Gå videre til hovedindholdet

Styrelse frifinder omstridt e-bogstjeneste

Læs Biblioteker forvrider konkurrencen  
Sådan skriver DR.dk i dag, hvor Styrelsen for bibliotek og medier slår fast at e-reolens købeknap er ok, da det er forlagene der er sælgere af bøgerne.  I sidste uge skrev jeg, at jeg syntes at det var en naturlig udvikling i forsøg på at finde nye forretningsmodeller. Modeller, der både sikre forfattere og forlag en fornuftig indtjening, samtidig med at der stadig sikres fri og lige adgang til al information gennem bibliotekerne, vel at mærke på et grundlag de offentlige biblioteker kan betale. I et demokratisk samfund er det vigtigt, at bibliotekerne sikre denne adgang for alle borgerne.
Jeg tror det er vigtigt at vi hele tiden arbejder med at udvikle nye modeller, der gør det så nemt som muligt for borgerne at få information og tilegne sig viden.
 
Hele sagen startede da bibliotekerne 1. november lancerede  e-bogstjenesten, ereolen.dk, og det vakte hurtigt postyr, da siden blev beskyldt for at forvride konkurrencen. På hjemmesiden kan man nemlig købe e-bøger, og det bryder kommercielle e-boghandlere som Saxo.com sig ikke om. 

I den forbindelse var også Styrelsen for Bibliotek og Medier ude at kritisere.


"Offentlige institutioner må ikke sælge bøger. Det gælder også bibliotekerne. De må justere den ordning med det samme, og hvis det ikke sker, vil vi hjælpe dem" sagde styrelsens direktør Jens Thorhauge til DR Kultur i sidste uge.Men der er jo ofte flere sider af samme sag og jeg er da også glad for at jeg nu på dr.dk kan læse at:
http://www.dr.dk/Nyheder/Kultur/2011/12/05/115750.htm?rss=true

"Styrelse: Biblioteker sælger ikke bøger
Men nu har styrelsen set nærmere på sagen, og det har ført til en frikendelse af bibliotekernes e-bogstjeneste. Ereolen.dk's købeknap er ikke i modstrid med kommunalfuldmagten, skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

- Styrelsen er enig med Konsortiet bag ereolen.dk i, at det ikke er bibliotekerne, men forlagene der sælger e-bøger, og at der heller ikke er tale om, at bibliotekerne deler et eventuelt overskud fra salg af e-bøger med forlagene e.l., idet købeknap-funktionaliteten alene er et led i prisfastsættelsen for bibliotekernes udlån af e-bøger, skriver Styrelsen for Bibliotek og Medier.

Den udskældte købe-knap er en del af et forsøg, hvor bibliotekerne i samarbejde med forlagene vil undersøger, hvordan udlån af e-bøger påvirker salget af de samme. Og når ereolen.dk henviser til, at man kan købe e-bogen, så er det ikke biblioteket, der sælger bogen, men forlaget. Og dermed tjener biblioteket heller ikke penge på salget.

Fint med en købeknap
Boghandlerne på nettet har brokket sig over, at bibliotekerne henviser til e-bogsalg på forlagenes hjemmesider. Men heller ikke det ser styrelsen noget problem i.

- Selve henvisningen til køb er efter styrelsens opfattelse i overensstemmelse med sædvanlig praksis på bibliotekernes portaler. Der var således som bekendt i en længere årrække en købeknap på bibliotek.dk, og der er aktuelt en købeknap på litteratursiden.dk., hedder det i en skriftlig meddelelse."

Kommentarer

  1. Er der allerede nu noget statistik på hvor meget købknappen er blevet anvendt på e-reolen ? eller i det hele taget hvor mange udlån der har været ?

    SvarSlet

Send en kommentar

Populære indlæg fra denne blog

Fremtidens fysiske bibliotek i Slagelse

Idé I mange år havde Slagelse Centralbibliotek ønsket en udbygning. I 2000 blev arkitekt Claus Bjarrum derfor inviteret til at fortælle om biblioteksbyggeri. Han sagde de magiske ord: I har masser af plads, I bruger den bare forkert! Det blev et af udgangspunkterne da projekt Fremtidens fysiske bibliotek tog sin begyndelse. Biblioteket havde også i nogle år haft en række organisatoriske udfordringer. Derfor valgte man at kæde de to ting sammen. Lundgaard konsulenterne blev koblet på en organisationsudvikling, samtidig med at en arkitekt fra Claus Bjarrum A/S fulgte processen. Den ny organisationsplan byggede på fire dimensioner: Kultur, Viden og Information, Børn samt en social dimension. Denne organisation har vi løbende udfoldet, men det er en ganske anden historie. Med udgangspunkt i disse dimensioner tegnede arkitekten tre skitser til et nyt bibliotek i de eksisterende bygninger. Et entusiastisk kulturudvalg traf den endelige beslutning om at iværksætte skitse 1 til godt 10 mio. kr

Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne - lad det være et wake-up call

"Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne – »grænsen er nok nået« ifølge interesseorganisation" er overskriften på en artikel i Kulturmonitor i dag. Og denne milde underdrivelse om at grænsen nok er nået stammer fra mig og Danmarks Biblioteksforening. Den kunne også have været børn der ikke har adgang til bøger bliver dårligere til at læse. Baggrunden for artiklen er en opgørelse som kulturministeriet har lavet til SF’s socialordfører, Theresa Berg-Andersen. Her har ministeren opgjort antallet af for biblioteker fra 2006 og frem til i dag og gjort det klart, at antallet af danske biblioteker er faldet drastisk gennem de sidste 17 år. Opgørelsen viser at at antallet af biblioteksfilialer, er faldet fra 420 (2006) til 310 (2022) altså en en lukning af 1/4 af bibliotekerne. Havde de dykket lidt længere tilbage end til kommunalreformen kunne de se at antallet er halveret siden 1996 hvor der var 900 betjeningssteder. Stof til politisk eftertanke I Kulturmonitor siger

Kulturen i SVM regeringsgrundlaget 2022

Så blev sløret løftet for det nye Regeringsgrundlag i den kommende SVM-regering. I kan læse det hele her  - jeg har kigget lidt nærmere ned i de kulturpolitiske elementer.  Det indeholder et helt afsnit om om kultur.  Helt overordnet kan man mene at en flertalsregering giver mange muligheder for at udvikle kulturlivet, så alle borgere får mulighed for gode kulturtilbud. Ser man tilbage på valgkampen så har alle tre regeringspartier markeret sig med store ambitioner i valgkampen. særligt Venstre og Moderaterne har lovet massive investeringer i kulturlivet – så det er spændende at se hvordan de konkret vil indfri ambitionerne. Så må vi vente spændt til i morgen, hvor regeringen vil afsløre deres ministerliste og se om der kommer en ambitiøs kulturminister. I regeringsgrundlaget er ét afsnit om kultur: 7.3 Kultur og kirke Kulturen udfordrer vores måde at tænke og se verden på samtidig med, at det binder os sammen som land og folk. Det er den danske identitet