Gå videre til hovedindholdet

Opslag

Viser opslag fra marts, 2014

Tendenser til tiden, borgernes forventninger og fremtidens kulturinstitutioner #ÅMDB2014

Denne annonce fra 1982 danner indgangen til mit oplæg på DB årsmøde 2014 . I annoncen beskriver man en fremtidsvision om at kunne forestille sig en dag, hvor det er muligt at gå i banken elektronisk, læse konstant opdaterede nyheder, følge aktiekurser, sende elektronisk post på kryds og tværs af landet eller spille bridge med fremmede i LA, Chicago eller Dallas. Ja tænk engang hvad man forestillede sig for 32 år siden og som nu er en selvfølgelig del af vores hverdag. Selvom vi nok ikke kalder det elektronisk mere, men digitalt. Mit udgangspunkt er at med den hastighed udviklingen foregår, specielt inden for informationsteknologi, så er det nødvendigt med ret stærke strategier. Et strategi arbejde som foregår i mange virksomheder, private som offentlige og hvor bibliotekerne ofte er helt med i front. Strategier som Danmarks Biblioteksforening arbejder på at stå i spidsen for, udvikle og formidle. Derfor tager jeg endnu engang udgangspunkt i IFLA Trend Report , der handler om

Den civiliserende samtale: Folkebibliotekernes rolle som sociale medier #ÅMDB2014

Anker Brink Lund , professor på CBS og medieforsker kommer netop nu med oplæg på DB årsmødet 2014 Biblioteket – rammen om samtalen. Hans oplæg hedder "Den civiliserende samtale: Folkebibliotekernes rolle som sociale medier" Han pointerer at der er nye vilkår for den offentlige samtale, som han mener kan udtrykkes i følgende: • Fra massemedier til en masse medier • Vi har aldrig haft adgang til så mange data • Og så effektive måder at søge informationer på • Content is king – but conversation is King Kong Folkebibliotekerne har en rolle som dem der kan være rammen om den demokratiske samtale, men man skal også være opmærksom på at der er en generel tendens til at samtalen drukner i nyheder. Som et af han studier " Projekt Nyhedsuge" dokumenterer : I 1999 var der omkring 32.000 ’nyheder’ det var i 2014 vokset til 75.000 såkaldte ’nyheder’. Vi bliver altså hele diden oversvømmet og Web-mediet skaber kakofoni. Der er kort sagt mindre tid til reflek

DB årsmøde 2014 #åmdb2014 - stedet hvor kulturpolitikere og fagfolk mødes

I morgen starter en af de store kulturpolitiske begivenheder når op mod 500 fagfolk og kulturpolitikere mødes i Vejle. Det er det traditionsrige DB årsmøde som i år foregår i DGI-huset Vejle . Årets tema er  Biblioteket – rammen om samtalen og jeg er helt sikker på, at mødet vil danne rammen om rigtig mange udviklende samtaler.  Jeg kan ikke lade være at tænke på Hal Koch, som også var den første jeg citerede da jeg startede denne blog i 2007. ”DEMOKRATI er ikke bare en styreform. Demokrati er samtale. Det er en måde at handle på. En måde at omgås andre mennesker på, hvor respekten for individet, fællesskabet omgivelserne og samfundet er helt centralt. Og hvor fordommene lader sig udfordre, og argumenterne flytter holdninger” Netop det citat karakteriserer for mig biblioteket, som den institution der danner rammen om borgernes møde med hinanden og hele samfundet, når det fungerer bedst. Det vil vi gerne sætte fokus på på DB årsmøde. Bibliotekets betydning som rammen om sa

Biblioteksbrugere er gladere mennesker viser nye studier

I går kunne man læse om et interessant forskningsprojekt i TIME der viser at aktive biblioteksbrugere føler større tilhørsforhold til deres lokale samfund. Men læs selv artiklen , det er interessant læsning "A Pew study released Thursday has some good news for America’s libraries—namely that Americans seem to love them—but perhaps even better news for library users. According to Pew, the more people are “engaged” with their public library, the more they tend to feel connected to their community as a whole. Conversely, unengaged people tend to have “fewer ties to their neighbors, lower feelings of personal efficacy [feeling empowered to change their community], and less engagement with other cultural activities.” While the study does not purport to measure personal happiness, there’s a significant crossover between the traits of library users and traits of people who demonstrate higher levels of personal happiness: a sense of connectedness and empowerment in one’s community.

Kultur som lokomotiv for vækst - men har kultur også en værdi i sig selv?

"Første gang jeg deltog i KL delegeretmøde som det hed den gang, slog det mig at menukortet var større end dagsordenen. Heldigvis er der sket megen udvikling siden, selvom den traditionsrige middag stadig fylder en del for os alle" KL holder i disse dage TOPMØDE. Traditionelt fylder kultur ikke så meget på disse møder eller i KL's debatter. I flere år har man faktisk kunne kigge forgæves efter ordet kultur i deres beretninger. Men i har har kultur faktisk fået sin egen overskrift og et lille afsnit. Det synes jeg vi skal prise, selvom jeg synes kultur er meget mere end en vækstmotor. De gør det så ud fra en bestemt sammenhæng, nemlig  Kultur som lokomotiv for vækst , som de kalder afsnittet, hvor de bla. skriver: "Vi lever i en tid, hvor der er vækstperspektiver i borgeres, turisters og tilflytteres efterspørgsel på oplevelser, attraktioner og et spændende fritids- og kulturliv. Det er en oplagt udfordring at gribe for kommunale kultur- og fritidsinsti

Folkebiblioteket og folkeskolen i lyset af reformen

I dag skal jeg lave det afsluttende oplæg på en konference om "Folkebiblioteket og folkeskolen i lyset af reformen" Det er en temadag arrangeret af en række Centralbiblioteker og henvender sig både til skolernes og bibliotekernes personale, og lur mig om ikke der kommer en del flere af sådanne temadage. I DB er vi selv igang med at planlægge temadebat om emnet på folkemødet og en konference i efteråret. Samtidig med at vi løbende udbygger vores temasite om bibliotekerne i folkeskolereformen. Dagen i dag skal gerne give svar på hvad reformen kommer til at betyde for bibliotekerne og skolerne, for bibliotekarerne og for lærer, pædagoger og skolebibliotekarerne, for bibliotekslederne og for skolelederne? Eller det lover de i hvert fald i al sin enkelhed. Der er oplæg fra folk både fra kultur- og skoleområdet, der kaster hvert deres blik på reformen. Målet er, at deltagerne går herfra med inspiration til, hvad og hvordan man kan gribe de nye muligheder, der er i reformen

Customize service på biblioteket

Spændende customize service på Varde Bibliotek eller det kalder de det ikke, men det ville man nok gøre ude i en privat servicevirksomhed. Tilbuddet er at man kan tilmelde sig Familiepose, hvor hele familien kan få et bredt udvalg af bøger - nøje udvalgt specielt til de familier der bestiller - som biblioteket selv skriver: Lette lån Familieposen er en ny service, som gør det lettere for alle jer travle børnefamilie at bruge biblioteket. Formålet er dels at komme børnefamilier i møde, dels at styrke og vedligeholde lysten til at læse, både for børn og voksne. Bestil familieposen - sammensat specielt efter familiens ønsker. Hent tæt på dig Bibliotekaren sørger for, at familieposen står klar til afhentning på det ønskede tidspunkt - på Varde Bibliotek, i en konkret filial eller bogbusstoppested. OBS: Familieposen skal afhentes i den betjente åbningstid. Når forsøget udløber december 2014, vil den ny service for travle børnefamilier blive evalueret. Derefter vil der blive

Biblioteket skal gå i spidsen for fællesskabet - sagde kulturministeren til #Frembib præsentationen

I går præsenterede TænketankenFremtidens Biblioteker den hidtil største segmenteringsanalyse af de danske biblioteksbrugere på en konference på Nørrebro Teater. Folkebiblioteket skal være mere til folket - ny stor segmenteringsanalyse TænketankenFremtidens Biblioteker har netop gennemført den hidtil største segmenteringsanalyse af de dan... Præsentationskonferencen blev indledt af Teaterchef Kitte Wagner , der fortalte om deres fokus på at få unge arbejdere i teatret, det kaldte hun ikke målgruppen, men sådan betegnes det i vores rapport. Hun eksemplificerende den målgruppe som Brøndby fodboldtilhængere, og det faktisk var lykkedes at få til at gå i teatret, i hvert fald på Nørrebro (No offence kære Brøndbyfan, men I er altså mere på fodboldlægterne end i teatret eller på biblioteket for den sags skyld).  Det var lykkedes fordi de havde nedbrudt det traditionelle teater koncept ved bl.a. at blande standup komik og mere traditionelle teaterudtryk og de opfør

Folkebiblioteket skal være mere til folket - ny stor segmenteringsanalyse

I morgen løfter vi sløret...... TænketankenFremtidens Biblioteker har netop gennemført den hidtil største segmenteringsanalyse af de danske biblioteksbrugere. Den giver en helt nye mulighed for at udvikle og målrette tilbuddene til forskellige brugergrupper. Rapporten betyder, at de fremadrettede diskussioner kan bygge på facts og ikke formodninger, når politikere, personale og borgerne skal indrette fremtiden biblioteker. TænketankenFremtidens Biblioteker  har skabt et helt nyt værktøj til at segmetere, både de der bruger institutionen og de der ikke gør. Jeg er helt sikker på vil kunne bruges af mange andre institutioner og sektorer. Undersøgelsen giver indsigt i: Hvilke målgrupper biblioteket skal forholde sig til, og hvad der er karakteristisk for disse grupper Hvordan de enkelte målgrupper bruger, vurderer og interesserer sig for bibliotekets forskellige tilbud Hvilke interesser, ønsker og prioriteringer de enkelte målgrupper har i forhold til biblioteket  Bibli

Biblioteket skal være det sted man kan få hjælp, når man ikke kan få det andre steder – og der er ikke andre steder!

"Biblioteket skal være det sted man kan få hjælp, når man ikke kan få det andre steder – og der er ikke andre steder!" Den sætning har sat sig fast i mit hoved, for er det ikke lige nøjagtig det biblioteket handler om.  Sætningen stammer fra en bruger af Brønderslev Bibliotek og blev sagt i forbindelse med en undersøgelse de lavede. Jeg hørte den under en middag, hvor jeg havde bibliotekschefen til bords og det gjorde indtryk.   Hun fortalte også om et andet spændende initiativ, som jeg ikke tidligere havde hørt om, nemlig en læseklub for SURE Gamle mænd. Du kan høre en af dem her: I Nordjyske har de lavet en uddybende artikel, hvor Finn Verner Jensen fortæller om hvorfor initiativet er rettet mod sure gamle mænd bunder blandt andet i, at han har bemærket, at der over de seneste 10-20 år har været en tendens til, at skønlitteratur i meget stor udstrækning bliver skrevet af kvinder.  Læs det selv artiklen og find eller skab en Klub på et bibliotek nær d