Gå videre til hovedindholdet

Scenarier, forståelse og politisk engagement

I dag deltog jeg sammen med lederen af Tænketanken Fremtidens Biblioteker Lotte Hviid Dhyrbye i en fantastisk udviklende scenarieleg på Esbjerg Biblioteket. En proces som jeg tror mange kommunale institutioner kunne have gavn af at gennemføre. Processen skaber nemlig forståelse for de konstante omstillings krav institutionen og medarbejderne udsættes for betinget af samfundets udvikling og borgernes ændrede behov. Samtidig havde man i scenarieprocessen indbygget en politisk forståelse for prioriteringer da en del af medarbejderne blev valgt til et "byråd". Det svingede bare for vildt.

Mens min departementschef og jeg stod uden for
det lukkede bibliotek i to minutter forsøgte
11 mennesker forgæves at forcere den låsede dør.
Konceptet var bygget op omkring, at de knapt 100 medarbejdere en hel dag skulle spille KOMMUNEN. De valgte et byråd, som konstituerede sig og valgte en borgmester og en kulturudvalgsformand. Kommunen var døbt Vadehavsby, for at sætte en helt ny scene.

Til at hjælpe sig igang havde de inviteret Esbjergs kommunes rigtige kulturudvalgsformand, som i dagens anledning spillede rollen som konsulent fra KL.

Byrådet i Vadehavsby havde denne dag en primær opgave, nemlig at skabe en bibliotekspolitik.

De første timer af formiddagen gik med at lege sig gennem hele konstitueringsprocessen, hvor der skulle vælges borgmester. Alle havde på forhånd fået en rolle byggende på en velbeskrevet persona eller profil.

De 11 medlemmer af byrådet var udpeget på forhånd, og havde fået tildelt roller og partitilhørsforhold. Det gik livligt for sig og alle levede sig passioneret ind i deres roller. Det blev faktisk også til et kup, før de konstituerede en socialdemokratisk borgmester med støtte fra SF, Lokallisten og Dansk Folkeparti. Kupstemningen understregede at de alle tog deres roller alvorligt og forsøgte at efterligne den virkelige virkelighed udenfor. Lokallisten fik iøvrigt formandsposten for kulturudvalget som tak for støtten.

Herefter blev scenen sat til første borgermøde om Videnspolitik og bibliotekernes rolle i samfundet.

Til dette møde var Kulturministeren indbudt, som blev spillet af mig. Kulturministeren havde sin departementschef med, som blev spillet af Lotte fra Tænketanken.

Vi kunne med det samme vi trådte ind i lokalet mærke energien og de mange meninger som kom til udtryk. Alle var på dette tidspunkt så indlevede i de tildelte roller at de var blevet til, enten det var den unge poptøs på 15 år, den unge utilpassede Ali der mest var til ballade eller de gamle halvblinde kvinde på 81 år eller moderen med de mange børn. De spillede deres rolle og efterspurgte vidt forskellige tilbud og det gik ikke stille for sig.

Lotte og jeg havde fordelt rollerne sådan at jeg som Kulturminister, kom med en pep-oplæg om betydningen af at skabe vækst gennem aktiv videnspolitik, og bibliotekernes vigtige rolle i at dele information og facilitere vidensvækst både i den fysiske og digitale verden. Herunder hvordan man kan agere i en DIGITAL MELLEMTID, som den rigtige kulturminister kalder det. Mit oplæg tog udgangspunkt i en "state of the nation og det kan du se her:


I min gennemgang af bibliotekernes succes med at tiltrække over 36. mio. besøg hvert år, afbryder departementschef Lotte min talestrøm og perspektiverer mine "hurra-statistikker" med nye tal fra kulturvaner undersøgelsen. Du kan se hendes oplæg her:Vores oplæg og udspillede uenigheder om hvordan man skulle udlægge statistikkerne gav en god debat blandt de borgere og politikere, der var samlet til borgermødet, dog uden man nåede frem til en fælles enighed.

Så var der dømt frokost og nogle af medarbejderne formåede at blive i deres roller, mens andre faldt tilbage i deres egen personlighed og drøftede dagens forløb. Men da klokken lød til eftermiddagens fire borgermøder, hvor politikerne skulle ud at møde borgerne i deres foreskellige personas, var alle straks i deres energifyldte roller igen. Og en del konfliktfyldte møder blev afholdt, hvor vi bl.a. oplevede konflikten mellem de unges krav om væresteder og aktivitet, kom i konflikt med de ældres krav om aviser og ro. Eller konflikter om hvor meget der skulle være digitalt kontra fysisk. Levende diskussioner som ikke gjorde det nemt for byrådet, der senere på dagen skulle vedtage en bibliotekspolitik.

Det produkt må vi så vente på, men vi skal nok dele det når de er helt enige. Lige nu er Lotte og jeg bare fyldt af energi og er tændte på at udvikle koncepter til en masse andre kommuner. Det kommer I forhåbentlig til at høre mere om.

Vi sluttede dagen med at bede medarbejderne om at lægge deres bud på de to vigtigste udfordringer ind på denne blog.

Dagen så i sin helhed sådan ud.

Vadehavsby Kommunebibliotek
9.00            Alle kommunens borgere samles i rådhushallen 
§  Hver afdeling/lokalbibliotek har valgt en repræsentant, der indtræder i Byrådet.
§  De øvrige borgere fordeles i målgrupper 
·         Ældre
·         Unge
·         Udsatte unge (herunder indvandrerdrenge)
·         Familier
·         Voksne
·         Studerende
·         ?
9.30            Alle grupperne går hver til sit og rollerne fordeles. Hver borger (og byrådsmedlem) får udleveret en side med egne data (køn, alder, baggrund, beskæftigelse m.v.).
                 Byrådet:
·         Konstituerer sig og begynder herefter forhandlingerne om bibliotekspolitikken 
Målgrupperne:
·         Input udefra 
·         Grupperne drøfter deres ønsker til bibliotekspolitikken og aftaler hvilke målsætninger gruppen vil arbejde på at få med i politikken.
·         Grupperne aftaler hvilke fokusgrupper, de enkelte medlemmer skal deltage i og med hvilke forslag og krav.
11.00          Oplæg ved Kulturministeren (alias direktør Michel Steen Hansen, DB)
12.00          Tilmelding til fokusgrupperne
12.15          Frokost
13.00          Fokusgrupperne arbejder og sætter beløb på de forskellige ønsker. Byrådsmedlemmerne observerer fokusgrupperne og samler de økonomiske forudsætninger sammen.
14.15          Kaffepause for folket, mens byrådet forhandler (prioriterer økonomien)
14.45          Fokusgrupperne fremlægger deres forslag til bibliotekspolitik
15.15          Byrådet fremlægger deres forslag til bibliotekspolitik
15.30          Farvel og tak for i dag   


Kommentarer

 1. Tak for Jeres gode oplæg. Her mine to bud.

  1.: Fat i den digitale genération fra næsten år 0 til under 30 år.

  2.: Transformationen fra fysisk til digitalt bibliotek sker ved ved glidende overgang. Få de kommercielle aftaler på plads. (Kan dog ikke skønne et tisperspektiv).

  Venlig hilsen
  Jan Flotin
  Ribe Bibliotek
  jafn@esbjergkommune.dk

  SvarSlet
  Svar
  1. Sorry. Der skulle have stået tidsperspektiv. Jeg havde ikke fået den 0 årige af potten endnu. Vh. Jan Flotin/Ribe bibliotek.

   Slet

Send en kommentar

Populære indlæg fra denne blog

Hør, hvorfor børn, der vokser op med bøger, klarer sig bedre senere i livet

Kulturmagasinet  KRÆS - RADIO4   (kl. 14.00-15.00) skal i dag handle om hvorfor det er vigtigt at børn læser.  Ikke kun fordi det er fedt at læse gode historier, men fordi n y forskning bekræfter, at tilgængelige bøger i hjemmet hjælper børn til at læse mere, blive bedre læsere og bedre uddannet senere i livet. Og har børnene ikke adgang til bøger i hjemmet er det vigtigt at de får adgang via andre institutioner som biblioteker. Det budskab udfolder sig i en samtale mellem Ea Hoppe Blaabæk, post. doc KU, Michel Steen-Hansen direktør i Danmarks Biblioteksforening og værten "kulturjunkien" Maja Hald.   Hør det her  Det hele tager sit afsæt i Ea Hoppe Blaabæk ph.d.-afhandling om, hvordan forældre giver kulturel, social arv videre til deres børn. Den er også blevet fyldigt omtalt i Kristeligt Dagblad  I   Kristeligt Dagblad   artikel skriver det også at afhandlingen punkterer en, for avisen og tilsyneladende også forskeren, udbredt myte om bibliotekerne som kulturelle fyrtårne

Når folkeskoler og folkebiblioteker bruger hinanden

I sidste uge efterlyste jeg gode eksempler på samarbejder mellem Folkebiblioteker og Folkeskoler og det er strømmet ind. Tak for det.  Det er også startskuddet på  Danmarks Biblioteksforening temaside om Folkebibliotekerne og den nye folkeskolereform, som du kan se og bidrage til på db.dk/folkeskole Jeg har lavet et kort oplæg til det "Dialogmøder om den åbne skole" som undervisningsministeret afholder i dag og alle de eksempler jeg kommer med vil indgå i DB's tema. Til præsentationen har jeg også fået hjælp af Signe Jarvad Chef Københavns Biblioteker - Kultur Valby, som har arbejdet systematisk med de københavnske bibliotekers læringsindsat i forhold til folkeskolen.  Vores fokus vil være understøtteden undervisning  som det udtrykkes i den nye folkeskolereform. På længere sigt vil DB lavet et inspirationskatalog til alle landets biblioteker, skoler og kommuner om hvordan vi kan udnytte de forskellige kompetencer vi besidder til gavn for eleverne og vide

Regeringen vil bruge 130 millioner på at genoplive døde bymidter i 'donut-byer' - biblioteket er en oplagt hjertestarter

Regeringen lancerer i dag en forsøgsordning, hvor 10 byer i landet skal deles om 130 millioner kroner. De skal bruges på, at bymidterne skal genopfinde sig selv og få livet tilbage, forklarer indenrigs- og boligminister, Kaare Dybvad (S). - Jeg tror det er vigtigt at kigge på, hvilke andre ting man kan gøre for at gøre det attraktivt for folk at opholde sig i midtbyerne, siger han til DR . I den sammenhæng kan kultur og specielt biblioteker spille en afgørende rolle, hvis man skal modvirke den såkaldte DONUTEFFEKT. I Donut-byer er der befolkningsvækst i forstæderne, og folk i forstæderne tager ikke længere ind til byen for at handle, fordi de handler på nettet, i storcentre eller i de større byer, hvor de har arbejde. Denne effekt ses i de små og mellemstore byer, hvor man endnu ikke har fundet en løsning på problematikken. I sådanne byer kan kultur og kreativ udnyttelse af bymidten spille en særdeles vigtig rolle Det ligger i forlængelse af regeringsudspillet fra sidste år "Tætte