Gå videre til hovedindholdet

De unge er aktive demokrater…men vælger det formelle demokrati fra

I Danmarks Biblioteksforening er vi med i et projekt under titlen:
"HVAD SKAL JEG MED KOMMUNEN? – UNGE, BIBLIOTEK OG BORGERSERVICE”

Tesen fra start var at:
"Vi oplever at danske unge er digitalt dygtige, men de mangler basal viden om og tillid til det offentlige Danmark og til de digitale ydelser, der udvikles i disse år. I digitaliseringsstrategierne er de en overset gruppe. Derfor vil projektet inddrage unge i udviklingen af serviceydelser og læringsforløb i forhold til de unges aktuelle livssituation: bolig, uddannelse, udenlandsophold etc."

Den tese bliver nok løbende udfordret, specielt fordi vi nok har taget udgangspunkt i et lidt for stereotypt billede af en hel generation. Det kan man selvfølgelig ikke, for generation "ung" er ligeså forskellig som alle andre også i deres tilgang til både det digitale, til demokratiet og viden om det offentlige.

Det er vi dykket lidt mere ned i og havde på sidste styregruppemøde blev vi udfordret af Chefkonsulent Michael Hedelund DUF, der tog udgangspunkt i de unges lave deltagelse i kommunevalget 2009 og lagde op til debat om, hvad der skal til for at øge den i 2013. Han lagde også stor vægt på at Unge er …
-Politisk interesserede
-Frivilligt engagerede (som aldrig før)
-Politisk vidende (kender de demokratiske rammer)
-Politisk bevidste (har holdninger)
-Politisk aktive (som aldrig før)
…...men altså vælger det formelle demokrati fra

Se Michael Hedelund PP her:

Se også: [PDF] valgretskommissionens forslag "Sådan sikrer vi demokratiet"

I vores projekt har vi naturligt nok fokus på kommunevalget i 2013, hvor vi har et mål om at bibliotekerne skal være med til at øge valgdeltagelse blandt de unge.

Vi har derfor også kigget på Københavns Universitets projekt om valgdeltagelse med titlen:

"Hvad får os til at stemme?"
Ved kommunalvalget i 2009 blev der fortaget den hidtidige største undersøgelse af valgdeltagelsen via valglister for 44 kommuner, omfattende over 2,3 mio. vælgere. Undersøgelsen gav et unikt indblik i de enkelte befolkningsgruppers valgdeltagelse – herunder uligheden i valgdeltagelsen – og identificerede mulige forklarende faktorer. Undersøgelsen gentages ved kommunalvalget 2013 i kombination med felteksperimenter, der muliggør at tilvejebringe evidens om, hvilke initiativer, der virker, hvis valgdeltagelsen ønskes øget i fremtiden. 
I 2009-undersøgelsen blev det identificeret, at unge og nydanskere har en betydelig lavere valgdeltagelse end befolkningen som helhed. Dette har givet anledning til betydelig bekymring fra politisk hold, og det er derfor nødvendigt at følge udviklingen over tid.

Vi tror at bibliotekerne ved at spille en mere aktiv rolle i forhold til de unge kan være med til at ændre dette billede. Derfor arbejder vi både i projektet og i Danmarks Biblioteksforening på en række initiativer i forhold til at øge de unges valgdeltagelse.

Hvis du har en god ide er du mere en velkommen til at skrive til mig msh@db.dk

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Kulturen i SVM regeringsgrundlaget 2022

Så blev sløret løftet for det nye Regeringsgrundlag i den kommende SVM-regering. I kan læse det hele her  - jeg har kigget lidt nærmere ned i de kulturpolitiske elementer.  Det indeholder et helt afsnit om om kultur.  Helt overordnet kan man mene at en flertalsregering giver mange muligheder for at udvikle kulturlivet, så alle borgere får mulighed for gode kulturtilbud. Ser man tilbage på valgkampen så har alle tre regeringspartier markeret sig med store ambitioner i valgkampen. særligt Venstre og Moderaterne har lovet massive investeringer i kulturlivet – så det er spændende at se hvordan de konkret vil indfri ambitionerne. Så må vi vente spændt til i morgen, hvor regeringen vil afsløre deres ministerliste og se om der kommer en ambitiøs kulturminister. I regeringsgrundlaget er ét afsnit om kultur: 7.3 Kultur og kirke Kulturen udfordrer vores måde at tænke og se verden på samtidig med, at det binder os sammen som land og folk. Det er den danske identitet

Vores digitale fremtid?

Skal du med til Webinar kl. 9.00 om ’Algoritmer, Data & Demokrati’ på vores Webinar om biblioteksansattes rolle og opgaver.  Vær med her https://lnkd.in/gzc8sJjA Mød Lisbeth Knudsen Tine Segel  Christian Langelund Hansen Nina Thorsted Petersen Lotte Hviid Dhyrbye og Michel Steen-Hansen Vores liv er på alle måder påvirket af digitale teknologier. For de fleste af os er de en naturlig og vigtig del af vores arbejde, hverdag og sociale liv. Men det er ikke alle, der kan navigere i det digitale samfund eller er gearet til den hastighed, udviklingen drøner afsted med. Det handler derfor om at give alle borgere digitale kompetencer, digital dannelse og ikke mindst handleevne. Bibliotekerne og de biblioteksansatte har en særlig samfundsforpligtigelse til at oplyse og styrke borgerne i den digitale transformation. De skal være med til at modvirke en udvikling, hvor for mange bliver koblet af, og hvor selve fundamentet for vores demokrati risikerer at smuldre. Derfor sætter vi rammerne

Plads til kulturen på Folkemødet - Kulturens Plads på Folkemødet

Det er så fedt igen at kunne komme på Folkemøde og være en del af den demokratiske samtale, der opstår når mange mødes på kryds og tværs. I år vil jeg nok mest være på Kulturens Plads som vi har skabt i Dansk Kulturliv. Vi åbner torsdag den 16. juni kl. 11.30 så kig forbi til en snak og vue på pladsen og det omfattende program.  Her vil folketingets kulturordfører også komme forbi og holde Kulturens Tale lige efter deres partiledere har holdt tale på hovedscenen. TV2 kom forbi for at høre mere om #KulturensPlads og det krævede store armbevægelser - du kan se indslaget på TV2 Men der er mange flere spændende events, jeg ser frem til og hvor jeg med kulturbrillerne på er med i debatten eller deltager på anden vis. F.eks. TORSDAG Kl. 13:15 - 14:00 Sustainable Education – to secure Sustainable Development. På A6 - Den Internationale Scene 17.30-18.15 Data i kulturlivet – galt eller genialt? På K21 – Kulturens Plads og så når jeg nok forbi Bobler i Civilsamfundet som foregår i Domen på