torsdag den 6. oktober 2011

Kære Kulturminister - Bibliotekerne har en spændende udfordring til dig

Det er altid spændende med ny regering. I Danmarks Biblioteksforening vil vi gerne være med til at udvikle landet og synes at bibliotekerne skal spille en fremtrædende rolle i fremtidens vidensvælfærd. Derfor har vi skrevet den nye kulturminister.

Kære Uffe Elbæk
Velkommen og tillykke med posten. Vi ser frem til et rigtig godt samarbejde med dig!

Danmarks Biblioteksforening har et stort ønske om, at du tager initiativ til, at vi i Danmark får lavet en national biblioteksstrategi.  En politisk vedtaget strategi, der vil sikre, at alle borgere har et godt bibliotekstilbud, der sikrer fri og lige adgang til viden og kulturoplevelser – også i den digitale tidsalder. En strategi, der kan føre til, at vi fortsat får udviklet gode fysiske biblioteker og at vi nationalt kan få opbygget det digitale bibliotek.
En national strategi skal tydeliggøre bibliotekernes rolle og betydning i det danske samfund og dets udvikling imod et stærkt og velfungerede innovativt videns- og velfærdssamfund. Folkebiblioteket understøtter løbende demokratiudvikling og bidrager til almen dannelse, den enkeltes personlige udvikling og læring, og dermed til udvikling af det danske samfund.
Som det sikkert er dig bekendt, er bibliotekerne jo landets suverænt mest benyttede kultur- og læringsinstitution. Lad os sammen få det bedste ud af dette faktum!

I Danmarks Biblioteksforening har vi fokus på
·  Hvilke fælles nationale tiltag skal der tages for at sikre, at alle borgerne har et kvalitativt bibliotekstilbud?
- og hvad kan kulturminister og folketing gøre for at understøtte dette?
·  Bibliotekerne har i de seneste år været i en rivende udvikling. Det beskrives bl.a. i rapporten ”Folkebibliotekerne i vidensamfundet”.
o   Hvilke politiske overvejelser giver den og dens anbefalinger anledning til?
o   Hvordan sikrer vi at der fortsat vil være fysiske biblioteker i lokalområdet?
o   Hvordan skaber vi fri og lige adgang i en verden hvor stadig mere bliver digitalt?
o   Kan vi lave fælles nationale løsninger, der sikrer alle borgere adgang til ”Danskernes Digitale Bibliotek?

·  At der skabes en national strategi, der sikrer anbefalingerne i rapporten


Borgerne og biblioteket
·      Der er nu 482 betjeningssteder i Danmark
En halvering siden 1980, men der er oprettet 40 servicepunkter f.eks. afhentning i butikker

·      I alt 36 millioner personer besøgte bibliotekerne i 2010
En stigning på 100.000 fra 2009 til 2010 og bibliotekerne er dermed den kulturinstitution, som bruges hyppigst og af flest mennesker)

·      I 2010 udlånte bibliotekerne 76 mio. materialer
Bøgerne er fortsat bibliotekernes vigtigste medie med et udlån på 67,5 % af de samlede udlån. Siden nedtursåret 2007 er udlånet i alt steget med godt 7 %

·      Digitale udlån: 11.178.757
Over 50 % stigning fra 2009 til 2010 og året før en fordobling

·      Digital Brug
26,4 mio. besøg på bibliotekernes websteder
Det Digitale Danmarks Bibliotek
I Rapporten ”Folkebibliotekerne i vidensamfundet” opstilles visionen om Danskernes Digitale Bibliotek. Det arbejdes der med i et samarbejde mellem Kulturministeriet, KL og landets biblioteker. Men hvordan understøtter vi at den fri og lige adgang til al information, sikres som et grundvilkår i videnssamfundet, når informationen bliver digital. 


IT-Læring på biblioteket

·      I 2010 blev der holdt i alt 1.712 ”Lær mere om it-kurser” på bibliotekerne. Herunder f.eks. intro til Nem ID

·      Der er biblioteker i alle kommuner, som alle har læringsaktiviteter, læringsrum og IT faciliteter

·      2/3 af befolkningen kommer med jævne mellemrum på biblioteket

·      50 procent at de danske folkebiblioteker lægger hus til andre funktioner end bibliotek

·      21 procent af bibliotekerne varetager borgerservice for kommunen

·      Bibliotekerne inddrager brugerne på de sociale medier

·      Bibliotekerne prioriterer gennem en lang række af arrangementer og netværksaktiviteter, rollen som møde- og læringssted meget højt.
Mange kursustilbud skabes i samarbejde med folkeoplysning og frivilligeI Danmarks Biblioteksforening mener vi at:

·        Der bør opstilles modeller, der sikrer at alle kommuner og biblioteker kan deltage i Danskernes Digitale Bibliotek

·        Der skal skabes sammenhæng mellem forsknings-, skole og folkebiblioteker i den nationale løsning

·        Det er vigtigt at indtænke digitalisering af kulturarven for at sikre fri og lige adgang for alle

·        Der skal skabes en ny model for adgangen til digitale materialer, så som licensbelagte databaser, e-bøger, netlydbøger, film, musik m.m. for at sikre fri og lige adgang til information

·        Der skal skabes samarbejdsmodeller mellem udgivere/forlag og biblioteker

·        Bibliotekerne kan spille en aktiv rolle som den fælles lokale indgang til den offentlige sektor, når stadig flere løsninger bliver digitale

·        Bibliotekerne kan sikre, at visionen om digitaliseringen af det offentlige Danmark bliver realiseret gennem massiv læringsindsats målrettet de IT svage borgere, hvis de fornødne midler til undervisning er til stede

Vi håber du kan være med til at sikre at kulturen får en mere fremtrædende placering på den politiske dagsorden.
At vi bruger bibliotekerne til at gøre Danmark klogere, og støtter op om en fælles strategi for at udvikle vidensvelfærden. 

Danmarks Biblioteksforening ser frem til samarbejdet med dig og alle de andre gode kræfter, der finder bibliotekerne vigtige. Held og lykke med opgaven som kulturminister! 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar