tirsdag den 20. oktober 2009

Borgerne vil ha mere bibliotek

I Frederiksborg Amts Avis kunne man 17. oktober 2009, se en borger skrive om, at hun var utilfreds med de lokale politikeres prioriteringer, hvor der skæret hårdt på biblioteksområdet.

Biblioteket skal spare 1. mio. kr og lokalt har der været diskuteret, at det vil medfører fyringerne Under overskriften "Hørsholm Bibliotek bør opgraderes" skrev Kirsten Hink, bl.a.:

"Hørsholm Bibliotek skal spare 1.000.000 kroner kommende år. Hvorfor dog? I krisetider, hvor danskere er mere hjemme i dagtimerne jævnfør flere arbejdsløse, færre udenlandsrejser m. m., er der netop et større brug af bibliotekerne . Arbejdsløse m. fl. udnytter tiden til at øge deres viden og dette er netop bibliotekernes fremmeste funktion. At øge viden, specielt og generelt. Der bør bestemt ske en opgradering af økonomien og ikke det modsatte. Danmark, der vil basere sin fremtid på videnssamfundet, kan da ikke mene det alvorligt, hvis man nedgraderer. Der er positive meldinger om at det går biblioteket rigtig godt med stigende lånertal etc. Nu vil biblioteket fyre fire medarbejdere for at leve op til sparebudgettet. Der må da være andre metoder end kommunal prikkerunde på biblioteket . Fire medarbejdere på understøttelse giver mindre i kommunekasserne og er de ikke i A-kasse, kan man yderligere regne ud at de vil ende som en kommunal udgift, for hvor skal de finde nyt arbejde i en krisetid med øget arbejdsløshed. Jeg spørger. Find dog andre løsninger! Der er bestemt ikke for mange ansatte på Hørsholm Bibliotek . Hvis hver borger smider 40 kroner i kommunekassen øremærket Biblioteket , kunne biblioteket være fri for at fyre ansatte. Men næppe vejen i tid med skattestop. En anden er, at kommunen besinder sig, og finder løsninger, der ikke indebærer fyringer. Det burde være muligt at finde 1.000.000 kroner i andre områder end bibliotekets ."

Der er flere tendenser rundt om i landet, der tyder på at borgerne siger fra når politikerne skærer i bibliotekernes budgetter, for borgerne bruger flittigt bibliotekerne og det de mindst af alt ønsker er dårligere service, som jo desværre ofte er resultatet, når der ikke er personale nok til at vejlede kunderne.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar