tirsdag den 20. maj 2014

Bringing Libraries on the agenda - a political Question

Today I make a presentation on the Pre-conference for Decision Makers at the IFLA President´s Meeting 2014 in Helsinki.


The title is "Bringing Libraries on the agenda - a political Question" It's a introduction to The Danish Library Association and its unique organizational structure that involves both politicians and professionals.

In the Danish Library Association we represent one of the more radical solutions to achieving this political approach to working for libraries: We have brought the political decision-makers and the library professionals  together in the same association. The President is always politicians and local politicians always constitute the majority.

Therefore, we have a constant dialogue between professionals and politicians about libraries. Not only the economy, also how they should be developed and which need citizens has.

BUT My experience is that it is way easier to convince the politicians of the need for books than it is to convince them of the need for internetservices, development projects and contracting of database licenses.

It is hard to define, what the modern library is. And if we can’t say what it is, and if we can’t explain what the library has to offer. Nobody will say they need or miss the library.

And that's why it is difficult to make the political decision makers understand, promote and finance these changes.

That’s why we need to put the Library on the Political agenda.

In Denmark almost all the Libraries are funded by tax and all the libraries is free to use, In the way, that all the basis services are free of charge for the public.

We have 98 municipalities  and all of them are obligated, by legislation, to have a library and to finance it.

Some of the municipalities have more than one library. We have approximately 450 public libraries, to a population of 5,5 mil. people

We have 98 main-libraries and 350 smaller Libraries, some of them we call “open Libraries” it is term for a concept that allows users to access the library space in principle 24/7 and serve them- selves with loans and return materials. And use the computers, read or maybe even set up a meeting or an event, if the space allows it.

See: The development of ‘open library’ in Denmark 

One of the reasons for the tradition bringen politicians and and the library professionals together  is that Denmark, got its first Library Act in 1920. When you have library legislation, which needs regular revision, you need to have contacts in the political system. Another reason is that the Danish public libraries gradually moved from state grants to local municipality grants, therefore it is necessary to links to the local politicians.

So we have to work with both the locals politicians and our national politicians
The legislation is made by the parliament, while the funding for the libraries come from the municipalities. 

The Danish Library Association is organized on the basis of a number of local associations working on regional level. These local associations elect representatives to the Council of the National association.

The Council elects from within its members an Executive Committee with ten members
including a president, who is always a politician, and two vice presidents, one of them is a library professional and one is a politician 

I think this mix of politicians and library professionals works in a constructive way. The professionals inspire the politicians and the politicians give a good insight into how we need to prioritize and other times it functions inversely.

So I hope we also in the future will be able to get this symbiosis to function and that local politicians want to put as much thought into the matter and will work in our board, like they do today.

See my PowerPoint

onsdag den 14. maj 2014

Digitalisering - Vi skal spørge hinanden: Hvad skal borgerne (ikke kommunen eller biblioteket) have ud af det?


Bibliotek & borgerservice
For 4 år siden skrev vi en lille publikation "Bibliotek & borgerservice" med ideer til modeller og samarbejde.

I øjeblikket er vi ved at lave en opdateret udgave, for der er sket rigtig meget i forhold til den såkaldte "borgerservice" siden, ikke mindst set i lyset af digitaliseringen, men også "udbetaling Danmarks som har centraliseret mange af opgaverne. Så vi tager endnu en gang temperaturen på borgerservice ude i kommunerne, specielt set i lyset af hvordan bibliotekerne er med til at udvikle servicen.

I den publikation vi lavede i 2010 opstillede vi nogle fremtidsscenarier. Et af dem var om, at "vi" som samfund skal se borgerservice, ud fra hvad borgerne synsvinkel. I den forbindelse var vi så fremsynede at påpege et af de store dilemmaer der opstår når vi laver smarte centrale dataløsninger, men at de også kan medfører øget overvågning og derfor vække en folkelig modstand. 

Se og Hør har sat spot på det dilemma, hvor frygten desværre er blevet en del af vores virkelighed i dag, med skandalerne om at der er lækkede data fra NETS - og det er jo desværre kun en af overvågningsskandalerne. NSA minder os om at overvågningen rækker meget videre og langt ind i regeringskontorende rundt om i verden. Så mens vi arbejder på løsninger så borgerne så nemt som muligt kan få ordnet deres "borgerservice" er bagsiden at vi samler så mange "big data" at muligheden for systematisk misbrug øges.

I øvrigt en dagsorden vi har sat i bibliotekerne længe før NSA og Se og Hør satte dagsordenen - Tendenser til tiden, borgernes forventninger og fremtiden

Vi skrev i 2010:
FREMTIDSSCENARIER
Vi skal spørge hinanden:
Hvad skal borgerne, ikke kommunen eller biblioteket,
have ud af det?
I fremtiden vil der måske kun være 6-10 kommuner.
Så vil borgerservice som sted blive nedlagt.

Vi kan opstille flg. scenarier:
• Folk ligger hjemme på sofaen
Alt foregår elektronisk via skemaer og andre
selvbetjeningsløsninger. Er man i tvivl, kan man
få aftaler med virtuelle personer, der kan træffes
over nettet via møder, mobiltelefon, blogs og andre
sociale medier. Man gør alt, hvad der er digitalt
muligt.
Dilemma: Har vi brug for centrale nationale løsninger?
Hvor alt bliver registreret? Hvor “Min side”
måske i virkeligheden er samfundets side til
den totale overvågning og kontrol af det enkelte
menneske? I fremtiden behøver man måske ikke
at registrere og samkøre alt, hvad der er teknisk
muligt. Der kan hurtigt komme en ny bevægelse.

En modstand mod den eksisterende kontrolbevægelse.
-----------------------

Aktuelt er vi som sagt ved at revidere vores lille publikation, lave nye undersøgelser og komme med nye anbefalinger. Derfor skærper det opmærksomheden for mig, når vi for fire år siden udtrykker et så præcist dilemma som ikke bliver mindre i fremtidens borgerservice. Hvis du har andre af de store dilemmaer er du vel komme til at bidrage 

 Du kan se mere om vores projekt her

mandag den 5. maj 2014

EU er (også) kulturpolitik

EU er (også) kulturpolitik skriver tidsskriftet Søndag Aften og slår fast at EU, som på så mange andre områder også har afgørende betydning for kulturpolitikken.

Søndag Aften giver derfor i anledning af EU valget en kort introduktion til de vigtigste diskussioner og skaber et godt overblik - du kan læse hele artiklen her.

Grundlaget for EU’s kulturpolitik blev etableret med Maastrichttraktaten i 1993. I nuværende traktats § 151 står bl.a.
"Fællesskabet skal ved sin indsats fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne og om nødvendigt støtte og udbygge medlemsstaternes indsats på følgende områder:- forbedring af kendskabet til og formidlingen af de europæiske folkeslags kultur og historie- bevarelse og beskyttelse af den kulturarv, der er af europæisk betydning- ikke-kommercielle udvekslinger- kunstneriske og litterære frembringelser, herunder i den audiovisuelle sektor."
Den nuværende europæiske "kulturpolitik" er samlet i “Et Kreativt Europa” og der er tale om en samlet bevilling på i alt 1,5 mia. Euro for perioden 2014-2020.

På biblioteksdebat har vi tidligere forholdt os kritisk til “Et Kreativt Europa”  Læs:
Creative Europe“ - Culture is more than economic growth and job creation
Culture cannot just be defined by its contribution to economic growth and job creation. The concept of a creativity‐driven Europe only partially addresses the objectives of the EU strategy set out in ‘Europe 2020’.


Hvor meget skal Europæisk Kulturpolitik påvirke ophavsretten i Danmark?  
Lige nu er det diskussionen om ophavsretten, der fylder mest i biblioteksverdenen, hvor EU-kommissionen planlægger en revision af de nuværende ophavsretsregler og har netop gennemført en offentlig høring, som vi har deltaget i. Og som Søndag aften meget rigtigt skriver, så er det lige nu ret uklart hvordan EU-kommissionen vælger at bruge de mange inputs, ligesom de fastslår at "danske ophavsretsorganisationer advokerer for at fastholde de nuværende regler og ligeledes de nuværende muligheder for nationale undtagelser."

