er der lavet endnu en bog om emnet. Det Moderne Skolebibliotek – en håndbog for politikere, hvor der bl.a. er inspirationsværktøj i arbejdet med udvikling af samarbejdet mellem folke- og skolebibliotek. http://ksbf.dk/page/foreningen.html

Jeg synes det er fedt, at der kommer flere ideer til hvordan vi kan få de to bibliotekstyper til at samarbejde og håber vi bliver endnu bedre til det i årene fremover.

I den forbindelse synes jeg vi målrettet skal arbejde på, at faggrænserne ikke forhindre samarbejderne og at man også får revideret folkeskoleloven, så den for alvor giver skolebibliotekerne mulighed for endnu hastigere udvikling og det skal ske i samarbejde med folkebibliotekerne. For som bogen slår fast er skolebiblioteket er et kerneområde i skolen, og biblioteket er en vigtig brik i det lokale videnssamfund.

fredag den 20. februar 2009

Biograf og bibliotek flytter sammen

Brugen af kulturinstitutioner har en tendens til at stige, når man slår forskellige typer institutioner sammen. I hvert fald har det været tilfældet i en række tilfælde, hvor man har blandet biblioteker med ex. svømmehal eller sportshal.

Det kan også give mulighed for at tiltrække nye brugere som ellers ikke ville komme på netop den institution. F.eks. at svømmehalsbrugeren pludselig også bliver biblioteksbruger eller omvendt. Altså en sund krop i et sundt legeme eller hvordan det nu er den gamle frase lyder.

Pointen er at man kan opnå en synagi ved at tænke tværinstitutionelt og skabe en større samfundsværdi, for en større gruppe borgere. Derfor synes jeg man skal forsøge at sammentænke i mange flere tilfælde og forsøge sig med nye former.

Det nyeste tiltag er at man i Gladsaxe planlægger at flytte biograf og bibliotek sammen. Det fremgår af Danske Kommuner i dag, der skriver "Borgerne i Bagsværd skal fremover låne bøger i Gladsaxe Bio. Gladsaxe Kommune bruger 12 millioner kroner på at skabe et nyt kulturelt samlingspunkt i landets første bibliograf" http://www.danskekommuner.dk/default.asp?id=118794 og det blir rigtig spændende at se hvordan det går.

tirsdag den 17. februar 2009

Biblioteket i Alexandria - et lyspunkt i islam

Den 16. februar 2009 havde Sven Burmester kronik i Information om bl.a. bibliotekernes rolle som sted der skaber debat og reformer.

Han skriver bla.

"Oldtidens bibliotek i Alexandria var et mødested for intellektuelle fra hele den dengang kendte verden. Det var her Euklid skrev sin geometri, og det var her Arkimedes lavede sine fysiske teorier. Omkring år 400 brændte biblioteket og gik så mere eller mindre i glemmebogen indtil genoprettelsen ved en international indsats, men med lederskab af den egyptiske regering, i oktober 2002."

Kronikkes hoved budskabet er at det er nødvendigt med en reform af islam som Ismail Seragel din direktøren for biblioteket siger, hvor han også fortæller om det forskellige tiltag biblioteket står bag for at skabe debat.

Og artikelen slutter med "En gennemførelse af de reformer, der regelmæssigt diskuteres på biblioteket i Alexandria har lange udsigter. Men det er al ære værd, at biblioteket fortsætter sin ensomme kamp for en bedre islamisk verden."

Så også i den islamiske verden spiller biblioteket en stor rolle som vidensinstitution.
Men læs selv artiklen http://www.information.dk/182664 (som man desævrre skal have abonnement for at læse!!)

torsdag den 12. februar 2009

Filtre på bibliotekerne

Så er der igen debat om internetfiltre på bibliotekerne og igen handler det om pornofiltre.

24 Timer har i dag debatten oppe. http://24.dk/article.jsp?articleId=4339

Under overskriften: Fri porno på biblioteket forsøger de at fange nuancerne i den dobbelthed, der er i at samfundet har en interesse i ikke at få pornoficeret det offentlige rum, samtidig med at samfundet også har en interesse i ikke at censurere. De citere mig for:

»Vi (Danmarks Biblioteksforening) mener ikke, at man skal acceptere porno i biblioteksrummet, men vi har den grundholdning, at filtre er en form for censur, der igen er en form for indgreb mod ytringsfriheden, som vi naturligvis hylder højt i biblioteksvæsenet,« siger direktør Michel Steen-Hansen.

Jeg tror nemlig ikke at filtre er løsningen på det som f.eks. Foreningen Pornofrit Miljø, der mener, at bibliotekerne ikke kan undskylde sig med, at pornofiltre også blokerer for alle mulige andre hjemmesider.»Det må være en tålt omkostning ved at skærme børn og unge mod materiale, der skaber et forkvaklet syn på seksualitet. Og det er nok primært et spørgsmål om, at bibliotekerne ikke helt stoler på den her teknologi,«

Jeg kan i nogle få situationer godt se at det kan være nødvendigt med pornofiltre for børn. Men i de fleste tilfælde kan man som artiklen også fortæller »indrette sig ud af meget." At computere f.eks. står med skærmen ud mod de åbne lokaler.

Og her handler det så om pornofiltre. Men hvad så med vold og krig. Det skræmmer altså også børn. Skal vi lave filtre og censur for alt?

