Gå videre til hovedindholdet

Nyt biblioteksmagasin

Der sker altså mange rigtig spændende nyskabelser i biblioteksvæsnet. En af de ting der er undervejs er et Nyt biblioteksmagasin. Det forventer jeg mig rigtig meget af....

I bibliotekspressen 4 · 2009 skriver de:

"Bibliotekerne får mod årets udgang et biblioteksmagasin,
der kan komme til at ligge på alle bibliotekerne til glæde for brugerne.
- Det bliver biblioteksvæsenets svar på Ud & Se. Et godt og lødigt biblioteksmagasin,
der fortæller de gode historier fra det nye hybride bibliotek, forklarer ansvarshavende
redaktør af magasinet Henrik Dybdahl, der er bachelor fra Danmarks Biblioteksskole
på en opgave om markedsføring.
- Magasinet skal både indeholde elementer fra det fysiske biblioteksbesøg og fra de
nyere digitale tilbud, forklarer han. Han har sammen med Tårnby og Gentofte
biblioteker udviklet projektet, der i første omgang skal køre i et år finansieret af
støttekroner fra udviklingspuljen, der har tildelt projektet knap en million kroner.
Det er ikke alle detaljer, der er på plads endnu. For eksempel er det endnu ikke
besluttet, hvad magasinet skal hedde –ligesom udgivelsesdatoen ikke er endeligt på
plads – her regner redaktør Henrik Dybdahl med, at lancere magasinet på Bogforum
i november.
Men sikkert er det i hvert fald, at det skal udkomme to gange årligt i et oplag,
der bringer det op på niveau med de allerstørste
danske magasiner."
Lerche

Kommentarer

Populære opslag fra denne blog

Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne - lad det være et wake-up call

"Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne – »grænsen er nok nået« ifølge interesseorganisation" er overskriften på en artikel i Kulturmonitor i dag. Og denne milde underdrivelse om at grænsen nok er nået stammer fra mig og Danmarks Biblioteksforening. Den kunne også have været børn der ikke har adgang til bøger bliver dårligere til at læse. Baggrunden for artiklen er en opgørelse som kulturministeriet har lavet til SF’s socialordfører, Theresa Berg-Andersen. Her har ministeren opgjort antallet af for biblioteker fra 2006 og frem til i dag og gjort det klart, at antallet af danske biblioteker er faldet drastisk gennem de sidste 17 år. Opgørelsen viser at at antallet af biblioteksfilialer, er faldet fra 420 (2006) til 310 (2022) altså en en lukning af 1/4 af bibliotekerne. Havde de dykket lidt længere tilbage end til kommunalreformen kunne de se at antallet er halveret siden 1996 hvor der var 900 betjeningssteder. Stof til politisk eftertanke I Kulturmonitor siger

Fremtidens fysiske bibliotek i Slagelse

Idé I mange år havde Slagelse Centralbibliotek ønsket en udbygning. I 2000 blev arkitekt Claus Bjarrum derfor inviteret til at fortælle om biblioteksbyggeri. Han sagde de magiske ord: I har masser af plads, I bruger den bare forkert! Det blev et af udgangspunkterne da projekt Fremtidens fysiske bibliotek tog sin begyndelse. Biblioteket havde også i nogle år haft en række organisatoriske udfordringer. Derfor valgte man at kæde de to ting sammen. Lundgaard konsulenterne blev koblet på en organisationsudvikling, samtidig med at en arkitekt fra Claus Bjarrum A/S fulgte processen. Den ny organisationsplan byggede på fire dimensioner: Kultur, Viden og Information, Børn samt en social dimension. Denne organisation har vi løbende udfoldet, men det er en ganske anden historie. Med udgangspunkt i disse dimensioner tegnede arkitekten tre skitser til et nyt bibliotek i de eksisterende bygninger. Et entusiastisk kulturudvalg traf den endelige beslutning om at iværksætte skitse 1 til godt 10 mio. kr

Der er brug for bibliotekerne som aldrig før også for Vanopslagh

Hen over sommeren har der været en del debat om biblioteket, som opstod i kølvandet på at formanden for Liberal Alliances Alex Vanopslagh i sin bog ’Vejen til ansvar’ forslår at lukke bibliotekerne. Debatten koger stadig og i dag tager vi en tur i et par radiokanaler, hvor Radio4 sætter emnet til debat kl. 9.00-10.00 og Paw Østergaard Jensen, formand for Danmarks Biblioteksforening spiller ud i Radio4 kl. 09.35 i en snak om, hvorfor det er der er behov for bibliotekerne som ingensinde før og det er da også landets mest besøgte kulturinstitution. P1 Debat forsætter Kl 12.15 -13.30 (denne er udsat til senere på ugen) hvor spørgsmålene igennem debatten bliver: ’Luk folkebibliotekerne? Kan og bør private erstatte dem? Vil det sætte viden, dannelse og lokalsamfund og sammenhængskraft over styr, hvis man lukker? Er bogen død? Er det bibliotekernes rolle at holde diverse arrangementer? Og er systemet indrettet rigtigt i kommunalt regi?’ Panelet er: Jens Kristian Lütken (V) KBH, Simon Fe