mandag den 4. maj 2009

Politisk misbrug af formålet med folkebibliotekerne

I Politiken var der 1. maj 2009, et debatindlæg af bibliotekar Per Salicath.

jeg tror han grundlæggende tager fejl i sin betragtning om at "Tiden råber på oplysning og ikke viden, som der blot kan tjenes penge på." For jeg tror at bibliotekerne som Danmarks største Public service virksomhed, er nødt til at gå på to ben og både tænke på at formidle informationer, at lave læring der kan omskabe informationerne til viden. Samtidig med at de også må tænke i nye forretningsmodeller, i konkurrencen med alle de andre aktører i oplysningsøkonomien.

"Han mener, at det uanset tidernes skift aldrig har været meningen, at folkebibliotekstanken skulle være afhængig af skiftende regeringers visioner. Derfor er det kritisabelt at Styrelsen for Bibliotek og Medier kobler bibliotekslovens formålsparagraf sammen med regeringsgrundlaget.Det er politisk misbrug at ville gøre folkebibliotekerne til en strategisk brik i spillet om at placere Danmark internationalt, helst i økonomisk verdensklasse.

Tiden råber på oplysning og ikke viden, som der blot kan tjenes penge på.

Den fantastiske og mulighedsrige informationsteknologi, som folkebibliotekerne i dag behersker, bør udvikles til redskab for folkeoplysning og ikke skævvrides til fordel for forretningen Danmark.Bibliotekerne har et samfundsformål og er ikke legeplads for enkelte samfundsgruppers interesser."

Jeg tror at vi skal holde fast i samfundsformålet, men det er også at skabe vækst, så alle i Danmark, som en del af det globale samfund, kan blive inkluderet i vidensamfundet. Derfor er det ikke politisk misbrug at tænke en globaliseringsstrategi ind over bibliotekerne også selvom det er en del af et politiske regeringsgrundlag.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar