torsdag den 26. april 2012

Skal dit bibliotek deltage i LæringsLørdag den 25. august 2012?


LL2012 Logo højre_160Læringslørdag er inspireret af et udbredt koncept kaldet Adult Learners’ Week, og sætter fokus på læring for voksne på en sjov måde. 

Skoler og foreninger viser borgerne, hvor mange veje til læring, der findes.

Projektet gennemføres af Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) i samarbejde med en central arbejdsgruppe med repræsentanter fra tre af DFS' medlemsorganisationer (FDB, Daghøjskoleforeningen og Folkeuniversitetet) foruden Danmarks Biblioteksforening, VUC’s lederforening og Foreningen af forstandere og direktører ved AMU-centrene.

Det er ambitionen, at projektet skal have national karakter, således at Læringslørdag afholdes mange steder i landet på sammen dag d. 25. august 2012. Det er tanken, at Læringslørdag fremover fast skal afholdes den sidste lørdag i august.

I Danmarks Biblioteksforening opfordrer vi alle biblioteker til at tage initiativ til Læringslørdag.
Læs mere om hvordan biblioteket kan deltage på www.dfs.dk/temaer/laeringsloerdag
  

Ingen kommentarer:

Send en kommentar