Gå videre til hovedindholdet

Opslag

Viser opslag fra maj, 2014

Bringing Libraries on the agenda - a political Question

Today I make a presentation on the Pre-conference for Decision Makers at the IFLA President´s Meeting 2014 in Helsinki . The title is "Bringing Libraries on the agenda - a political Question" It's a introduction to The Danish Library Association and its unique organizational structure that involves both politicians and professionals. In the Danish Library Association  we represent one of the more radical solutions  to achieving this political approach to working for libraries:  We have brought the political decision-makers a nd the library professionals  together in the same association. The President is always politicians and local politicians always constitute the majority. Therefore, we have a constant dialogue between professionals and politicians about libraries. Not only the economy, also how they should be developed and which need citizens has. BUT My experience is that it is way easier to convince the politicians of the need for books than it is t

Digitalisering - Vi skal spørge hinanden: Hvad skal borgerne (ikke kommunen eller biblioteket) have ud af det?

For 4 år siden skrev vi en lille publikation "Bibliotek & borgerservice" med ideer til modeller og samarbejde. I øjeblikket er vi ved at lave en opdateret udgave, for der er sket rigtig meget i forhold til den såkaldte "borgerservice" siden, ikke mindst set i lyset af digitaliseringen, men også "udbetaling Danmarks som har centraliseret mange af opgaverne. Så vi tager endnu en gang temperaturen på borgerservice ude i kommunerne, specielt set i lyset af hvordan bibliotekerne er med til at udvikle servicen. I den publikation vi lavede i 2010 opstillede vi nogle fremtidsscenarier. Et af dem var om, at "vi" som samfund skal se borgerservice, ud fra hvad borgerne synsvinkel. I den forbindelse var vi så fremsynede at påpege et af de store dilemmaer der opstår når vi laver smarte centrale dataløsninger, men at de også kan medfører øget overvågning og derfor vække en folkelig modstand.  Se og Hør har sat spot på det dilemma, hvor frygten

EU er (også) kulturpolitik

EU er (også) kulturpolitik skriver tidsskriftet Søndag Aften og slår fast at EU, som på så mange andre områder også har afgørende betydning for kulturpolitikken. Søndag Aften giver derfor i anledning af EU valget en kort introduktion til de vigtigste diskussioner og skaber et godt overblik - du kan læse hele artiklen her . Grundlaget for EU’s kulturpolitik blev etableret med Maastrichttraktaten i 1993. I nuværende traktats § 151 står bl.a. "Fællesskabet skal ved sin indsats fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne og om nødvendigt støtte og udbygge medlemsstaternes indsats på følgende områder:- forbedring af kendskabet til og formidlingen af de europæiske folkeslags kultur og historie- bevarelse og beskyttelse af den kulturarv, der er af europæisk betydning- ikke-kommercielle udvekslinger- kunstneriske og litterære frembringelser, herunder i den audiovisuelle sektor." Den nuværende europæiske "kulturpolitik" er samlet i “Et Kreativt Europa” og der er

May 1st - Democracy is about access to knowledge and solidarity how we share it.

MAY 1ST vintage propaganda poster Soviet Union 1921 On the occasion of May 1st, I will write about equality and ensuring all people have equal right to information. Democracy is about access to knowledge and solidarity how we share it. Yesterday I wrote about copyright law and the exceptions enable libraries to lend physical books to the public, the law just does not apply when the books are digital. See:  The future of books and publishing in a digital ag... But unfortunately there are many opportunities to prevent libraries possibility of lending to the public. I found an example of a digital material can not be borrowed at the library. Currently these are the works of Marx and Engels, therefore it is worthwhile to look at, just on Labour Day. In The Chronicle  April 29 you could read an Article that "Readers of Marx and Engels Decry Publishers Assertion of Copyright" "In a capitalist world, even a radical publishing house devoted to the works of so