tirsdag den 7. maj 2013

Borgerteket, Kulturteket, Demokrateket


Koldingbibliotekerne har gang i en spændende og inspirerende proces, som jeg tror vi kan lære meget af. Udgangspunktet er, at de skal have en ny vision for perioden 2014-2017. Visionen skal medvirke til, at der både internt og eksternt skabes sammenhæng og mening i de aktiviteter og udviklingsforløb, som igangsættes i de næste fire år.

For at sikre, at visionsprocessen kommer godt fra start og at de får tilstrækkelig med flyvehøjde, som de selv udtrykker det, er de i gang med at indsamle inspiration og afdække forskellige udviklingsperspektiver. Det er jeg så heldig at få lov at medvirke i.

De er startet med at interviewe en række personer med viden inden for kultur- og biblioteksverdenen om deres holdninger til, hvordan Koldingbibliotekerne bør se ud i 2014-2017. De mange input har de omformet til tre scenarier for, hvordan Koldingbibliotekerne kan udforme sig. Hvert scenarie repræsenterer en ambition for en retning, biblioteket kan gå.

Det tre bud er:
  • Borgerteket-Det første scenarie vægter borgerinddragelse og borgerskabte aktiviteter højt.
  • Kulturteket-Det andet scenarie er der fokus på oplevelser, og der tilbydes et hav af kulturarrangementer til borgerne.
  • Demokrateket -Det sidste scenarie lægger vægt på biblioteket som demokrati- og solidaritetsskabende institution. En uddybende beskrivelse af scenarierne følger

At de har udtrykt sig i disse tre scenarier betyder ikke at de har "glemt" digitaliseringen, som netop Koldingbibliotekerne faktisk har arbejdet ret meget med, men spørgsmål om digitalisering (det bogløse biblioteket, det virtuelle bibliotek) og tilgængelighed (døgnåbent, bibliotkeket hos frisøren, mekanikeren og i supermarkedet) er blevet diskuteret og skal fortsat indgå i udforskningen af fremtidens bibliotek som en del af det hele.

Min rolle i deres proces er lige nu, at forholde mig til, hvad de tre scenarier rummer af
potentialer og udfordringer. Samt at forholde mig til følgende spørgsmål:

– Hvad kan biblioteket, som ingen andre institutioner kan?
– Hvilken rolle skal Koldingbibliotekerne spille i fremtidens lokalsamfund?
– Hvordan skal Koldingbibliotekerne udvikle sig for at udfylde denne rolle?
– Hvad er Koldingbibliotekernes største trussel?
– Hvad skal i fremtiden differentiere Koldingbibliotekerne fra andre biblioteker?

Det er en udfordring for mig, men også en rigtig spændende proces at indgå i, hvor jeg blot er en blandt flere andre udefra som de inviterer ind til at forstyrre processen. Jeg håber at jeg kan inspirerer Koldingbibliotekerne og jeg er sikker på at de i hvert fald kan inspirere mig og jeg vil håbe de formår at sprede deres ideer og hele måde at gribe visionsprocessen an til andre virksomheder, for hold da op, hvor er der energi i det.

Når man skaber scenarier for sine visioner på den vis, kræver det et godt bud på hvem fremtidens bruger er og hvad borgerne forventer i fremtiden, samt hvad de der borgere kunne tænke sig at bruge biblioteket til. Det er noget af det der optager mig meget for tiden. Derfor tager jeg i mit oplæg udgangspunkt i Torben Steno bud på hvordan kulturbrugeren ser ud. Det har han kaldt "Grey Helmet Hair", og selvom hans opfattelse af kulturbrugeren er stigmatiseret, så har han fat i nogle tendenser og det er fandeme sjovt.
(Du kan se mere om Hvem der egentlig kommer på bibliotekerne? som jo er en noget bredere kreds end Steno tror.)Du kan se alle mine PowerPoint til oplægget her: 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar