tirsdag den 23. marts 2010

Folkebibliotekernes rolle i vidensamfundet

I går blev udsendt en rapport om Folkebibliotekerne i vidensamfundet, udgivet af et udvalg under kulturministeriet. Fra Danmarks Biblioteksforening udsendte vi igår en pressemeddelelse hvor vi kalder den "Et skridt i den rigtige retning!"

Nogle af de spørgsmål den rejser er:
Hvordan bliver bibliotekets fremtid?
Og hvordan får vi udviklet samarbejdet mellem stat og kommune til gavn for borgernes bibliotekstilbud?

Og den giver også nogle svar:
Etablering af ’Danskernes digitale bibliotek’ samt øget tilgængelighed og styrket fokus på inspiration og læring lyder nogle af de helt centrale anbefalinger i rapporten.

Vagn Ytte Larsen (A), formand for Danmarks Biblioteksforening, er ikke i tvivl:
"Spontant finder jeg rapporten et vigtigt skridt på vejen i den rigtige retning. Danmarks Biblioteksforening har længe efterlyst en national vision for det moderne bibliotek. Danskerne har som vores undersøgelse fra sidste sommer viste i høj grad taget netbibliotekerne og de digitale medier til sig, men de er stadig også meget glade for bogen og de mere klassiske bibliotekstilbud. To forhold, som giver bibliotekerne sved på panden og nok at lave disse år hvor de samtidig i mange kommuner har etableret helt nye strukturer i forbindelse med kommunalreformens sammenlægninger."

Den helt store udfordring bliver, som Vagn Ytte Larsen ser det, at sikre balance mellem det nye nationale initiativ og det kommunale selvstyre, han siger:

”For Danmarks Biblioteksforening er det afgørende at rapportens anbefalinger behandles i folketinget, så vi får et politisk grundlag at udvikle bibliotekerne på. Og skal det virkeligt rykke noget, så skal både Folketinget og kommunerne bakke op om sagen. Derfor skal vi i gang med at krydseksaminere dens mange anbefalinger i sektoren.”

Danmarks Biblioteksforening er omdrejningspunktet for debatten om bibliotekernes udvikling og lægger ud med det samme. Allerede i denne uge på biblioteksforeningens store årsmøde torsdag og fredag i Esbjerg samles mere end 400 kommunalpolitikere, fagfolk og andre biblioteksinteressenter og kommer her med det første bud på hvordan rapporten kan realiseres og om den har fået det hele med!

”Det er vores håb, at rapporten baner vej for sådan en fælles vision for bibliotekernes service og deres udvikling fremover. Og som jeg ser det uden at have læst hele rapporten så har vi nu fået noget at gå med, og det er meget, meget glædeligt!” slutter Vagn Ytte Larsen.

Rapporten kan ses på Styrelsen for Biblioteks og Mediers hjemmeside: http://www.bibliotekogmedier.dk/presse/pressemeddelelser/artikel/digitalt-bibliotek-til-danskerne/

Læs mere om Danmarks Biblioteksforenings årsmøde på www.dbf.dk/2010

Ingen kommentarer:

Send en kommentar