onsdag den 7. november 2012

ÅBEN høring om bogmarkedets situation

Folketingets Kulturudvalg afholder en ÅBEN høring om bogmarkedets situation på Christiansborg 7. nov. hvor jeg bl.a. skal komme med oplæg. 

Formålet med høringen er at få belyst, hvad det er for nogle udfordringer og problemstillinger som præger bogmarkedet i disse år og bud på mulige løsninger set med forskellige interessenters øjne. 

Du kan følge debatten live på Folketingets tv-kanal (mit indlæg kan høres 9.31 inde i klippet) 


Mit udgangspunkt er den FÆLLES INTERESSE

•Forfatter
•Forlag
•Forhandler
•Folkebiblioteker
•Formidler
•Folket
•Folkestyre

For bogen..... også når den bliver digital.Kulturpolitisk har der i Danmark altid været fokus på, at borgerne skal have adgang til bøger, fordi det udvikler vidensamfundet, og er et grundlag for demokratiet.

Det ændrer sig ikke ved at bøgerne digitaliseres!

For 60 år siden havde forlæggere, forfattere og biblioteker den samme diskussion, nemlig om bibliotekerne skulle kunne gøre fysiske bøger frit tilgængelige for borgerne. Den diskussion endte sidst i 1940’erne med at der blev indgået aftale om, at forfatterne fik en direkte kulturpolitisk støtte og så til gengæld stillede deres bøger til rådighed for bibliotekerne.

Den ændrer sig ikke af, at litteraturen digitaliseres.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar