tirsdag den 23. juni 2020

Citizen Science understøtter FNs verdensmål: Bibliotekernes mulige rolle - Webinar

"Citizen Science understøtter FNs verdensmål: Bibliotekernes mulige rolle" er emnet for dagens EBLIDA-Liber Webinar.

Deltag her


Citizen Science som begreb skal opfattes som en ny platform for samarbejde mellem forskere og offentligheden. Antallet af borgere, der deltager i Citizen Science, er steget dramatisk, tusinder af Citizen Science-projekter er tilgængelige online og biblioteker på både lokalt og nationalt niveau kan tjene som borgernes adgang og mulighed for at kunne deltage i f.eks. FN's verdensmål.

I Danmark har særligt SDU markeret sig i arbejdet med Citizen Science. På dagens seminar er der også to oplæg fra netop SDU. Det er Thomas Kaarsted, University Library of Southern Denmark, Denmark og Anne Kathrine Overgaard, University of Southern Denmark, Denmark.

Webinaret har fokus på den rolle biblioteker kan spille i fremtiden arbejde med FNs Verdensmål. Det sigter mod deltagere at få relevante redskaber til:

  • Strategi
  • Services
  • Enkelt kontaktpunkt
  • SDG'er - ideer til, hvordan man gør det
  • Evaluering
Et vigtigt resultat er at skabe opmærksomhed omkring Citizen Science, FN's verdensmål og hvordan universitets- og folkebiblioteker kan gå ind for lokalt og nationalt niveau og være borgerne indgang til at skabe en mere bæredygtig verden.

Det er også et tema der fylder i Danmarks biblioteker, hvor vi er i fuld gang med forberedelserne til efterårets initiativer. Du kan følge vores arbejde på gruppen DB2020

Folkebibliotekernes arbejde med verdensmålene
Danmarks Biblioteksforening inviterer i samarbejde med Bibliotekschefforeningen og Ballerup Bibliotek festivalen Verdens Bedste Løsninger Live: Hvorfor og hvordan arbejder folkebibliotekerne med verdensmålene

Det bliver i en hybrid udgave, hvor der vil være mulighed for både at deltage fysisk og digitalt.

Onsdag den 30. september klokken 9-15 har du og dine medarbejdere mulighed for at deltage i en festival om verdensmålene, der foregår dels fysisk i Ballerup og dels online.

Bibliotekernes verdensorganisation IFLA var en af de allerførste organisationer der bød ind på FN’s verdensmål, efter de blev vedtaget i New York i 2015. Internationalt foregår der en del initiativer, og lokalt i Danmark er mange biblioteker også gået i gang.

I Danmarks Biblioteksforening har vi taget initiativ til netværker DB2030 om bibliotekernes arbejde med verdensmålene. Målet er bl.a. at bruge bibliotekerne som den mest besøgte kulturinstitution, som borgernes indgang til FN’s Verdensmål og som afsæt for aktiviteter i samarbejde med andre aktører. Der er allerede skabt et bredt netværk med en række verdensmålsorganisationer uden for biblioteksverdenen, som f.eks. CONCITO, Sustainable Now, CHORA 2030, DeltagerDanmark, Verdens Bedste Nyheder, TÆNK og en masse biblioteker.

Læs mere om festivalen på db.dk …..

Ingen kommentarer:

Send en kommentar