tirsdag den 28. maj 2013

De unge er aktive demokrater…men vælger det formelle demokrati fra

I Danmarks Biblioteksforening er vi med i et projekt under titlen:
"HVAD SKAL JEG MED KOMMUNEN? – UNGE, BIBLIOTEK OG BORGERSERVICE”

Tesen fra start var at:
"Vi oplever at danske unge er digitalt dygtige, men de mangler basal viden om og tillid til det offentlige Danmark og til de digitale ydelser, der udvikles i disse år. I digitaliseringsstrategierne er de en overset gruppe. Derfor vil projektet inddrage unge i udviklingen af serviceydelser og læringsforløb i forhold til de unges aktuelle livssituation: bolig, uddannelse, udenlandsophold etc."

Den tese bliver nok løbende udfordret, specielt fordi vi nok har taget udgangspunkt i et lidt for stereotypt billede af en hel generation. Det kan man selvfølgelig ikke, for generation "ung" er ligeså forskellig som alle andre også i deres tilgang til både det digitale, til demokratiet og viden om det offentlige.

Det er vi dykket lidt mere ned i og havde på sidste styregruppemøde blev vi udfordret af Chefkonsulent Michael Hedelund DUF, der tog udgangspunkt i de unges lave deltagelse i kommunevalget 2009 og lagde op til debat om, hvad der skal til for at øge den i 2013. Han lagde også stor vægt på at Unge er …
-Politisk interesserede
-Frivilligt engagerede (som aldrig før)
-Politisk vidende (kender de demokratiske rammer)
-Politisk bevidste (har holdninger)
-Politisk aktive (som aldrig før)
…...men altså vælger det formelle demokrati fra

Se Michael Hedelund PP her:

Se også: [PDF] valgretskommissionens forslag "Sådan sikrer vi demokratiet"

I vores projekt har vi naturligt nok fokus på kommunevalget i 2013, hvor vi har et mål om at bibliotekerne skal være med til at øge valgdeltagelse blandt de unge.

Vi har derfor også kigget på Københavns Universitets projekt om valgdeltagelse med titlen:

"Hvad får os til at stemme?"
Ved kommunalvalget i 2009 blev der fortaget den hidtidige største undersøgelse af valgdeltagelsen via valglister for 44 kommuner, omfattende over 2,3 mio. vælgere. Undersøgelsen gav et unikt indblik i de enkelte befolkningsgruppers valgdeltagelse – herunder uligheden i valgdeltagelsen – og identificerede mulige forklarende faktorer. Undersøgelsen gentages ved kommunalvalget 2013 i kombination med felteksperimenter, der muliggør at tilvejebringe evidens om, hvilke initiativer, der virker, hvis valgdeltagelsen ønskes øget i fremtiden. 
I 2009-undersøgelsen blev det identificeret, at unge og nydanskere har en betydelig lavere valgdeltagelse end befolkningen som helhed. Dette har givet anledning til betydelig bekymring fra politisk hold, og det er derfor nødvendigt at følge udviklingen over tid.

Vi tror at bibliotekerne ved at spille en mere aktiv rolle i forhold til de unge kan være med til at ændre dette billede. Derfor arbejder vi både i projektet og i Danmarks Biblioteksforening på en række initiativer i forhold til at øge de unges valgdeltagelse.

Hvis du har en god ide er du mere en velkommen til at skrive til mig msh@db.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar