onsdag den 14. maj 2014

Digitalisering - Vi skal spørge hinanden: Hvad skal borgerne (ikke kommunen eller biblioteket) have ud af det?


Bibliotek & borgerservice
For 4 år siden skrev vi en lille publikation "Bibliotek & borgerservice" med ideer til modeller og samarbejde.

I øjeblikket er vi ved at lave en opdateret udgave, for der er sket rigtig meget i forhold til den såkaldte "borgerservice" siden, ikke mindst set i lyset af digitaliseringen, men også "udbetaling Danmarks som har centraliseret mange af opgaverne. Så vi tager endnu en gang temperaturen på borgerservice ude i kommunerne, specielt set i lyset af hvordan bibliotekerne er med til at udvikle servicen.

I den publikation vi lavede i 2010 opstillede vi nogle fremtidsscenarier. Et af dem var om, at "vi" som samfund skal se borgerservice, ud fra hvad borgerne synsvinkel. I den forbindelse var vi så fremsynede at påpege et af de store dilemmaer der opstår når vi laver smarte centrale dataløsninger, men at de også kan medfører øget overvågning og derfor vække en folkelig modstand. 

Se og Hør har sat spot på det dilemma, hvor frygten desværre er blevet en del af vores virkelighed i dag, med skandalerne om at der er lækkede data fra NETS - og det er jo desværre kun en af overvågningsskandalerne. NSA minder os om at overvågningen rækker meget videre og langt ind i regeringskontorende rundt om i verden. Så mens vi arbejder på løsninger så borgerne så nemt som muligt kan få ordnet deres "borgerservice" er bagsiden at vi samler så mange "big data" at muligheden for systematisk misbrug øges.

I øvrigt en dagsorden vi har sat i bibliotekerne længe før NSA og Se og Hør satte dagsordenen - Tendenser til tiden, borgernes forventninger og fremtiden

Vi skrev i 2010:
FREMTIDSSCENARIER
Vi skal spørge hinanden:
Hvad skal borgerne, ikke kommunen eller biblioteket,
have ud af det?
I fremtiden vil der måske kun være 6-10 kommuner.
Så vil borgerservice som sted blive nedlagt.

Vi kan opstille flg. scenarier:
• Folk ligger hjemme på sofaen
Alt foregår elektronisk via skemaer og andre
selvbetjeningsløsninger. Er man i tvivl, kan man
få aftaler med virtuelle personer, der kan træffes
over nettet via møder, mobiltelefon, blogs og andre
sociale medier. Man gør alt, hvad der er digitalt
muligt.
Dilemma: Har vi brug for centrale nationale løsninger?
Hvor alt bliver registreret? Hvor “Min side”
måske i virkeligheden er samfundets side til
den totale overvågning og kontrol af det enkelte
menneske? I fremtiden behøver man måske ikke
at registrere og samkøre alt, hvad der er teknisk
muligt. Der kan hurtigt komme en ny bevægelse.

En modstand mod den eksisterende kontrolbevægelse.
-----------------------

Aktuelt er vi som sagt ved at revidere vores lille publikation, lave nye undersøgelser og komme med nye anbefalinger. Derfor skærper det opmærksomheden for mig, når vi for fire år siden udtrykker et så præcist dilemma som ikke bliver mindre i fremtidens borgerservice. Hvis du har andre af de store dilemmaer er du vel komme til at bidrage 

 Du kan se mere om vores projekt her

Ingen kommentarer:

Send en kommentar