tirsdag den 18. marts 2014

Folkebiblioteket og folkeskolen i lyset af reformen

I dag skal jeg lave det afsluttende oplæg på en konference om "Folkebiblioteket og folkeskolen i lyset af reformen"

Det er en temadag arrangeret af en række Centralbiblioteker og henvender sig både til skolernes og bibliotekernes personale, og lur mig om ikke der kommer en del flere af sådanne temadage. I DB er vi selv igang med at planlægge temadebat om emnet på folkemødet og en konference i efteråret. Samtidig med at vi løbende udbygger vores temasite om bibliotekerne i folkeskolereformen.

Dagen i dag skal gerne give svar på hvad reformen kommer til at betyde for bibliotekerne og skolerne, for bibliotekarerne og for lærer, pædagoger og skolebibliotekarerne, for bibliotekslederne og for skolelederne? Eller det lover de i hvert fald i al sin enkelhed.

Der er oplæg fra folk både fra kultur- og skoleområdet, der kaster hvert deres blik på reformen. Målet er, at deltagerne går herfra med inspiration til, hvad og hvordan man kan gribe de nye muligheder, der er i reformen.

Jeg har taget udgangspunkt i en helt ny undersøgelse. Det er Danmarks Biblioteksforening og Bibliotekarforbundet som i januar 2014 har spurgt landets bibliotekschefer hvordan og i hvilket omfang bibliotekerne arbejder sammen med de lokale folkeskoler.
Den kan du se mere om her
Jeg har set nærmere på resultaterne, med fokus på hvad folkebibliotekerne og folkeskolen kan bruge hinanden til, og set det i lyset af alle de andre udviklingstrends vi også skal favne.

Det gør jeg bl.a. på baggrund af IFLA (International Federation of Library Institutions and Associations), trendrapport, som DB netop har oversat og bearbejdet til dansk, og som vil blive lanceret på DB årsmøde. I den analyserer fag- og informationseksperter udviklingen i informationssamfundet. Rapporten er inddelt i fem trends, formuleret som udsagn om nogle af de helt centrale udfordringer, alle skal holde øje med, når informationsmængderne vokser og nye teknologier kommer til.

Hent den danske version af IFLA Trend Report

Disse tendenser vil påvirke hele samfundet på afgørende vis - både de offentlige institutioner, de private virksomheder og alle borgere. Dermed bliver disse trends afgørende for fremtidens borgere som netop nu befinder sig i folkeskolen.  De er også vigtige pejlemærker, når vi skal videreudvikle bibliotekerne og samarbejdet med folkeskolerne .

Det har jeg alt sammen forsøgt at fange det oplæg som du kan se herunder:Ingen kommentarer:

Send en kommentar