Gå videre til hovedindholdet

Nyt biblioteksmagasin

Der sker altså mange rigtig spændende nyskabelser i biblioteksvæsnet. En af de ting der er undervejs er et Nyt biblioteksmagasin. Det forventer jeg mig rigtig meget af....

I bibliotekspressen 4 · 2009 skriver de:

"Bibliotekerne får mod årets udgang et biblioteksmagasin,
der kan komme til at ligge på alle bibliotekerne til glæde for brugerne.
- Det bliver biblioteksvæsenets svar på Ud & Se. Et godt og lødigt biblioteksmagasin,
der fortæller de gode historier fra det nye hybride bibliotek, forklarer ansvarshavende
redaktør af magasinet Henrik Dybdahl, der er bachelor fra Danmarks Biblioteksskole
på en opgave om markedsføring.
- Magasinet skal både indeholde elementer fra det fysiske biblioteksbesøg og fra de
nyere digitale tilbud, forklarer han. Han har sammen med Tårnby og Gentofte
biblioteker udviklet projektet, der i første omgang skal køre i et år finansieret af
støttekroner fra udviklingspuljen, der har tildelt projektet knap en million kroner.
Det er ikke alle detaljer, der er på plads endnu. For eksempel er det endnu ikke
besluttet, hvad magasinet skal hedde –ligesom udgivelsesdatoen ikke er endeligt på
plads – her regner redaktør Henrik Dybdahl med, at lancere magasinet på Bogforum
i november.
Men sikkert er det i hvert fald, at det skal udkomme to gange årligt i et oplag,
der bringer det op på niveau med de allerstørste
danske magasiner."
Lerche

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Fremtidens fysiske bibliotek i Slagelse

Idé I mange år havde Slagelse Centralbibliotek ønsket en udbygning. I 2000 blev arkitekt Claus Bjarrum derfor inviteret til at fortælle om biblioteksbyggeri. Han sagde de magiske ord: I har masser af plads, I bruger den bare forkert! Det blev et af udgangspunkterne da projekt Fremtidens fysiske bibliotek tog sin begyndelse. Biblioteket havde også i nogle år haft en række organisatoriske udfordringer. Derfor valgte man at kæde de to ting sammen. Lundgaard konsulenterne blev koblet på en organisationsudvikling, samtidig med at en arkitekt fra Claus Bjarrum A/S fulgte processen. Den ny organisationsplan byggede på fire dimensioner: Kultur, Viden og Information, Børn samt en social dimension. Denne organisation har vi løbende udfoldet, men det er en ganske anden historie. Med udgangspunkt i disse dimensioner tegnede arkitekten tre skitser til et nyt bibliotek i de eksisterende bygninger. Et entusiastisk kulturudvalg traf den endelige beslutning om at iværksætte skitse 1 til godt 10 mio. kr

Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne - lad det være et wake-up call

"Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne – »grænsen er nok nået« ifølge interesseorganisation" er overskriften på en artikel i Kulturmonitor i dag. Og denne milde underdrivelse om at grænsen nok er nået stammer fra mig og Danmarks Biblioteksforening. Den kunne også have været børn der ikke har adgang til bøger bliver dårligere til at læse. Baggrunden for artiklen er en opgørelse som kulturministeriet har lavet til SF’s socialordfører, Theresa Berg-Andersen. Her har ministeren opgjort antallet af for biblioteker fra 2006 og frem til i dag og gjort det klart, at antallet af danske biblioteker er faldet drastisk gennem de sidste 17 år. Opgørelsen viser at at antallet af biblioteksfilialer, er faldet fra 420 (2006) til 310 (2022) altså en en lukning af 1/4 af bibliotekerne. Havde de dykket lidt længere tilbage end til kommunalreformen kunne de se at antallet er halveret siden 1996 hvor der var 900 betjeningssteder. Stof til politisk eftertanke I Kulturmonitor siger

Kulturen i SVM regeringsgrundlaget 2022

Så blev sløret løftet for det nye Regeringsgrundlag i den kommende SVM-regering. I kan læse det hele her  - jeg har kigget lidt nærmere ned i de kulturpolitiske elementer.  Det indeholder et helt afsnit om om kultur.  Helt overordnet kan man mene at en flertalsregering giver mange muligheder for at udvikle kulturlivet, så alle borgere får mulighed for gode kulturtilbud. Ser man tilbage på valgkampen så har alle tre regeringspartier markeret sig med store ambitioner i valgkampen. særligt Venstre og Moderaterne har lovet massive investeringer i kulturlivet – så det er spændende at se hvordan de konkret vil indfri ambitionerne. Så må vi vente spændt til i morgen, hvor regeringen vil afsløre deres ministerliste og se om der kommer en ambitiøs kulturminister. I regeringsgrundlaget er ét afsnit om kultur: 7.3 Kultur og kirke Kulturen udfordrer vores måde at tænke og se verden på samtidig med, at det binder os sammen som land og folk. Det er den danske identitet