Gå videre til hovedindholdet

Opslag

Viser opslag fra august, 2010

Folkebibliotekerne i videnssamfundet og fremtiden

Det seneste år har jeg været rundt i landet til en del biblioteker og kulturudvalg, for at diskutere udviklingen inden for landets store lærings- og kulturinstitution – bibliotekerne. Det synes jeg er spændende og det giver mig rigtig mange input fra de mange forskellige udviklinger der er i gang ude i landet. Mange steder strammer økonomien til og det er trist, at kulturområdet så ofte står for skud, da kulturen jo netop er det kit der binder os sammen og skaber udvikling. På den anden side kan jeg jo så også høre, at man i bibliotekerne er ekstremt omstillingsparate og stadig udvikler nye måder at komme borgenes behov i møde på. I den næste uges tid går turen til Fåborg Midtfyn , Hedensted og Randers . Mit udgangspunkt er den udvikling jeg ser i de kommende 24 måneder og de udfordringer det skaber for bibliotekerne – og så prøver jeg at sætte det i en lokal(politisk) kontekst. Du kan se oplæggene ved at klikke på navnet. Fåborg Midtfyn Den 31. august oplevede jeg på Fåborg Midtfyn bi

Den amerikanske stemning - ALA 9

I forsommeren deltog formanden for Danmarks Biblioteksforening og jeg i ALA's kongres i Washington. Det har vi skrevet lidt om i Tidsskriftet " Danmarks Biblioteker " Det er helt fantastisk at komme til en by, der bare summer af kultur og er fyldt af aktivistiske biblioteksfolk. Den stemning ramte os, da vi i juni deltog i ALA’s (American Library Association) store årsmøde i Washington DC. Der var over 29.000 deltagere, så de satte et naturligt præg på byen. Allerede ved ankomsten kunne man se de store bannere, der understregede den amerikanske stolthed over deres biblioteker og deres store interesseorganisation ALA. Faktisk er det også stemningen, der umiddelbart gør det største indtryk. Amerikanerne sætter stor pris på deres biblioteker og den rolle, de spiller i den demokratiske udvikling. Man mærker tydeligt deres bevidsthed om bibliotekernes betydning i forhold til at sikre alle borgere adgang til information og læring. Man mærker det på de mange deltagere, som bære

Semantic Web - IFLA 2010

Der bliver talt meget om semantiske data og semantisk web i disse år. Det kan være vanskeligt for os, der ikke er "teknikere" helt at blive fortrolig med den "semantiske verden. Men på IFLA2010 var der en presentation, som i hvert fald gjorde mig lidt klogere. Du kan se den her Porting Library Vocabularies to the Semantic Web - IFLA 2010 View more presentations from Bernard Vatant .

IFLA Strategic Plan 2010-2015

Where all professional groups of IFLA remain responsible for their own strategic planning, the Strategic Plan 2010-2015 is to guide the governance and the entire activities of the IFLA organisation, based on the following four Strategic Directions: Empowering libraries to enable their user communities to have equitable access to information; Building the strategic capacity of IFLA and that of its members; Transforming the profile and standing of the profession; Representing the interests of IFLA's members and their users throughout the world. But how do we do it?? The IFLA Strategic Plan 2010-2015 is now available online. See it here and join the debate

er vi gode nok til at basere vores biblioteksudvikling på empirisk materiale?

Næstformand i Danmarks Biblioteksforening, Hanne Pigonska, har i dag gjort sig nogle gode overvejelser og forskning på baggrund af oplevelser på IFLA. Hun skriver: Man kan stille sig selv det spørgsmål i Danmark, er vi gode nok til at basere vores biblioteksudvikling på empirisk materiale? Kunne det være relevant at støtte bedre op om forskningsbaserede undersøgelser omkring biblotekets betydning for lokalområder? For børns læsning? Hvad betyder det egentlig hvis der ikke er biblioteker i et område, ændrer det på folks læsevaner eller gør det ikke? Her tror jeg også vi i Danmarks Biblioteksforening kunne have bedre og mere fokus på netop fundamental forskning på området, så vi langt bedre kunne vælge retninger for udviklingen på et mere solidt fundament. Vi har simpelthen brug for valide data. Det bringer til at jeg spørger mig selv, om vi kunne gøre bibliotekar uddannelsen mere forskningsfokuseret, så der i den daglige gænge på landets mange biblioteker, er en højere grad af fokus på

IFLA 2010 i Göteborg er i gang

Så er jeg i Göteborg sammen med 3300 andre mennesker til bibliotekernes verdenskongres. Den er den 76. udgave af IFLAs verdenskongres Frem til på søndag vil biblioteksfolk, politikere og udstillere fra 128 lande udveksle erfaringer, nyheder og netværke på kryds og tværs. Danmarks Biblioteksforening er til stede på kongressen, og foreningen vil løbende lægge videoklip fra IFLA ud på foreningens Youtube kanal . Vi lægger også løbende beskrivelser ud på vores site Følg med på http://www.twitter.com/ under #IFLA2010 Se med på www.youtube.com/biblioteksforeningen Eller se flere videoer fra kongressens egen kanal f.eks. Plenary speaker — Henning Mankell En af de helt store oplevelser var Jan Eliasson var precident for United Nations General Assembly on 13 June 2005 - ta et kig