fredag den 20. april 2012

Book to goPå youtube kan man se en lille film om Køge Bibliotekernes forsøg, hvor de havde sat reoler op på Borup Station og låner e-bøger ud til pendlerne. I fire uger kunne de rejsende fra Borup Station låne e-bøger, mens de står på perronen. Et læskur på perronen er indrettet med virtuelle reoler med e-bøger og ligner et rigtigt bibliotek.

De kaldte kampagnen BIB TO GO. Egentlig sjovt at man fokuserede på BIB, for det var jo egentlig BOOK to go. Det var en kollega, der gjorde mig opmærksom på denne lille finurlighed, at vi i bibliotekssektoren ofte har en tendens til at skulle skrive bibliotek ind i stedet for det specifikke materiale, og i dette tilfælde var det jo ikke biblioteket man kunne tage med med den digitale bog fra e-reolen.

Men uanset hvad de kalder barnet, så var det et rigtig godt initiativ og en fantastisk måde at brande sine produkter på, altså sine e-bøger.De beskrev selv at forskellen mellem de fysiske lån og detdigitale var

• kan låne døgnet rundt
• bruge din smartphone eller tablet til at scanne bogens QR-kode
• læser bogen på din smartphone, tablet eller pc
• ikke skal aflevere bogen. Du kan derfor ikke få en bøde for at overskride afleveringsfristen

Om kampagnen
Med kampagnen BIB TO GO vil bibliotekerne i Køge vise, at biblioteket er mere end en bygning med bøger, ved at vise:

• de digitale tilbud, som du har adgang til
• hvor let du kan bruge biblioteket på din smartphone og tablet
• at bibliotet er lige dér, hvor du står

KøgeBibliotekerne ser de virtuelle hylder som en genial måde at præsentere bibliotekets digitale tilbud i byrummet, hvor allerflest færdes.

Målet er, at flere borgere får kendskab til bibliotekets digitale muligheder og opdager, at de kan bruge biblioteket døgnet rundt uanset, hvor de er.

Se også http://charlotteshj.wordpress.com/2012/04/17/inspiration-til-kulturarven-lan-e-boger-pa-perronen/


2 kommentarer:

 1. Navnet BIB TO GO er ingenlunde en uforsætlig finurlighed, men ganske velovervejet. Netop forkortelsen ”BIB” har til hensigt at forstyrre borgernes vante forestilling om et bibliotek som et afgrænset sted.
  Som et alternativ til ”at gå på biblioteket”, har vi i øvrigt indført verbet ”at biblioteke”.

  Fra: Ordbog over kommende ord
  ”biblioteke [biblio’teké] vb. -r, -de
  Afledt af subst. bibliotek
  1. benytte folkebibliotekernes adgang til oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet.
  ¤ at biblioteke information ¤ biblioteker hjemmefra ¤ bibliotekede fra en smartphone”

  BIB TO GO på Borup Station var vores pilotprojekt. Vi arbejder i øjeblikket på at formidle endnu flere digitale bibliotekstilbud lige dér, hvor borgerne er.

  SvarSlet
 2. Det var sandelig heller ikke mit budskab, at det var en uforsættelig firnurlighed. Og jeg kan sagtens følge jeres overvejelser.

  Men som vi også har diskuteret på Facebook, (facebook.com/saintmichels) hvor jeg også skriver at i udgangspunktet at det er vigtigt at vi får fortalt at det er biblioteket der leverer. Både i forhold til borgerne og de politikere som skal sikre økonomi til at bibliotekerne kan gøre Danmarks klogere via fri og lige adgang. Men i forhold til at sælge varen, så skal man måske formidle produktet frem for "forhandleren". Men det er jo ikke et helt enkelt valg.

  SvarSlet