tirsdag den 23. marts 2010

Befolkningen lades i stikken når det offentlige digitaliserer

”Om to år skal al skriftlig kommunikation med det offentlige foregå elektronisk. Men 40 procent af befolkningen er it-analfabeter, hver femte har aldrig brugt en computer, og flertallet forstår ikke, hvad det offentlige skriver på sine hjemmesider” det er jo en demokratisk katastrofe, hvis det står sådan til, men bibliotekerne kompencere for dette vidensgab.

Hvis man bare digitaliserer uden at følge op med en indsats, der kompetenceudvikler de der i dag ikke kan bruge de digitale løsninger udelukker man faktisk også en stor del af befolkningen. Og ikke kun fra at bruge de offentlige services, men fra at bruge en stor del af de tilgængelige informationer, da det er en generel udvikling, at stadig mere kun er tilgængeligt digitalt.

Bibliotekerne er dog bevidste om denne udfordring og er faktisk i gang med en storstilet læringsindsats, hvor de i efteråret 2009 lancerede det fælles program ”Lær mere om IT”.

  • Alle biblioteker programsttte og afvikle kurser/introduktioner i it/digital selvbetjening, i efteråret 2009.
  • Alle biblioteker har en indgang til 'Lær mere om it' på hjemmesiden inklusive relevante hjemmesider som borger.dk, itformidler.dk m.v.
  • Alle biblioteker vil i 2010 udgive selvstændige kursusprogammer, fysisk og digitalt
  • Alle biblioteker vil i 2010 have etableret formelle partnerskaber der er med til at forankre og udvikle 'Lær mere om it' i lokalsamfundene

Information skriver at ”Regeringens plan om at digitalisere sig til massive besparelser i det offentlige kan gå helt galt. Om bare to år skal al skriftlig kommunikation med det offentlige i reglen foregå elektronisk. Men det er befolkningen slet ikke klar til. Tal fra Danmarks Statistik viser, at 40 procent af danskerne er it-analfabeter, og hver femte dansker har ikke en eneste gang i sit liv siddet ved en computer.”

Faktisk er der flere indikatorer, der antyder at der er et kæmpe behov for en massiv læringsindsat. F.eks. viser det sig at den digitale kløft mellem børn og deres forældre er voksende. Mange borgere mangler grundlæggende færdigheder i andre helt simple systemer, på trods af at de er øvede brugere af forskellige ekspertsystemer i deres professionelle virke
De fleste borgere over 30 år har ikke modtaget systematisk undervisning i IT viser samme undersøgelse.

Derfor håber jeg at der afsættes flere midler fra de massive besparelser regeringens opnår via digitaliseringen, til at kompetenceudvikle befolkningen så vi kan leve op til de mål som regeringen selv har beskrevet i »Danmark som førende videnssamfund«, bibliotekerne er klar til at løfte opgaven og danne grundlag for den store læringsindsats der skal til. Men det kan altså ikke løftes hvis, der fortsat laves massive besparelser.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar