Gå videre til hovedindholdet

Danskerne: Kulturen er ubetydelig for krydset til kommunalvalget eller....?

Sådan skriver Altinget Kultur i dag. Altinget Kultur har fået lavet en meningsmåling som peger på at Kulturen stort set ingen indflydelse har på, hvor danskerne sætter deres kryds ved kommunalvalget i november.

Det synes jeg vi skal udfordre, for jeg er ikke så sikke på de har ret i, at hverken vælgere eller lokalpolitikere finder det relevant.

Det er A&B Analyse som har lavet meningsmålingen for Altinget | Kultur. Her er et repræsentativt udsnit af danskerne blevet spurgt om, hvilke to områder der er vigtigst for deres stemme ved kommunalvalget den 19. november i år.

Og blot 4,8 procent af de adspurgte svarer kultur. Det tror jeg er helt validt i forhold til det spørgsmål, men ikke et udtryk for hvor stor vægt borgerne rent faktisk lægger på kultur også når de krydser.
Vælgerne prioriterer ikke kulturJobskabelseÆldre og handicapMiljøFolkeskolenSkatteprocentenOmkostninger til a...Vej, belysning og ...DaginstitutionerKulturVed ikke01020304050Vælgernes prioritering afpolitikområder (procent)

Kilde: Meningsmålingen er foretaget af A&B Analyse for Altinget.dk blandt 1.063 repræsentativt udvalgte svarpersoner. Svarene er indsamlet i perioden 29/8 til 3/9 2013. 


Jeg tror den indirekte betydning af kulturen og påvirkningen på vælgernes adfærd er større end som så.

For år tilbage lavede Niras en analyse for Ringsted, Slagelse, Næstved og Køge Kommune af hvad der påvirkede borgerne valg, hvis de skulle flytte. Her svarede 79 % at Kultur- og fritidstilbud havde stor betydning, hvilket var den 5 vigtigste årsag .
Det vi spurgte om var: Forestil dig, at du skal flytte fra din nuværende kommune. Hvor stor betydning vil følgende forhold have for dit valg af ny bopælskommune? – Andel der har svaret nogen betydning eller stor betydning. 
Boligudgifter (såsom husleje/boligpriser) i den nye kommune 86 % 
Adgang til rekreative områder (skov, parker mv.) 85 % Rolige boligområder i den nye kommune 83 % Indkøbsmuligheder i den nye kommune 83 % Boligens størrelse i den nye kommune 81 % Kultur- og fritidstilbud i den nye kommune 79 % Bymiljøet i den nye kommune 79 % Transporttid til arbejde/uddannelse 75 % Afstand til venner 73 % Afstand til familie 60 % Beskatning i den nye kommune 59 % Kommunens omdømme 54 % Karrieremuligheder og spændende jobs 52 % Ældreservice i den nye kommune 46 % Folkeskolen i den nye kommune 40 % Børnepasningstilbud i den nye kommune 38 % Familiemæssige forhold (f.eks. ny kæreste) 35 % Uddannelsesmuligheder i den nye kommune 35 % 
Min pointe er, at borgerne lægger ret stor vægt på kultur i deres lokale valg, og jeg tror det påvirker i ret høj grad hvor de sætter deres kryds, specielt hvis de er utilfredse med det lokale kulturliv.

Derfor er det vigtigt, at gøre en indsats for at få kulturen højt på den kommunalpolitiske dagsorden op til valget.

I Danmarks Biblioteksforening er det et vigtigt indsatsområde. Det kan du læse mere om her:

Kommunalvalg 2013

Få biblioteket på dagsordenen i kommunalvalgkampen
I en kommunal valgkamp er det ikke altid kulturen som står øverst på dagsordenen. Det kan vi sammen ændre. Her på siden samler vi en række ideer, som I ude på bibliotekerne er velkomne til at bruge og udvikle. Vi forsøger løbende at samle alle jeres bidrag her på siden.
Du kan også selv komme med ideer og gode eksempler på, hvordan vi sætter kulturen og biblioteket på dagsordnen - www.db.dk/KV13

Kommentarer

Populære opslag fra denne blog

Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne - lad det være et wake-up call

"Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne – »grænsen er nok nået« ifølge interesseorganisation" er overskriften på en artikel i Kulturmonitor i dag. Og denne milde underdrivelse om at grænsen nok er nået stammer fra mig og Danmarks Biblioteksforening. Den kunne også have været børn der ikke har adgang til bøger bliver dårligere til at læse. Baggrunden for artiklen er en opgørelse som kulturministeriet har lavet til SF’s socialordfører, Theresa Berg-Andersen. Her har ministeren opgjort antallet af for biblioteker fra 2006 og frem til i dag og gjort det klart, at antallet af danske biblioteker er faldet drastisk gennem de sidste 17 år. Opgørelsen viser at at antallet af biblioteksfilialer, er faldet fra 420 (2006) til 310 (2022) altså en en lukning af 1/4 af bibliotekerne. Havde de dykket lidt længere tilbage end til kommunalreformen kunne de se at antallet er halveret siden 1996 hvor der var 900 betjeningssteder. Stof til politisk eftertanke I Kulturmonitor siger

Fremtidens fysiske bibliotek i Slagelse

Idé I mange år havde Slagelse Centralbibliotek ønsket en udbygning. I 2000 blev arkitekt Claus Bjarrum derfor inviteret til at fortælle om biblioteksbyggeri. Han sagde de magiske ord: I har masser af plads, I bruger den bare forkert! Det blev et af udgangspunkterne da projekt Fremtidens fysiske bibliotek tog sin begyndelse. Biblioteket havde også i nogle år haft en række organisatoriske udfordringer. Derfor valgte man at kæde de to ting sammen. Lundgaard konsulenterne blev koblet på en organisationsudvikling, samtidig med at en arkitekt fra Claus Bjarrum A/S fulgte processen. Den ny organisationsplan byggede på fire dimensioner: Kultur, Viden og Information, Børn samt en social dimension. Denne organisation har vi løbende udfoldet, men det er en ganske anden historie. Med udgangspunkt i disse dimensioner tegnede arkitekten tre skitser til et nyt bibliotek i de eksisterende bygninger. Et entusiastisk kulturudvalg traf den endelige beslutning om at iværksætte skitse 1 til godt 10 mio. kr

Der er brug for bibliotekerne som aldrig før også for Vanopslagh

Hen over sommeren har der været en del debat om biblioteket, som opstod i kølvandet på at formanden for Liberal Alliances Alex Vanopslagh i sin bog ’Vejen til ansvar’ forslår at lukke bibliotekerne. Debatten koger stadig og i dag tager vi en tur i et par radiokanaler, hvor Radio4 sætter emnet til debat kl. 9.00-10.00 og Paw Østergaard Jensen, formand for Danmarks Biblioteksforening spiller ud i Radio4 kl. 09.35 i en snak om, hvorfor det er der er behov for bibliotekerne som ingensinde før og det er da også landets mest besøgte kulturinstitution. P1 Debat forsætter Kl 12.15 -13.30 (denne er udsat til senere på ugen) hvor spørgsmålene igennem debatten bliver: ’Luk folkebibliotekerne? Kan og bør private erstatte dem? Vil det sætte viden, dannelse og lokalsamfund og sammenhængskraft over styr, hvis man lukker? Er bogen død? Er det bibliotekernes rolle at holde diverse arrangementer? Og er systemet indrettet rigtigt i kommunalt regi?’ Panelet er: Jens Kristian Lütken (V) KBH, Simon Fe