Gå videre til hovedindholdet

Opslag

Viser opslag fra maj, 2013

Kan kultur bruges som social løftestang?

Jeg har i flere år turneret rundt og talt om bibliotekernes public service forpligtelse. På den baggrund er jeg begejstret for den ide som de radikales kulturordfører Marlene Borst Hansen i dag lancerer i Berlinske om, at der skal være sådan en forpligtelse for de kulturinstitutioners der modtager statsstøtte.  (NU er hun jo godt nok min kone, men derfor kan jeg jo godt undtagelsesvis være enig med hende, selvom jeg ikke deler politisk anskuelse) Radikale: Kultur skal hjælpe de udsatte www.b.dk De Radikale foreslår, at teatre, museer og andre kulturinstitutioner forpligtes til at gøre noget for hjemløse og prostituerede. Museernes organisation siger nej til detailstyring, og også Rådet for Socialt Udsatte foretrækker frivillighed. I bibliotekerne betyder public service forpligtelsen populært udtrykt, at vi skal ha noget af det hele, så der er noget til alle borgerne uanset deres sociale og uddannelsesmæssige baggrund. Den selvvalgte public service forpligtelse

Offentlighedslov - hvad er op og ned her fra hvor jeg står?

I dag anden behandles offentlighedsloven i Folketinget. Er den så sort-hvid som det lyder på debatten? Der har været en stor og skinger debat om de ændringer som er foreslået i offentlighedsloven, særligt to paragraffer. Jeg synes det er svært at gennemskue debatten og savner nogle nuancer, så jeg har forsøgt at dykket lidt ned i argumenterne og se på dens betydning for demokratiet. Det er sjældent, at se en samlet presse være så enige som når det kommer til forslaget om ny offentlighedslov. Det kan så undre at de vågner så sent, da loven faktisk har været under vejs i flere år. Men ok, nu protesterer de. Det er måske naturligt nok, fordi de har en naturlig interesse i, at alt er offentligt, så de kan få deres gode historier og sælge aviser. De betragter også sig selv som den fjerde statsmagt, der har til opgave at kigge myndighederne i kortene. Det er godt og sundt i et demokrati, at have en aktiv presse der påtager sig den opgave, men det er ikke det samme som at total off

De unge er aktive demokrater…men vælger det formelle demokrati fra

I Danmarks Biblioteksforening er vi med i et projekt under titlen: "HVAD SKAL JEG MED KOMMUNEN? – UNGE, BIBLIOTEK OG BORGERSERVICE” Tesen fra start var at: "Vi oplever at danske unge er digitalt dygtige, men de mangler basal viden om og tillid til det offentlige Danmark og til de digitale ydelser, der udvikles i disse år. I digitaliseringsstrategierne er de en overset gruppe. Derfor vil projektet inddrage unge i udviklingen af serviceydelser og læringsforløb i forhold til de unges aktuelle livssituation: bolig, uddannelse, udenlandsophold etc." Den tese bliver nok løbende udfordret, specielt fordi vi nok har taget udgangspunkt i et lidt for stereotypt billede af en hel generation. Det kan man selvfølgelig ikke, for generation "ung" er ligeså forskellig som alle andre også i deres tilgang til både det digitale, til demokratiet og viden om det offentlige. Det er vi dykket lidt mere ned i og havde på sidste styregruppemøde blev vi udfordret af Chefkonsule

Er det en god ide at slå museum og bibliotek sammen?

Tegnestuen BARCH lavet en 3-D model af bygningen -et drømmebillede- af hvordan fremtidens Maltfabrik kunne se ud  I dag starter Danmarks Biblioteksforning som deltager i et spændende projekt om, at skabe et fælles bibliotek og museum i  Syddjurs  Kommune. I Syddjurs har de i et stykke tid arbejde med planer om, at finde en måde at samordne de to institutioner i helt nye spændende rammer midt i byen. Synergien skulle så også gerne rumme mange andre aktiviteter end blot museum/bibliotek. De kalder projekt Den ny Maltfabrik og du kan læse mere om projekter på deres hjemmeside  her  eller læse deres projektbeskrivelse fra de startede projektet  Download 'Den ny Maltfabrik'  Projektbeskrivelse  Ud over at jeg synes det er et interessant og visionært projekt, så er det for mig personligt spændende at deltage i, da jeg dengang jeg startede i biblioteksverdenen for over 10 år siden arbejdede med sådanne samarbejder. Dengang arbejde jeg i Ringsted Kommune med id

Danmarks Biblioteksforening bakker op om digitale bibliotekstilbud

Denne overskrift burde være overflødig, men DB føler sig kaldet til at sende budskabet endnu engang, på baggrund af, at BFs fagmagasin PERSPEKTIV den 16. maj 2013 bringer et indlæg af Jakob Wandam, bibliotekar hos DBC. Jakob Wandam påstår, med henvisning til DBs digitale  biblioteksprincipper ,  vedtaget af DBs Forretningsudvalg i marts 2013, at ’Biblioteksforeningen dumper Bibzoom’  Det har fået formanden for DB til at sende et svar, da en sådan tolkning af DBs Digitale principper er i bedste fald en fejlfortolkning. Danmarks Biblioteksforening bakker op om tilbud, der giver borgerne adgang til digitale materialer via bibliotekerne, sådan som f.eks. BibZoom og andre tjenester gør det. Nøjagtig på samme vis som DB synes, at det er godt, at der er mulighed for at bibliotekerne kan købe adgang til e-bøger via eReolen og netop nu også via eBib. DBs digitale principper udtrykker ikke modstand mod de enkelte tilbud, men advokerer for, at man bør finde samlede løsninger for

En trussel mod ytringsfriheden

Et nyt lovforslag(L185), formuleret med kurdiske ROJ TV i tankerne, vil give mulighed for at inddrage sendetilladelsen, hvis f.eks. en reportage fra en træningslejr fortolkes som at ’fremme terror’ F.eks. kunne grønjakkesagen som i sin tid var en straffesag (266B) om        racisme, have ført til at DR havde fået inddraget sendetilladelsen, hvis L185 havde været lov dengang. Lasse Jensen har i dag et glimrende indlæg i Information om dette lovforslag, som kan ses her Det er en trussel mod ytringsfriheden. Så lad os opfordre regeringen til at få ændret det lovforslag.

Help the Library fight a $47 million City budget cut

"Tell the City to Keep Libraries Strong—Send a Letter"  -sådan skriver New York Public Library i deres seneste nyhedsbrev, med en opfordring til at protestere mod de planlagte besparelser. Enten kan man skrive et protestbrev eller selv donere et beløb. Det sidste er nok en temmelig amerikansk måde at gribe den problemstilling an på og i Danmark er der nok ikke mange borgere, der vi gribe den løsning, da vi jo har betalt over skatten. Men er det at den offentlige institution opfordrer til at skrive en protestmail til politikerne også amerikansk eller kunne man forestille sig et bibliotek eller anden offentlig institution gøre det i Danmark? New York Public Library, har oven i købet lavet muligheden så intelligent, at man bare skal skrive sit navn og adresse, så finder "systemet" selv ud af hvilket Council Member der skal modtage mailen, som også sendes til borgmesteren.  Man klikker bare direkte ind via nyhedsmailen eller hjemmesiden. I går var der en bekend

Borgerteket, Kulturteket, Demokrateket

Koldingbibliotekerne har gang i en spændende og inspirerende proces, som jeg tror vi kan lære meget af. Udgangspunktet er, at de skal have en ny vision for perioden 2014-2017. Visionen skal medvirke til, at der både internt og eksternt skabes sammenhæng og mening i de aktiviteter og udviklingsforløb, som igangsættes i de næste fire år. For at sikre, at visionsprocessen kommer godt fra start og at de får tilstrækkelig med flyvehøjde, som de selv udtrykker det, er de i gang med at indsamle inspiration og afdække forskellige udviklingsperspektiver. Det er jeg så heldig at få lov at medvirke i. De er startet med at interviewe en række personer med viden inden for kultur- og biblioteksverdenen om deres holdninger til, hvordan Koldingbibliotekerne bør se ud i 2014-2017. De mange input har de omformet til tre scenarier for, hvordan Koldingbibliotekerne kan udforme sig. Hvert scenarie repræsenterer en ambition for en retning, biblioteket kan gå. Det tre bud er: Borgerteket -Det før

What is the Digital Public Library of America (DPLA)

The question that has most frequently come up in the course of the two-year planning process for the Digital Public Library of America (DPLA) has been a very simple one: What is it? See:   What is the DPLA? I think we in Denmark could learn a lot from the U.S. process. In any case, in Denmark there are also many who ask about what the Danish Digital Library is? In Denmark we don't have a simple answer. Although the U.S. American process is more complex because it includes several different libraries and sectors. But in two years they progressed, so I hope we in Denmark can learn from the american proces and how they do in the states. Even though it is two different projects. See:  Kulturstyrelsen:  Danskernes Digitale Bibliotek  (in danish) or  [PDF] Danish Digital Library  powered by "TING" - IFLA Annual Conference The DPLA planning process began, back in October 2010, with agreement on a broad vision statement “an open, distributed network of comprehen

Jorden kalder - 1. maj handler også om KULTUR

Kilde  www.fyens.dk 1. maj er arbejdernes internationale kampdag og der bliver rundt om i landet holdt mange højtidelige taler om klassekamp og solidaritet. Men hvad er det der styrke solidariteten mellem de forskellige befolkningsgrupper? Er det udelukkende en politisk/økonomisk klassekamp eller handler det også om andre kulturelle betingelser. Handler solidaritet også om at skabe en kulturel ramme, hvor alle får en mulighed for at kunne deltage. Det tror jeg og for mig at se skriver biblioteker sig ind i denne kulturkamp, om at skabe sammenhængskraft i et videnssamfund, hvor der er store skel mellem dem der har og de der ikke har (viden) Jeg har før skrevet om, at man gang på gang kan man opleve arbejderpartiernes 1. maj taler, hvor de stort set ikke nævner kultur og slet ikke som sammenhængskraft i et polariseret videnssamfund. I samfundet er det ikke kun økonomien der skiller, men også i høj grad viden og uddannelse, noget som vi i høj grad mærker på bibliotekerne. I stede