onsdag den 22. maj 2013

Danmarks Biblioteksforening bakker op om digitale bibliotekstilbud

Denne overskrift burde være overflødig, men DB føler sig kaldet til at sende budskabet endnu engang, på baggrund af, at BFs fagmagasin PERSPEKTIV den 16. maj 2013 bringer et indlæg af Jakob Wandam, bibliotekar hos DBC.

Jakob Wandam påstår, med henvisning til DBs digitale biblioteksprincipper,  vedtaget af DBs Forretningsudvalg i marts 2013, at ’Biblioteksforeningen dumper Bibzoom’ 

Det har fået formanden for DB til at sende et svar, da en sådan tolkning af DBs Digitale principper er i bedste fald en fejlfortolkning.

Danmarks Biblioteksforening bakker op om tilbud, der giver borgerne adgang til digitale materialer via bibliotekerne, sådan som f.eks. BibZoom og andre tjenester gør det. Nøjagtig på samme vis som DB synes, at det er godt, at der er mulighed for at bibliotekerne kan købe adgang til e-bøger via eReolen og netop nu også via eBib.

DBs digitale principper udtrykker ikke modstand mod de enkelte tilbud, men advokerer for, at man bør finde samlede løsninger for fremtiden i regi af DDB. Desuden at man bør evaluere alle de eksisterende tilbud for at høste erfaringer og finde en god samlet løsning til fordel for borgerne.

Det er vist klart for de fleste, at der p.t. afprøves forretningsmodeller på forskellige vilkår og med forskellige muligheder for de involverede parter. De giver alle værdifulde erfaringer til bibliotekernes fremtidige arbejde, netop på grund af de forskellige grundlag tilbud og forsøg skrues sammen på.

DBs digitale biblioteksprincipper udtrykker foreningens ønsker til og bud på, hvordan man fremover kan sikre borgerne adgang til de digitale materialer, og alle igangværende forsøg er vigtige bidrag til den nødvendige indsamling af erfaring på området. DB ’dumper’ således ingen af de nuværende tilbud og forsøg.

Læs DBs digitale biblioteksprincipper på www.db.dk/biblioteksprincipper

Ingen kommentarer:

Send en kommentar