tirsdag den 26. maj 2009

Pissegratis.dk

Den nye landsdækkende børnebibliotekssite Pissegratis.dk er på vej. Det er lidt af et nybrud, hvis vi kan få alle landets biblioteker til at bakke op om, at producere og formidle via den sammen platform. Men det er nødvendigt, hvis bibliotekerne skal være i stand til, at konkurrere med alle de andre tilbud på den kommercielle børnemediefront. Initiativet er taget af styrelsen for bibliotek og medier, på baggrund af den rapport der blev lavet om ”fremtidens biblioteksbetjening af børn” eller i hvert fald i umiddelbar forlængelse af dette arbejde. Og udviklingen er initieret af ”koordinationsgruppen for netbiblioteker”.

Jeg ser det som en naturlig udvikling for bibliotekerne, at man for at sikre en udviklende kvalitet, der appellerer til børnene, går sammen om sådan et tiltag. Frem for at bibliotekerne i de 98 forskellige kommuner sidder og udvikler på hver deres tilbud, som alligevel ikke kan hamle op med de konkurrerende tilbud til børn.

Hvis det skal blive en succes, kræver det samarbejde med andre aktører, herunder nogle af de professionelle medieplatforme. Men ikke mindst kræver det koordineret samarbejde fra alle de professionelle børnefolk ude i bibliotekerne, da det er dem der har berøring med børnene og deres ønsker og det er jo i sidste ende dem der, sammen med børnene, skal skabe indholdet til pissegratis.dk (og det kan godt være den kommer til at hedde noget andet, men ideen er sjov, for det er jo gratis og så er det noget man lægger mærke til)

Derfor er det også spændende at der i dag er seminar om denne udvikling i middelfart http://kidsinspace.blogspot.com/2009_05_01_archive.html

Ingen kommentarer:

Send en kommentar