torsdag den 26. februar 2009

Idea Stores eller biblioteker i nye klæder.

For tiden er der rigtig mange eksempler på, at biblioteker flere steder i verden tillægges
ny og anderledes betydning. At man bruger biblioteket i andre sammenhænge og sammen med andre institutioner. Eller tillægger dem en større betydning i byplanlægningen, som kvartersløft eller på den socialpolitiske bane.

I den forbindelse er jeg faldet over en artikel i en lokalavis fra Roskilde:
FJORDBYERNE 25./26. FEBRUAR 2009

"I London har man siden 2002 arbejdet med at redesigne
en række traditionelle biblioteker i byen – Idea
Stores www.ideastore.co.uk Ved hjælp af nytænkning af
biblioteksproduktet og en moderne indretningen, oplever
de nye biblioteker i London både en stigning i
besøgstallet og en helt ny og stærkere lokal tilknytning.
Roskilde Bibliotekerne er ved at indrette faciliteter i
det nye byområde på Musicon.
Med en placering i området på Musicon får Roskilde
Bibliotekerne mulighed for - i stil med London - at
tænke det produkt biblioteket leverer på nye måder og
udenfor allerede definerede rammer. På Musicon er der
også mulighed for at biblioteket møder helt nye samarbejdspartnere.
Man kan sammenligne dette projekt med bibliotekernes
udvikling i London. Roskilde Bibliotekerne har
på Musicon mulighed for at udfolde nye biblioteksservices,
der er i tråd med samfundsudviklingen. Et af formålene
er, at Roskilde Bibliotekerne skal være med
der hvor udviklingen af biblioteksservicen sker, både lokalt,
regionalt og nationalt.

Biblioteker har altid haft en særlig betydning i forhold til
viden. Biblioteker ligger inde med materialer som giver os
adgang til viden om vores historie
og vores samtid. Biblioteker er også steder med tæt
kontakt til borgerne i et samfund. 75% af alle borgerne i
Roskilde og omegn benytter Roskilde Bibliotekerne. Med
erfaring og viden om borgerkontakt kan biblioteket være
med til at tilføre bl.a. demokratisering i udviklingen af
Musicon."

Jeg har selv været i London i 2005 for bl.a. at se på Idea Stores og også skrivet om det.

ET NYT BIBLIOTEKSBEGREB

Det var en utrolig spændende oplevelse at se, hvordan man har omdefineret det traditionelle bibliotek og nu arbejder med Idea Stores, der udover biblioteksfunktion fungerer som kultur- og læringscenter for de lokale bydele. De er opbygget i et nært samarbejde med de kommunale uddannelsestilbud, hvor der blev lagt stor vægt på den livslange læring og samspillet med de lokale beboere. En strategi der er arbejdet meget bevidst med, da man i disse meget forarmede bydele havde erfaret, at den traditionelle bibliotekstype ikke blev benyttet i særlig høj grad.

Derfor havde man taget den politiske konsekvens og vedtaget at omdanne de 12 gamle biblioteker til nye Idea Stores inden for en årrække. En radikal omskabelse, set med danske øjne, men ikke hvis man ser det i en engelsk sammenhæng, hvor der er meget større klasseforskelle end vi normalt kender i Danmark. I London oplevede vi store kvarterer med en meget stor nedslidning, hvor både de tilbageblevne kulturinstitutioner og de mange lejeboliger var forslummede.

Se hele artiklen her: http://artikler-og-dokumenter.googlegroups.com/web/STUDIETUR%20TIL%20LONDON%20samlet%20udgave.pdf?hl=da&gsc=TYE4hxYAAADogY1OJ3JUDGsesQzeozNPTvf5X75BbpUJK1xB1ciEUw

Ingen kommentarer:

Send en kommentar