tirsdag den 27. oktober 2009

Den lokale kultur drukner i succes - dr.dk/P1/Orientering

Den lokale kultur drukner i succes - dr.dk/P1/Orientering

DR havde i går et indslag om, at Kommunerne i stadig stigende grad bruger kultur, når der skal løses sociale problemer. Samtidig sker der nedskæringer på kulturbudgetterne, og her er altså et modsætningsforhold, der kræver politisk opmærksomhed.

DR skriver på deres hjemmeside:
"Selvom de seneste år har budt på den ene nedskæring efter den anden på statens kulturbudgetter, så trives den danske kultur lokalt. De kommunale kulturforvaltninger nyder så stor succes, at de efter eget udsagn er ved at drukne i den.
Succesen voksede kulturbegrebetSuccesen for de lokale kulturforvaltninger skyldes i høj grad, at kulturbegrebet har udviklet sig. Kultur er ikke længere bare kunst, men bruges i dag som indgangsvinkel til store områder som integration, sundhed og økonomi.
Jens Nielsen, som er kulturchef i Greve kommune, fortæller hvordan kulturen eksempelvis er blevet bragt på banen i forhold til utilpassede unge og bandekonflikten:
- Kan kulturen ikke gøre noget? Kan i ikke række ud mod dem? Kan i ikke gøre dem motiverede og glade for noget af det de kan? Fritid og kultur er meget efterspurgte i den type sociale problemstillinger.
Øgede uenigheder om ressourcerneTil trods for, at kulturforvaltningerne nyder den store opmærksomhed som deres udvidede rolle bærer med sig, så har succesen også en bagside. For det kan være svært at få ressourcerne og medarbejderne til at slå til.
- Vi har nogle vanskelige refleksioner om, hvad der er den fornuftige måde at bruge vores ansattes tid og ressourcer på, fortæller Jens Nielsen.
Konsekvensen af de refleksioner er, at visse tilbud og projekter må skæres fra. Og det er ikke altid, at kulturforvaltningerne og politikerne er enige om hvilke områder der skal have kniven:
- Det er ikke altid, at politikerne mener, at det er det rigtige vi anbefaler bliver skåret fra. Der kan vi komme til at ramme forbi mange gange, og i højere grad end før komme til at få fiaskoer og ramme ved siden af, forklarer Jens Nielsen."

Ingen kommentarer:

Send en kommentar