mandag den 22. juni 2020

BIBLIOTEKER OG FORFATTERE SKAL SÆTTE SKUB I LÆSELYSTEN

Landets folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre har nu mulighed for at søge tilskud til projekter, der øger danskernes læselyst og læsefællesskaber. Puljen med i alt 13 millioner kroner støtter projekter, som inddrager forfattere og andre kunstnere for at styrke et aktivt kulturliv på den anden side af corona-krisen, som foreslået af Danmarks Biblioteksforening skriver Kulturministeriet i dag i en pressemeddelelse. 


"Corona-krisen har bekræftet, at vi i den grad har brug for fællesskaber. Litteraturen og læsning kan netop danne ramme om fællesskaber. Derfor skal vi også blive ved med at styrke børn, unge og ældres læselyst – og alle de nye fællesskaber omkring læsningen. Ved at involvere forfattere og kunstnere i projekterne kan vi give kulturlivet og dem, der fører os ind i litteraturens verden, en ekstra hjælpende hånd også efter corona-krisen." siger Kulturminister Joy Mogensen i den anledning.

Baggrund
Der er i disse år et stort fokus på læsning og læselyst i Danmark. Folkebibliotekerne er helt essentielle institutioner, når det handler om at stimulere læselyst, skabe fællesskaber og øget deltagelse blandt landets borgere, og de pædagogiske læringscentre har direkte adgang til alle skolebørn - også dem, der ellers ikke kommer på biblioteket.

Med det nye indsatsområde "Læselyst og læsefællesskaber for alle" under ”Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre”, som administreres af Slots- og Kulturstyrelsen, ønsker Kulturministeriet at understøtte bibliotekernes og læringscentrenes gode arbejde med læselyst. Derfor kan de nu søge tilskud til projekter med fokus på, hvordan læsning og litteratur kan formidles og tilgængeliggøres både fysisk og digitalt for danskere i alle livets faser.

På opfordring fra Danmarks Biblioteksforening skal projekterne denne gang inddrage kunstnere og forfattere til eksempelvis formidlingsaktiviteter, arrangementer eller mere forpligtende samarbejder, så projekterne kan bidrage til at afbøde nogle af konsekvenserne af corona-krisen og være en hjælp til at holde kulturlivets hjul i gang.

Der er ansøgningsfrist tirsdag den 15. september 2020.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar