Gå videre til hovedindholdet

Book to goPå youtube kan man se en lille film om Køge Bibliotekernes forsøg, hvor de havde sat reoler op på Borup Station og låner e-bøger ud til pendlerne. I fire uger kunne de rejsende fra Borup Station låne e-bøger, mens de står på perronen. Et læskur på perronen er indrettet med virtuelle reoler med e-bøger og ligner et rigtigt bibliotek.

De kaldte kampagnen BIB TO GO. Egentlig sjovt at man fokuserede på BIB, for det var jo egentlig BOOK to go. Det var en kollega, der gjorde mig opmærksom på denne lille finurlighed, at vi i bibliotekssektoren ofte har en tendens til at skulle skrive bibliotek ind i stedet for det specifikke materiale, og i dette tilfælde var det jo ikke biblioteket man kunne tage med med den digitale bog fra e-reolen.

Men uanset hvad de kalder barnet, så var det et rigtig godt initiativ og en fantastisk måde at brande sine produkter på, altså sine e-bøger.De beskrev selv at forskellen mellem de fysiske lån og detdigitale var

• kan låne døgnet rundt
• bruge din smartphone eller tablet til at scanne bogens QR-kode
• læser bogen på din smartphone, tablet eller pc
• ikke skal aflevere bogen. Du kan derfor ikke få en bøde for at overskride afleveringsfristen

Om kampagnen
Med kampagnen BIB TO GO vil bibliotekerne i Køge vise, at biblioteket er mere end en bygning med bøger, ved at vise:

• de digitale tilbud, som du har adgang til
• hvor let du kan bruge biblioteket på din smartphone og tablet
• at bibliotet er lige dér, hvor du står

KøgeBibliotekerne ser de virtuelle hylder som en genial måde at præsentere bibliotekets digitale tilbud i byrummet, hvor allerflest færdes.

Målet er, at flere borgere får kendskab til bibliotekets digitale muligheder og opdager, at de kan bruge biblioteket døgnet rundt uanset, hvor de er.

Se også http://charlotteshj.wordpress.com/2012/04/17/inspiration-til-kulturarven-lan-e-boger-pa-perronen/


Kommentarer

 1. Navnet BIB TO GO er ingenlunde en uforsætlig finurlighed, men ganske velovervejet. Netop forkortelsen ”BIB” har til hensigt at forstyrre borgernes vante forestilling om et bibliotek som et afgrænset sted.
  Som et alternativ til ”at gå på biblioteket”, har vi i øvrigt indført verbet ”at biblioteke”.

  Fra: Ordbog over kommende ord
  ”biblioteke [biblio’teké] vb. -r, -de
  Afledt af subst. bibliotek
  1. benytte folkebibliotekernes adgang til oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet.
  ¤ at biblioteke information ¤ biblioteker hjemmefra ¤ bibliotekede fra en smartphone”

  BIB TO GO på Borup Station var vores pilotprojekt. Vi arbejder i øjeblikket på at formidle endnu flere digitale bibliotekstilbud lige dér, hvor borgerne er.

  SvarSlet
 2. Det var sandelig heller ikke mit budskab, at det var en uforsættelig firnurlighed. Og jeg kan sagtens følge jeres overvejelser.

  Men som vi også har diskuteret på Facebook, (facebook.com/saintmichels) hvor jeg også skriver at i udgangspunktet at det er vigtigt at vi får fortalt at det er biblioteket der leverer. Både i forhold til borgerne og de politikere som skal sikre økonomi til at bibliotekerne kan gøre Danmarks klogere via fri og lige adgang. Men i forhold til at sælge varen, så skal man måske formidle produktet frem for "forhandleren". Men det er jo ikke et helt enkelt valg.

  SvarSlet

Send en kommentar

Populære indlæg fra denne blog

Hør, hvorfor børn, der vokser op med bøger, klarer sig bedre senere i livet

Kulturmagasinet  KRÆS - RADIO4   (kl. 14.00-15.00) skal i dag handle om hvorfor det er vigtigt at børn læser.  Ikke kun fordi det er fedt at læse gode historier, men fordi n y forskning bekræfter, at tilgængelige bøger i hjemmet hjælper børn til at læse mere, blive bedre læsere og bedre uddannet senere i livet. Og har børnene ikke adgang til bøger i hjemmet er det vigtigt at de får adgang via andre institutioner som biblioteker. Det budskab udfolder sig i en samtale mellem Ea Hoppe Blaabæk, post. doc KU, Michel Steen-Hansen direktør i Danmarks Biblioteksforening og værten "kulturjunkien" Maja Hald.   Hør det her  Det hele tager sit afsæt i Ea Hoppe Blaabæk ph.d.-afhandling om, hvordan forældre giver kulturel, social arv videre til deres børn. Den er også blevet fyldigt omtalt i Kristeligt Dagblad  I   Kristeligt Dagblad   artikel skriver det også at afhandlingen punkterer en, for avisen og tilsyneladende også forskeren, udbredt myte om bibliotekerne som kulturelle fyrtårne

Når folkeskoler og folkebiblioteker bruger hinanden

I sidste uge efterlyste jeg gode eksempler på samarbejder mellem Folkebiblioteker og Folkeskoler og det er strømmet ind. Tak for det.  Det er også startskuddet på  Danmarks Biblioteksforening temaside om Folkebibliotekerne og den nye folkeskolereform, som du kan se og bidrage til på db.dk/folkeskole Jeg har lavet et kort oplæg til det "Dialogmøder om den åbne skole" som undervisningsministeret afholder i dag og alle de eksempler jeg kommer med vil indgå i DB's tema. Til præsentationen har jeg også fået hjælp af Signe Jarvad Chef Københavns Biblioteker - Kultur Valby, som har arbejdet systematisk med de københavnske bibliotekers læringsindsat i forhold til folkeskolen.  Vores fokus vil være understøtteden undervisning  som det udtrykkes i den nye folkeskolereform. På længere sigt vil DB lavet et inspirationskatalog til alle landets biblioteker, skoler og kommuner om hvordan vi kan udnytte de forskellige kompetencer vi besidder til gavn for eleverne og vide

Regeringen vil bruge 130 millioner på at genoplive døde bymidter i 'donut-byer' - biblioteket er en oplagt hjertestarter

Regeringen lancerer i dag en forsøgsordning, hvor 10 byer i landet skal deles om 130 millioner kroner. De skal bruges på, at bymidterne skal genopfinde sig selv og få livet tilbage, forklarer indenrigs- og boligminister, Kaare Dybvad (S). - Jeg tror det er vigtigt at kigge på, hvilke andre ting man kan gøre for at gøre det attraktivt for folk at opholde sig i midtbyerne, siger han til DR . I den sammenhæng kan kultur og specielt biblioteker spille en afgørende rolle, hvis man skal modvirke den såkaldte DONUTEFFEKT. I Donut-byer er der befolkningsvækst i forstæderne, og folk i forstæderne tager ikke længere ind til byen for at handle, fordi de handler på nettet, i storcentre eller i de større byer, hvor de har arbejde. Denne effekt ses i de små og mellemstore byer, hvor man endnu ikke har fundet en løsning på problematikken. I sådanne byer kan kultur og kreativ udnyttelse af bymidten spille en særdeles vigtig rolle Det ligger i forlængelse af regeringsudspillet fra sidste år "Tætte