Gå videre til hovedindholdet

Would you ban the internet just to save the library?

I dag holder forskningsbiblioteksforeningen årsmøde (se mine PowerPoint)

Temaet er ”Tumult i informationsland” eller det er i hvert fald overskriften på formandens beretning.
De har i den forbindelse bedt mig om at komme med oplæg under overskriften ”Udfordring til FFU-bibliotekerne”

Jeg tager udgangspunkt i et citat fra en forsker som jeg var til konference med for nylig. Han sagde:

”Mine studerende bruger ikke bøger, men tidsskrifter og artikler, og det går de ikke på biblioteket efter, men henter på internettet” (1)
Det har han helt ret i, han ved bare ikke at det faktisk er biblioteket, der sørger for at de studerende kan få adgang til de digitale artikler og tidsskrifter. Det kan godt være de henter det over internettet og at de kan få adgang hjemmefra.

Jeg måtte så fortælle ham, at de stadig skal ind over biblioteketssystem, for at få gratis adgang. Det vil sige, at det er biblioteket der sørger for både den digitale infrastruktur og betaler for adgangen.

Bibliotekets rolle er jo også netop at sørge for fri og lige adgang til al information, og at sørge for det er så nemt som muligt for brugerne, at få fat i det rigtige. Rollen er også hele tiden at udvikle nye services, der giver bedre adgang og mulighed for brugerne.

Så forskningsbibliotekerne er bare en succes og har udviklet fantastiske redskaber i DEFF (Det Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. I den forbindelse er det jo ligegyldigt om forskerne og de studerende ved at det er biblioteket, der drifter, udvikler og ikke mindst betaler for licenserne til alle materialerne. Her kunne vi så sætte et punktum, men…..

De der bestemmer skal vide at uden biblioteker, ingen adgang
Når brugerne ikke ved de bruger biblioteket til at få deres materialer, fordi biblioteket har udviklet servicen til det yderste og gjort det nemt, hvordan skal vi så få midler til fortsat at udvikle bibliotekerne eller bare få budget til den daglige drift?

Jeg tror det er vigtigt at brande bibliotekerne og deres services i en politisk kontekst. Altså ikke kun over for politikere, men over for alle beslutningstagere uanset om det er folketing, bestyrelser eller ledere. At vi hele tiden over for de bevilgende myndigheder får fortalt, at bibliotekernes rolle fortsat er at skabe fri og lige adgang til materialerne og formidle forskningsresultaterne. At vi får fortalt, at uden bibliotekerne vil adgangen og servicen ikke være det.

Det er måske ikke så vigtigt om brugerne i situationen ved at det er biblioteket der sørger for adgangen via internettet, men det er vigtigt at de der bestemmer ved det, fordi ellers så kan man jo bare spare biblioteket væk og konsekvensen vil så være at der ikke er adgang til alle forskningsressourcerne.

Hvis ikke vi i fællesskab fra bibliotekerne råber op og fortæller om deres rolle som vidensformidlere i informationssamfundet, så ender vi med at Will Smiths dystopiske opfattelse af bibliotekerne ”I, Robot” fra 2004 bliver den gængse. I den siger han ”Man forbyder jo ikke Internettet for at rede bibliotekerne”, det kan godt være ”vi” biblioteksfolk ved bedre, at vi ved at det er bibliotekerne som sørger for, at der er fri og lige adgang til mange af materialerne, men hvis ikke de der bestemmer ved det, så kan jeg da godt blive bange for fremtiden. Jag kan frygte at opfattelse af, at det er internettet og ikke bibliotekerne der skaber adgang vinder. Så lad os råbe det ud så vi kan sikre adgang til viden også i den digitale verden.  


(1)        Jørgen Møller, Lektor ved Aalborg Universitet, institut for planlægning,  i sit oplæg ” Kulturpolitik og udkanter, oplæg og debat ” på konferencen Biblioteksudvikling  i udkantsområder 30. august 2011
Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Hør, hvorfor børn, der vokser op med bøger, klarer sig bedre senere i livet

Kulturmagasinet  KRÆS - RADIO4   (kl. 14.00-15.00) skal i dag handle om hvorfor det er vigtigt at børn læser.  Ikke kun fordi det er fedt at læse gode historier, men fordi n y forskning bekræfter, at tilgængelige bøger i hjemmet hjælper børn til at læse mere, blive bedre læsere og bedre uddannet senere i livet. Og har børnene ikke adgang til bøger i hjemmet er det vigtigt at de får adgang via andre institutioner som biblioteker. Det budskab udfolder sig i en samtale mellem Ea Hoppe Blaabæk, post. doc KU, Michel Steen-Hansen direktør i Danmarks Biblioteksforening og værten "kulturjunkien" Maja Hald.   Hør det her  Det hele tager sit afsæt i Ea Hoppe Blaabæk ph.d.-afhandling om, hvordan forældre giver kulturel, social arv videre til deres børn. Den er også blevet fyldigt omtalt i Kristeligt Dagblad  I   Kristeligt Dagblad   artikel skriver det også at afhandlingen punkterer en, for avisen og tilsyneladende også forskeren, udbredt myte om bibliotekerne som kulturelle fyrtårne

Når folkeskoler og folkebiblioteker bruger hinanden

I sidste uge efterlyste jeg gode eksempler på samarbejder mellem Folkebiblioteker og Folkeskoler og det er strømmet ind. Tak for det.  Det er også startskuddet på  Danmarks Biblioteksforening temaside om Folkebibliotekerne og den nye folkeskolereform, som du kan se og bidrage til på db.dk/folkeskole Jeg har lavet et kort oplæg til det "Dialogmøder om den åbne skole" som undervisningsministeret afholder i dag og alle de eksempler jeg kommer med vil indgå i DB's tema. Til præsentationen har jeg også fået hjælp af Signe Jarvad Chef Københavns Biblioteker - Kultur Valby, som har arbejdet systematisk med de københavnske bibliotekers læringsindsat i forhold til folkeskolen.  Vores fokus vil være understøtteden undervisning  som det udtrykkes i den nye folkeskolereform. På længere sigt vil DB lavet et inspirationskatalog til alle landets biblioteker, skoler og kommuner om hvordan vi kan udnytte de forskellige kompetencer vi besidder til gavn for eleverne og vide

Regeringen vil bruge 130 millioner på at genoplive døde bymidter i 'donut-byer' - biblioteket er en oplagt hjertestarter

Regeringen lancerer i dag en forsøgsordning, hvor 10 byer i landet skal deles om 130 millioner kroner. De skal bruges på, at bymidterne skal genopfinde sig selv og få livet tilbage, forklarer indenrigs- og boligminister, Kaare Dybvad (S). - Jeg tror det er vigtigt at kigge på, hvilke andre ting man kan gøre for at gøre det attraktivt for folk at opholde sig i midtbyerne, siger han til DR . I den sammenhæng kan kultur og specielt biblioteker spille en afgørende rolle, hvis man skal modvirke den såkaldte DONUTEFFEKT. I Donut-byer er der befolkningsvækst i forstæderne, og folk i forstæderne tager ikke længere ind til byen for at handle, fordi de handler på nettet, i storcentre eller i de større byer, hvor de har arbejde. Denne effekt ses i de små og mellemstore byer, hvor man endnu ikke har fundet en løsning på problematikken. I sådanne byer kan kultur og kreativ udnyttelse af bymidten spille en særdeles vigtig rolle Det ligger i forlængelse af regeringsudspillet fra sidste år "Tætte