I Danmark har vii Biblioteksparaplyen, som overbygning for alle biblioteksorganisationerne, i den beskæftiger vi os en del med de internationaleforhold og herunder særligt ophavsret. Vi har  lavet et fælles høringssvar til den omfattende EU høring.
Se Biblioteksparaplyen svar  "EU Copyright Consultation"
I bibliotekernes Europæiske organisation EBLIDA har vi også lavet et høringssvar til samme EU høring.
Se EBLIDA svar på "EU copyright rules"  
Den opmærksomme læser af de to høringsvar vil nok bemærke, at der i det danske svar bliver lagt vægt på aftalelicens (Extended collective licensing). Aftalelicens er en særlig nordisk konstruktion for kollektiv forvaltning af ophavsrettigheder, der tillader en repræsentativ organisation, som forvalter ophavsrettigheder på vegne af ophavsmænd og andre rettighedshavere (normalt Copydan) at indgå licensaftaler, som også
omfatter værker, hvis ophavsmænd ikke er medlemmer af organisationen. Det lægges der ikke vægt på i det Europæiske svar, hvilket tydeliggør en forskel på den Europæiske og den Danske (Nordiske) opfattelse af, hvordan der skal lovgives og hvordan man med forhandlinger og aftaler, kan smidiggøre systemerne.

Den smidighed vil vi gerne holde fast på nationalt plan, selvom vi også gerne vil have fælles og gennemskuelige copyrightlovgivning på Europæisk plan. En ikke hel nem balance, som vi  i skrivende stund ikke ved hvor ender.

Sluttelige skriver tidsskriftet Søndag Aften om et emne som er afgørende for hvordan vi udvikler mulighederne for at give borgerne adgang til e-bøger i det danske biblioteker og hvor EU har afgørende betydning, nemlig hvordan det indre marked påvirker bibliotekspengene i Danmark og muligheden for at udvikle støtte til forfattere, og deres digitale bøger.


Om det skriver den ansvarshavende redaktør: Tom Ahlberg
Vi venter altså med spænding på hvordan denne gordiske knude løses op, men afventer i skrivende stund stadig det kulturministerielle udspil. Danmarks Biblioteksforening er med i udvalget, men den komplekse problemstilling afgøres i sidste ende af juridiske spidsfindigheder i EU og politiske tolkninger.

Dette understreger blot pointen, at EU i den grad også er kulturpolitik.

torsdag den 1. maj 2014

May 1st - Democracy is about access to knowledge and solidarity how we share it.

MAY 1ST vintage propaganda
poster Soviet Union 1921
On the occasion of May 1st, I will write about equality and ensuring all people have equal right to information.

Democracy is about access to knowledge and solidarity how we share it.

Yesterday I wrote about copyright law and the exceptions enable libraries to lend physical books to the public, the law just does not apply when the books are digital.

See: The future of books and publishing in a digital ag...

But unfortunately there are many opportunities to prevent libraries possibility of lending to the public.

I found an example of a digital material can not be borrowed at the library. Currently these are the works of Marx and Engels, therefore it is worthwhile to look at, just on Labour Day.

In The Chronicle April 29 you could read an Article that "Readers of Marx and Engels Decry Publishers Assertion of Copyright"

"In a capitalist world, even a radical publishing house devoted to the works of socialist thinkers has to make money to survive. That’s the argument being used by Lawrence & Wishart, a London-based publisher, to explain why it has asked the Marxists Internet Archive,a volunteer-run online collection of socialist writers’ works, to remove from the website copyrighted material from the publisher’sMarx Engels Collected Works by April 30.

The publisher says it wants to market a digital edition to libraries in order to keep itself in business. While the Marxists Internet Archive is not contesting the company’s right to enforce its copyright, news of its request set off an outcry from some observers and supporters of the archive.

"If Lawrence & Wishart still considers itself a socialist institution, its treatment of the archive is uncomradely at best, and arguably much worse; while if the press is now purely a capitalist enterprise, its behavior is merely stupid," wrote the columnist and critic Scott McLemee in an April 24 post on the Crooked Timber blog.

More than 4,000 people have now signed a petition on Change.org calling for an end to copyright on Marx and Engels’s work. "Privatization of Marx and Engels’ writings is like getting a trademark for the words ‘socialism’ or ‘communism,’" the petition says."

But you can read the entire article here if you will know more


The article ends with an amusing observation

"Still, it’s "unfortunate that a left-wing publishing house would want to restrict access to the works of a major left-wing thinker to those affiliated with a university or college library that can afford to purchase L&W’s new digital edition," said Mr. Sperber professor of history at the University of Missouri at Columbia and a noted expert on Karl Marx. "Hegel, to name someone who was a big influence on Marx, once described a tragedy as ‘a conflict of two rights.’ That seems to sum up the situation."