For mig handler det mere om at vi i et demokratisk samfund sikre fri og lige adgang, men samtidig udstråler værdier om at vi ikke vil have pornoficeret det offentlige rum. Det kan man kun gøre ved at snakke om det og vise dem der udfordre det, at det ikke er ok. Censur og filtre er ikke løsningen.

Danmarks Biblioteksforening har også skrevet en bog om emnet. Se http://www.dbf.dk/Default.aspx?ID=1597

onsdag den 11. februar 2009

Fremtiden er gratis

En aktuel kommetar til denne debat om de gratis nyheder, bibliotekernes rolle m.m. bla. i Computerworld http://www.computerworld.dk/art/49786?a=debatealert&i=14267&threadid=14564#first

Dagens Information bringer denne artikel
"Alt bliver gratis, hvis det kan digitaliseres. Den mest succesfulde forretningsmodel hedder 'Freemium', og den udvikling vil finanskrisen kun forstærke. Chef-redaktøren for teknologi- og livsstils-magasinet Wired, Chris Anderson, lagde vejen forbi Øresunds-regionen"
Som gratis nyhed på http://www.information.dk/182248 (ups nej, der skal man sgu have abbonement)

Nå men pointen er:
"I bogen Free (og Anderson understreger, at betydningen er 'gratis' og ikke har en døjt med frihed at gøre), tager han skridtet fuldt ud og hævder, at stort set alt - hvis det ikke allerede er - bliver gratis, hvis det kan digitaliseres. Han har atter kastet fagøkonomens blik på internettet og har konstateret, at det ikke kun er de digitale hylder, der er gratis. Det er driften af butikken også. Alle omkostninger ved at udbyde varer på nettet går mod nul. Om det er computerkraft, lagerplads eller båndbredde er priserne i årevis blevet halveret med faste mellemrum. Det betyder at marginalomkostningerne ligeledes nærmer sig nul. Hokus pokus og hele herligheden en tur omkring det nationaløkonomiske laboratorium, og resultatet bliver uomgængeligt en pris på nul!" Information.dk

fredag den 6. februar 2009

Nu er der håb for at bibliotekerne igen kan udlåne ny musik

Jeg har lige været til et vellykket årsmøde i Bibliotekschefforeningen. Kulturminister Carina Christensen var forbi og holdt en tale med dejlige nye toner i.

For nogle år siden indførte daværende kulturminister Brian Mikkelsen en karenstid på nye musik cd, der siden har forhindret bibliotekerne at udlåne musik der var under 4 måneder gammelt. Den har vi siden kæmpet for at få fjernet uden held, men nu er der lys forude....

Det var en stor glæde at høre Kulturminister Carina Christensen fortælle på BCF´s årsmøde at der er taget initiativ til forhandlinger mellem ifpi/pladebranchen og Danmarks Biblioteksforening med henblik på en ophævelse af karenstiden. Så nu må vi se at få løst den lille sag......

Indvandrerbørn elsker biblioteket

Bibliotekerne er vigtig for integrationen og jo mere og bedre bibliotek, jo bedre integration. Selvfølgelig med en masse detaljer som skal være på plads. Men dagens medier giver et godt billede af netop den pointe.

Danske Kommuner skriver:
"Indvandrerbørn elsker biblioteket
Mange indvandrerbørn bruger biblioteket, fordi de får gratis hjælp til lektierne og adgang til computer. Biblioteker spiller en vigtig rolle i forhold til integration, siger indvandrerkonsulent

Bibliotekerne er populære blandt indvandrerbørn. Mange søger derhen efter skoletid, fordi det er gratis, og fordi de kan få hjælp til lektierne.
- De kommer, fordi det er frit og åbent sted, hvor man ikke skal være tilmeldt, siger børnebibliotekar Elsebeth Pedersen fra Vesterbro Bibliotek i København til MetroXpress.
Her laver man læsekonkurrencer, lektiecafeer og arrangerer kulturelle events for indvandrerbørn. Ifølge integrationskonsulent Manu Sareen er bibliotekerne en vigtig indsatsområde i forhold til integration, fordi børn fra indvandrerfamilier føler sig trygge der.
- Kulturen og litteraturen er kongevejen til integration. Det er en vindersag at få indvandrerbørn på bibliotekerne, siger han.
For mange af børnene bliver biblioteket et samlingssted, hvor de læser, spiller på computer og chatter på nettet. Desuden spiller biblioteket en vigtig rolle i forhold til at søge viden om emner, som ofte er tabu i hjemmet. http://www.danskekommuner.dk/default.asp?id=118340

Og I MetroExpress lyder det: Børn med indvandrebaggrund stortrives på biblioteket.

Og det er da bare fedt, hvis det går op for alle, herunder også de politikere der skal bevilge pengene til de gode tilbud, at biblioteker er rigtig gode til at skabe vellykket integration

mandag den 2. februar 2009

Sammenhæng mellem fysiske og digitale materialer

Urban skrev 21.01.09: "Et nyt digitalt tiltag i pladeindustrien skal sikre at man for fremtiden nemt og lovligt kan tage sin musik med sig – også selv om man normalt kun er til pickup og sort pvc.Både store og små pladeselskaber er nemlig begyndt at vedlægge koder til deres vinyludgivelser, så den plade, man har købt, ganske gratis kan downloades i mp3-format på pladeselskabernes hjemmesider."

Det kunne vi lære noget af i bibliotekerne og knytte vores fysiske materialer sammen med vores digitale tjenester. Så vi f.eks. skrev i vores bøger " Du kan læse mere på litteratursiden.dk" eller på CD'ere "du kan downloade mer gratis musik på netmusik.dk"