Gå videre til hovedindholdet

Opslag

Viser opslag fra november, 2012

NonUsers - flere kunder i butikken?

I dag skal jeg lave oplæg til en konference, der stiller spørgsmålet om man kan få flere kunder i butikken. Konferencen er lavet på baggrund af en stor fynsk segmenteringsundersøgelse om NonUsers eller som man så poetisk plejer at kalde dem i kulturbranchen ”ikke brugere” Det er en interessant undersøgelse som Moos-Bjerre Analyse har lavet og mit udgangspunkt for dagens oplæg er da også, at vi skal kende vores kunder og deres behov, men vi skal også række ud efter nye grupper og det kan vi kun gøre, hvis vi kender mere til de potentielle brugere. Altså NonUsers. Kun på den måde kan vi skabe fremtidens bibliotek og få flere kunder i butikken. De kunder som vi i et demokratisk samfund kalder borgere og for hvem vi skaber bibliotekerne. Hvis ikke de har brug for biblioteker og vil finansierer dem, så har vi nemlig ikke offentlige biblioteker. Så de skal være i centrum. I bibliotekerne har vi ret mange statistikker på hvad brugerne har gjort når de bruger os og vi har også en

Er der behov for fysiske rum i en digital verden?

Kulturstyrelsen har sammen med Realdania igangsat en proces om at skabe ”MODELPROGRAM FOR FOLKEBIBLIOTEKER - NYT BLIK PÅ BIBLIOTEKETS RUM” . De lancerede deres initiativ på en velbesøgt konference forleden. Prøv at dykke ned i alle de spændende elementer i projektet, som løbende kan følges på dette site  Det er et projekt som Tænketanken Fremtidens Biblioteker samarbejder med, da udformningen af det fysiske rum er en meget væsentlig faktor for fremtidens bibliotek. På vegne af Tænketanken kom jeg med indlæg om de udfordringer kulturinstitutioner står over for, i en stadig mere digitaliseret verden. Du kan se hele mit oplæg på livestream her(åbner i eksterne vindue): Til alle jer der ikke gider se 20 min video, så er mit svar på det indledende spørgsmål JA Jeg glæder mig til at følge udviklingen i Modelprogram for Folkebiblioteker og se hvordan samarbejderne udvikler sig med Tænketanken for fremtidens Biblioteker Du kan se mine PoverPoint her Bibliotekernes udfor

Scenarier, forståelse og politisk engagement

I dag deltog jeg sammen med lederen af Tænketanken Fremtidens Biblioteker Lotte Hviid Dhyrbye i en fantastisk udviklende scenarieleg på Esbjerg Biblioteket. En proces som jeg tror mange kommunale institutioner kunne have gavn af at gennemføre. Processen skaber nemlig forståelse for de konstante omstillings krav institutionen og medarbejderne udsættes for betinget af samfundets udvikling og borgernes ændrede behov. Samtidig havde man i scenarieprocessen indbygget en politisk forståelse for prioriteringer da en del af medarbejderne blev valgt til et "byråd". Det svingede bare for vildt. Mens min departementschef og jeg stod uden for det lukkede bibliotek i to minutter forsøgte 11 mennesker forgæves at forcere den låsede dør. Konceptet var bygget op omkring, at de knapt 100 medarbejdere en hel dag skulle spille KOMMUNEN. De valgte et byråd, som konstituerede sig og valgte en borgmester og en kulturudvalgsformand. Kommunen var døbt Vadehavsby, for at sætte en helt ny scene

Videnspolitik i Vadehavby

Byrådet i Vadehavsby har sat sig for at lave en ny videnspolitik. En vigtig del af den er selvfølgelig bibliotekspolitiken. Byrådet har afsat en dag til at lave et visionsseminar, som skal udmønte sig i at de skal vedtage oplæg til en ny videns- og bibliotekspolitik. Jeg har lovet at hjælpe dem med processen, og skal lægge ud med at lave et indlæg om State of the nation. Du kan se mit oplæg her og senere, vil vi dele resultaterne fra dagen. Vadehavdby state of the nation from Michel Steen-Hansen Konceptet for dagen er skabt i Vadehavsby og det bliver spændende at udfolde. Vadehavsby Kommunebibliotek 9.00            Alle kommunens borgere samles i rådhushallen  §   Hver afdeling/lokalbibliotek har valgt en repræsentant, der indtræder i Byrådet. §   De øvrige borgere fordeles i målgrupper  ·          Ældre ·          Unge ·          Udsatte unge (herunder indvandrerdrenge) ·          Familier ·          Voksne ·          Studerende ·          ?

Hvad skal vi kunne, når vi møder borgerne?

I dag afholder vi workshop for inviterede biblioteks- og borgerservicechefer. Det er kulminationen på et projekt vi har kaldt DIGITALT MEDBORGERSKAB, hvis primære formål er at afklare hvilke kompetencebehov personalet i de borgerrettede funktioner har og hvordan vi laver et efteruddannelsesforløb der matcher det.   Du kan finde alle oplæg fra workshopen om digitalt medborgerskab på SDU i Kolding her: Workshop om digitalt medborgerskab - Danmarks Biblioteksforening db.dk Danmarks Biblioteksforening koordinerer projektet med arbejdstitlen ”Digitalt medborgerskab”. Konsortiet bag  Konsortiet bag projektet har gennem de sidste to år afdækket mulighederne for at udvikle et kompetenceudviklingsforløb for biblioteks- og borgerservicemedarbejdere, som skal tage højde for de ændringer og udviklinger, der sker med hele borgerbetjeningen, kombineret med elementerne fra ”den venlige betjening”, som har rødder i folkeoplysningstraditionen. Projektet har været lidt længere u

ÅBEN høring om bogmarkedets situation

Folketingets Kulturudvalg afholder en ÅBEN høring om bogmarkedets situation på Christiansborg 7. nov. hvor jeg bl.a. skal komme med oplæg.  Formålet med høringen er at få belyst, hvad det er for nogle udfordringer og problemstillinger som præger bogmarkedet i disse år og bud på mulige løsninger set med forskellige interessenters øjne.  Du kan følge debatten live på Folketingets tv-kanal (mit indlæg kan høres 9.31 inde i klippet)  Mit udgangspunkt er den FÆLLES INTERESSE •Forfatter •Forlag •Forhandler •Folkebiblioteker •Formidler •Folket •Folkestyre For bogen..... også når den bliver digital. Høring om bogmarkedet situation uddeling from Michel Steen-Hansen Kulturpolitisk har der i Danmark altid været fokus på, at borgerne skal have adgang til bøger, fordi det udvikler vidensamfundet, og er et grundlag for demokratiet. Det ændrer sig ikke ved at bøgerne digitaliseres! For 60 år siden havde forlæggere, forfattere og biblioteker den samme diskussion, nemli