mandag den 27. maj 2013

Er det en god ide at slå museum og bibliotek sammen?

Tegnestuen BARCH lavet en 3-D
model af bygningen
-et drømmebillede- af hvordan fremtidens
Maltfabrik kunne se ud 

I dag starter Danmarks Biblioteksforning som deltager i et spændende projekt om, at skabe et fælles bibliotek og museum i Syddjurs Kommune. I Syddjurs har de i et stykke tid arbejde med planer om, at finde en måde at samordne de to institutioner i helt nye spændende rammer midt i byen. Synergien skulle så også gerne rumme mange andre aktiviteter end blot museum/bibliotek. De kalder projekt Den ny Maltfabrik og du kan læse mere om projekter på deres hjemmeside her eller læse deres projektbeskrivelse fra de startede projektet Ud over at jeg synes det er et interessant og visionært projekt, så er det for mig personligt spændende at deltage i, da jeg dengang jeg startede i biblioteksverdenen for over 10 år siden arbejdede med sådanne samarbejder. Dengang arbejde jeg i Ringsted Kommune med ideen om, at skabe en ABM institution (Arkiv, Bibliotek, Museum). Vi nåede dengang så langt, at projektet var politisk vedtaget og personalegrupperne var involveret i at lave fælles vision, samt beskrive de fysiske rammer for en ny institution med navnet "Historiens Hus". Projektet er dog stadig ikke blevet gennemført, da den politiske vilje til at bevilge de fornødne midler i sidste ende ikke var til stedet. 

Den gang var der generelt stor fokus på ABM samarbejder, hvor man også internationalt skabte nye konstruktioner som f.eks. fælles ABM ministerium/styrelse i både Englang og Norge. En organisering som dog siden har ændret sig, hvor man i Norge igen har valgt at sektoropdele og i England også har rullet tilbage. I Danmark kan man dog for tiden spore en interesse for samarbejde på statslig plan, hvor man sidste år valgt at slå kunst-, kulturarvs-, og biblioteksstyrelserne sammen til en styrelse med navn Kulturstyrelsen. Om formålet er, at øge samarbejdet mellem de forskellige instutitionstyper ude i virkeligheden eller det er en statslig spareøvelse, er dog lidt uklar.

Alt andet lige, så er det interessant  hvordan man tænker de forskellige institutionstyper sammen, sådan at borgerne kan få mere ud af dem. Jeg tror der på sigt er økonomiske rationaler i at samordne institutionerne på tværs, men fokus bør være, at få flere borgere til at bruge biblioteker og museer til gavn for dem selv og vidensdanmark. 


I Ebeltoft har kommunen og de to involverede institutioner planer om, at:
·         samordne de to Ebeltoft-afdelinger af hhv. Syddjurs Bibliotek og Museum Østjylland til "en enhed" 
·         arbejde frem mod flest mulige fælles funktioner, værdier og spilleregler samt synergi i drift og udvikling
·         lokalisere enheden i Ny Malt, kommunens kommende kreative og multifunktionelle kultur-, fritids-, viden- og erhvervshus (en gammel maltfabrik, centralt beliggende i forhold til både by og havn)

·         gennemføre en god og lærende proces for de berørte og øvrige relevante medarbejdere og ledere i de to organisationer - mhp. fælles ejerskab og engagement
·         arbejde netværksorienteret i forhold til de øvrige primære interessenter i Ny Malt

Men følg selv projektet her og jeg vil jo nok også skrive mere om det. 

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar