torsdag den 9. juli 2015

EU er mere end fake historier om lakridspiber og censur af feriefotos - det handler om borgernes adgang til information og e-bøger

De seneste dage er medierne svømmet over af historier om at man kan risikere bøder for sine feriebilleder på baggrund af en historie BT skrev for tre dage siden. Den er fuldt op af i andre medier om at EU vil censurere dine feriebilleder og kulminerende i dag hvor Politiken har en hel siden om emnet, som er topaktiuelt, fordi det skal til afstemning netop i dag. Spørgsmålet er så om det er feriefotos der er det interessante i dag, eller det interessante forslag i virkeligheden handler om borgernes adgang til information og e-bøger via bibliotekerne.

Historien er nok knap så dramatisk og handler egentlig ikke om at EU vil censurerer vore private fotos. Som Europabevægelsen beskriver det så har de fleste lande i Europa Freedom of Panorama, der giver alle og enhver mulighed for at udgive fotografier, dokumentarfilm og andre værker, der skildrer offentlige steder uden begrænsninger. Men i enkelte Europæiske lande er friheden begrænset. Blandt andet i Frankrig, Italien og Belgien. Forslaget om at fjerne Freedom of Panorama kommer fra én enkelt parlamentariker. Retsudvalget har indvilget i at fremsætte et modereret forslag, som skal til afstemning den 9. juli i Strasbourg.


Selvom forslaget skulle gå igennem, vil det fra da af kun stå som en ikke bindende opfordring, som efterfølgende tages op af EU-Kommissionen som et reelt lovforslag. Derfra kræves der både godkendelse fra Europa-Parlamentet og majoriteten af EU’s medlemslande, før forslaget skulle kunne træde i kraft. Danske EU-parlamentarikere har blandt mange andre allerede vist modvilje mod forslaget, så sandsynligheden for at forslaget skulle gå igennem, er næsten forsvindende.

Læs Europabevægelsen – Lakridspibesagen om igen

Men det er i dag at de første spor lægges for den fremtidige Copyright i EU. Det handler mere grundlæggende om borgernes ret til at få adgang til information og e-bøger via bibliotekerne.

I dag skal der nemlig stemmes om "Rapport om gennemførelsen af ​​direktiv 2001/29 / EF af Europa-Parlamentet og Rådet af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet (2014/2256 (INI ) " som handler om borgernes adgang til e-bøger via bibliotekerne. Altså som vi kender det med de fysiske bøger, hvor bibliotekerne har ret til at købe og udlåne alle bøger, sådan er det bare ikke når bøgerne bliver digitale.

Danmarks Biblioteksforening og bibliotekernes europæiske interesseorganisation EBLIDA har opfordret Europa-Parlamentet til at stemme JA til rapporten med henblik på at sikre og optimere adgang for europæiske borgere gennem bibliotekerne til videnskab, uddannelse.

Den nuværende lov om ophavsret - er ikke længere tilstrækkelig i den digitale tidsalder – hvis bibliotekerne stadig skal sikre adgang til litteratur og information, derfor bør den tilpasses.

EBLIDA, og alle de nationale biblioteks-, dokumentations- og information sammenslutninger af EU-lande, hilser støtten til Julia Reda rapport, der opfordrer til en ændring i den europæiske lovgivning om ophavsret, den 16. juni 2015 fra et bredt flertal af medlemmerne af Retsudvalget for Europa-Parlamentet

Teksten, som er vedtaget i udvalget, lyder nu således:
"Paragraph 54: Recognises the importance of libraries for access to knowledge and calls upon the Commission to assess the adoption of an exception allowing public and research libraries to legally lend works to the public in digital formats for personal use, for a limited duration, through the internet or the libraries’ networks, so that their public interest duty of disseminating knowledge can be fulfilled effectively and in an up-todate manner; recommends that authors should be fairly compensated for e-lending to the same extent as for the lending of physical books according to national territorial restrictions;"

Rapporten foreslår blandt andet, at der indføres nye copyright undtagelser som f.eks:

• giver biblioteker og arkiver effektiv digitalisering af deres bedrifter,
• tillader udlån af e-bøger via internettet.

Disse undtagelser er afgørende for udviklingen af ​​effektive biblioteksydelser i den digitale tidsalder.

Den 9. juli vil plenarmøde i Europa-Parlamentet stemme om betænkningen. Og jeg håber at der er flertal for det ovennævnte for at sikre fri adgang til viden, uddannelse, information og kultur i Europa for fremtidens borgere.

Så det er mit fromme ønske, inden jeg drager ud i EU og holder sommerferie den næste måneds tid, sammen med familien og min e-bogslæser (og en halv kuffert fuld af bøger)