mandag den 23. februar 2009

DET MODERNE SKOLEBIBLIOTEK

I mange år har man snakket (og afprøvet) forskellige former for samarbejder mellem folke- og skolebiblioteker.

I forhold til at få det optimale ud af de samarbejder, set fra brugerperspektiv, har der været en del sten på vejen.

Nu er der lavet endnu en bog om emnet. Det Moderne Skolebibliotek – en håndbog for politikere, hvor der bl.a. er inspirationsværktøj i arbejdet med udvikling af samarbejdet mellem folke- og skolebibliotek. http://ksbf.dk/page/foreningen.html

Jeg synes det er fedt, at der kommer flere ideer til hvordan vi kan få de to bibliotekstyper til at samarbejde og håber vi bliver endnu bedre til det i årene fremover.

I den forbindelse synes jeg vi målrettet skal arbejde på, at faggrænserne ikke forhindre samarbejderne og at man også får revideret folkeskoleloven, så den for alvor giver skolebibliotekerne mulighed for endnu hastigere udvikling og det skal ske i samarbejde med folkebibliotekerne. For som bogen slår fast er skolebiblioteket er et kerneområde i skolen, og biblioteket er en vigtig brik i det lokale videnssamfund.

4 kommentarer:

 1. Et bruger-perspektiv i den sammenhæng har jeg aldrig hørt om. Jeg ved til gengæld, at det har været meget svært for lærere at tilpasse undervisningen, således at skemaer og biblioteksorienteringen kunne gå op i en højere enhed. Der laves jo lærerplaner i så god tid, at vi i biblioteksvæsenet vel næppe kan kaldes hverken kedelige eller forudsigelige! Men det er nødt til at foregå begge veje. For hvor biblioteket yder en service, indkalder og inspirerer, der ser 'nogle' lærere det som 'endnu en skematisk ting der skal overståes'. Og det er noget møg! Men det er jo ikke et spørgsmål om vilje fra bibliotekernes side, synes jeg. Vi er der jo! Men vi skal jo ikke ud i en slags 'hvervelse' for at bevise endnu engang igen, hvad vi gerne vil hjælpe dem med!

  SvarSlet
 2. Du har et meget folkebiblioteks-agtigt perspektiv. Jeg tror nu at både skolerne og biblioteker må række ud efter hinanden, hvis vi skal sikre at der udvikles biblioteker der rammer fremtidens brugere i en kombination mellem skole- og folkebiblioteker.

  Og hvis vi vil udvikle biblioteker er det nødvendigt at se det i et brugerperspektiv. Hvor eleverne er skolebibliotekernes primære brugere og der er en noget bredere brugergruppe for folkebibliotekerne. Udfordringen er så at målrette tilbuddene når man udvikler blandingsformer, som vi normalt kalder kombibiblioteker eller ”det integrerede bibliotek”.

  Har man ikke har brugerens perspektiv og afklare deres ønsker, så er det nok umuligt at ramme målgrupperne.

  Samarbejdet mellem folke- og skolebiblioteker antager som sagt mange former, og gennem årene har man talt om fællesbiblioteker, kombibiblioteker. Danmarks Biblioteksforening har introduceret navnet ”integrerede biblioteker”. Det er ikke et forsøg på at forkaste tidligere navne; men snarere et oplæg til at se den kombinerede biblioteksvariant i et helhedsperspektiv, der rækker langt ud over institutionens egne rammer.

  DB har i 2006 udgivet kogebogen "Det integrerede bibliotek" om Kombibiblioteker – nye pejlemærker i samarbejdet mellem folke- og skolebiblioteker.
  Kogebogen giver andre billeder på det integrerede bibliotek end dem, man måske typisk forbinder med betegnelsen kombibibliotek. Blandt andet billedet af et bibliotek, som i langt højere grad spiller sammen med lokalsamfundet og som henvender sig langt bredere til dets borgere, end der i mange kommuner er tradition for.
  Kogebogen kan hentes her: http://www.dbf.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=Files%2fFiler%2fKogebog%2fDet_integrerede_bibliotek_-_kogebog.pdf

  SvarSlet
 3. Du har fuldstændig ret i, at jeg tænker i folkebiblioteks-regi!!!
  Det er jo lidt svært at lade være.

  Jeg har kun skimmet 'kogebogen' igennem, og den skal nok blive gransket nøje igennem på et tidspunkt.
  Men jeg synes sgu, der går supermarkeds-tanker i den.

  Hvem er egentlig brugerne (eller er der tale om et ønske om børn/brugere, der måske slet ikke er der) - og er det på bekostning af nogle andre brugere? Der er masser af voksne lånere, der får tics ved synet af børn og den larm, der følger. Hvis der pludselig er en fast skoleintegration placeret på folkebiblioteket, kan det da hurtigt få folk på 30+ til at vælge boghandleren istedet. Og børn har hverken penge eller politisk stemme! Man kan jo bare se på alle andre områder, der handler om børn.

  Jeg savner lidt svaret på 'hvorfor' - samtidig med, at der i kogebogen appelleres til, at man spørger de lånere/brugere, man forventer at få.

  Jeg ved jo ikke en skid, når det kommer til stykket. Min erfaring berører en lillebitte del af Danmark og en lillebitte del af det lokale kommunale system. Der findes da højst sandsynligt andre steder i landet, hvor skolebibliotekarerne er mere åbne over for folkebiblioteket og deres ønske om et samarbejde - eller hvor folkebiblioteket er lukket omkring sig selv og skolebiblioteket skriger på en dialog.

  Men jo...interessant. Men måske først realistisk den dag, voksne og børn fysisk har tykke vægge imellem sig samt en gedigen pose penge at lege med.
  Skolebibliotekernes materialer er virkelig i en sølle forfatning. De bøger, vi har kasseret er jo rene lækkerier i forhold. Det er sørgeligt! Dén vej rundt er der da virkelig en masse at komme efter.

  Som sagt - kogebogen skal granskes. Forhåbentlig kan den bruges uanset hvilken ovn, man har ;-)

  SvarSlet
 4. Du har mange relevante spørgsmål. For mig handler det ikke om at fravælge nogle brugergrupper, men om at skabe et rummeligt bibliotekstilbud, der både appellere til den flittige bruger og den potentielle bruger, uanset alder.
  Og i den forbindelse kræver det:
  Nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebiblioteker
  Det var vi lavet et projekt om ”Aktiver i nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebiblioteker – nye pejlemærker i fremtidens biblioteksbetjening af børn” som i 2008 har modtaget tilskud på 384.000 fra Styrelsen for Bibliotek & Medier i relation til Fremtidens biblioteksbetjening af børn.
  Danmarks Biblioteksforening står sammen med Bibliotekarforbundet, Danmarks Skolebibliotekarer og Kommunernes Skolebiblioteksforening bag projekt.

  Du kan læse mere om det her:
  http://www.dbf.dk/Default.aspx?ID=5534

  SvarSlet