fredag den 20. februar 2009

Biograf og bibliotek flytter sammen

Brugen af kulturinstitutioner har en tendens til at stige, når man slår forskellige typer institutioner sammen. I hvert fald har det været tilfældet i en række tilfælde, hvor man har blandet biblioteker med ex. svømmehal eller sportshal.

Det kan også give mulighed for at tiltrække nye brugere som ellers ikke ville komme på netop den institution. F.eks. at svømmehalsbrugeren pludselig også bliver biblioteksbruger eller omvendt. Altså en sund krop i et sundt legeme eller hvordan det nu er den gamle frase lyder.

Pointen er at man kan opnå en synagi ved at tænke tværinstitutionelt og skabe en større samfundsværdi, for en større gruppe borgere. Derfor synes jeg man skal forsøge at sammentænke i mange flere tilfælde og forsøge sig med nye former.

Det nyeste tiltag er at man i Gladsaxe planlægger at flytte biograf og bibliotek sammen. Det fremgår af Danske Kommuner i dag, der skriver "Borgerne i Bagsværd skal fremover låne bøger i Gladsaxe Bio. Gladsaxe Kommune bruger 12 millioner kroner på at skabe et nyt kulturelt samlingspunkt i landets første bibliograf" http://www.danskekommuner.dk/default.asp?id=118794 og det blir rigtig spændende at se hvordan det går.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar