torsdag den 26. april 2012

KULTURSTYRELSEN FÅR NYE OMRÅDEDIREKTØRER

Det bliver spændende at følge hvor meget vægt og plads bibliotekerne får i den nye Kulturstyrelse, hvor der ikke længere er en selvstændig styrelse for bibliotekerne. Netop nu har Kulturstyrelsen offentliggjort at de har ansat to nye områdedirektører.


Link til forside


Biblioteksområdet har tidligere hørt under deres egen styrelse, som seneste hed Styrelsen for Bibliotek og medier. Den er blevet fusioneret til Kulturstyrelsen, som nu har en direktion bestående af en administrerende direktør og to områdedirektører. Biblioteksområdet er derfor nu en del af Kulturstyrelsens Center for Bibliotek, Medier og Digitalisering. Dette ledes af et team på tre kontorchefer.

Den ene besættes af Trine Nielsen, der kommer fra en stilling som kommerciel direktør i Koda. Den anden stilling besættes af Poul Bache, der er et velkendt ansigt som tidligere direktør i Kunststyrelsen.

I Kulturstyrelsens direktion er der således ikke længere nogle med rod i bibliotekssektoren. Det kan der være mange årsager til, at man har valgt ikke at have. Det bliver derfor også spændende at følge, hvordan Kulturstyrelsens fokus og udviklingsarbejde på biblioteksområdet vil forme sig.


En hurtig kommentar på facebook var DBs opgave som aktør, ambassadør og vogter er i hvert fald ikke blevet mindre.

Umiddelbart ser det ud til at Kulturstyrelsen har ønsket at styrke sin direktion i forhold til de digitale og ophavsretmæssige områder. Valget af Trine Nielsen tyder på at man har fokus på dette, da hun kommer fra en stilling som kommerciel direktør i Koda, der varetager komponisternes rettigheder. Netop det område vil givesvis også være i orkanens øje i forhold til den generelle medieudvikling og helt specifikt i forhold til Danskernes Digitale Bibliotek.


Læs Tidsskriftet Søndag Aften tema om den statslige styrelse

I Kulturstyrelsens pressemeddelelse skriver de i dag:
"Direktør i Kulturstyrelsen Anne Mette Rahbæk glæder sig over, at den øverste ledelse nu er på plads. ”Mikset i direktionen sikrer bredden i de nødvendige kompetencer, når vi skal realisere visionen bag oprettelsen af styrelsen i en periode, hvor der er økonomisk smalhals i Staten.”

Kulturstyrelsen er en fusion af tre tidligere styrelser; Kunststyrelsen, Kulturarvsstyrelsen og Styrelsen for Bibliotek og Medier. Kulturstyrelsen er organiseret med en direktion bestående af direktør Anne Mette Rahbæk i spidsen og de to områdedirektører med delt ansvar for fire centres fagområder inden for kunststøtte, bibliotek og medier, kulturarv og arkitektur, digitalisering og IT samt kulturinstitutioner og driftsstøtte til disse.

”Der er nu sikret en god balance mellem fornyelse og kontinuitet med ansættelsen af de to områdedirektører. Nu kan vi tage fat på det fremadrettede og strategiske arbejde,” siger Anne Mette Rahbæk.

Poul Bache tiltræder umiddelbart, og områdedirektør Trine Nielsen begynder den 1. juli 2012"

Vel kommen til de nye direktører og jeg ser med spænding frem til samarbejdet. 


Ingen kommentarer:

Send en kommentar