Gå videre til hovedindholdet

Folkemødet er så overbefolket af folk, at der næsten ikke er plads til flere folk og det er da folkeligt


Folkemødet er efterhånden så overbefolket af folk, at der næsten ikke er plads til flere folk, hvilket vel egentlig er et udtryk for folkelighed. Alligevel oplever jeg ofte folk, der ikke har været på Folkemødet, der udtrykker, at de synes der mere elite end folk. Udfordringen er derfor hvordan man inkluderer der der ikke er med og  favner endnu bredere, samtidig med man skaber plads til både begejstring og flere folk.

Det skiver jeg om i Kulturmonitor i dag.


Jeg tror Folkemødet har ramt en tendens i tiden, hvor folk vil møde folk, snakke med folk, se folk og opleve alt det der sker, når folk er sammen. En oplevelse man også kan få, når man deltager i landets mange festivaller, hvor det ikke kun er musikken der fylder, men også debatter og samtaler, som på moderne dansk kaldes talks, hvor folk deltager i kvalificerede snakke. Kulturen har i den grad indoptaget debatten og eksperimenterer med at udfolde formerne for demokratisk samtale, som modvægt til den medieskabte konfliktunderholding vi oplever i primetime TV eller i den nys overståede valgkamp.

Folkemødedebat 2018 med kulturminister Mette Bock. I år har Danmarks Biblioteker
for første gang ikke den siddende kulturminister med på scenen,
men både en tidligere og måske den kommende.  
Man kan kalde det fællesskab!
Samme tendens oplever vi på folkebibliotekerne, og ikke kun til enkeltestående events, men hver dag på landets 350 biblioteker. Her oplever vi også folk søge fællesskabet med kulturen som ramme, og som modvægt til alle de digitale formidlingsformer. Her søger folk sammen for at opleve og snakke sammen. Selvom folk låner færre fysiske bøger, men til gengæld henter digitale lyd- og e-bøger, så kommer der stadig flere besøgende på bibliotekerne. Både for at mødes i rummet, deltage i de mange arrangementer eller selv skabe fælles aktiviteter. 
Alt det som på tre dages Folkemøde er sat i system, og hvor der også stadig kommer flere deltagere. Alligevel oplever jeg stadig folk, som siger at folket er fraværende. Men den holder altså ikke, der er nemlig rigtig mange helt almindelige folk som bare er interesseret i at vide lidt mere og som ønsker at indgå i samtalen. Også sådan én som mig, der godt nok er på arbejde som debattør og arrangør, men i langt størstedelen af tiden på Folkemødet, er jeg jo også bare en af folket som går rundt og deltager i de andres samtaler, ligesom alle de andre tusinder, som er på Bornholm.
Man kan kalde det demokrati!
Hvis der skal lidt malurt i bægeret og der skal der jo tit for at holde smagsbalancen, så kan jeg være rigtig ked, at at så mange fra kultursektoren vælger ikke at deltage særligt aktivt på Folkemødet, fordi de vælger at prioritere deres få ressourcer på Kulturmødet på Mors. Tidligere har vi fra kultursektoren haft flere scener, hvor vi satte fokus på kulturens rammevilkår blandet med en masse oplevelser. De kulturelle oplevelser er der stadig flere af på Folkemødet, mens der er betydelig færre debatter om kulturens rammer.

Fra bibliotekerne deltager vi både på Kulturmødet og Folkemødet. Jeg synes det er fantastisk at gå i dybden med de kulturelle debatter med de andre kulturaktører på Kulturmødet, men i bibliotekerne prioriterer vi stadig Folkemødet rigtig højt, da der her er mulighed for at diskutere kulturens rammevilkår med andre politikområder. På Folkemødet kan man f.eks. være i dialog med Dansk Industri og pludselig opnå en fælles forståelse af kulturens betydning for vækst. Det kræver jo at man er tilstede og indgår i dialogen med folk fra andre sektorer. De brydninger kommer ikke hvis kulturen ikke byder ind eller isolerer sig selv på sine egne øer. Der er brug for både de mere interne debatter og de brede med andre interessenter, så fra mig skal lyde en opfordring til alle kulturfolkene om at skabe flere debatter om kultur på Folkemødet.


LÆS OGSÅ Mit folkemøde handler om demokratisk samtale, fake news og den der dannelse som forudsætningen for det hele #FMDK

Jeg skal selv deltage en en række forskellige debatter om FN's verdensmål og UNESCO's lærende byer, Fake News, læsning og kulturpolitik

Jeg åbner mit Folkemøde med

Kulturen som kampplads i det 21. århundrede
Torsdag den 13. juni kl.13:00 - 13:45 C6 - Radikale Venstre C - Cirkuspladsen

Eventbeskrivelse

Public service medierne, højskolen, foreningslivet og kulturoplevelsen er grundstenene i vores demokratiske nationale identitet. Vi forstår os selv og hinanden gennem god kunst, kultur, frivilligt foreningsarbejde og den gode samtale. Men kulturen er blevet en kampplads, hvor nationalkonservative kræfter indtil videre har vundet slaget, fordi man på venstrefløjen har taget kulturpolitikken for givet og ladet den sande til. Men sådan behøver det ikke være! 

I denne debat vil vi diskutere en ny retning for en ny, opdateret, progressiv kulturpolitik anno 2019.
Medvirkende
Louise Alenius Boserup som bl.a. er komponist m.m.
Kathrine Olldag, Medlem af Folketinget for Radikale Venstre
Michel Steen-Hansen, Direktør i Danmarks Biblioteksforening
Fake News og Folkeoplysning – hvem kontroller informationer?

Fredag den 14. juni 17:50 - 18:50 C8 - Dansk Folkeoplysnings Samråd C - Cirkuspladsen

Hvem har styr på Fake News - har Folkeoplysningen det - eller risikerer den selv at sprede Fake News

Eventbeskrivelse
Hvem har egentlig styr på Folkeoplysningen og hvad den formidler til befolkningen. Hvordan sikres en god folkeoplysning, der både giver rammen for en bred debat og som samtidigt ikke spreder falske nyheder. Hvordan sikrer vi en bred debat, hvor alle kan komme til orde?

Deltagere

Per Paludan Hansen, Formand for Dansk Folkeoplysnings Samråd, Dansk Folkeoplysnings Samrås
Michel Steen-Hansen, Direktør, Danmarks Biblioteker
Lars Bangert Struwe, Generalsekretær, Atlantsammenslutningen

Kan en by lære? Alle unge i Sønderborg bliver grønne agenter


Lørdag den 15. juni kl. 15.00-15.55 Energibyerne B8 - Nordlandspladsen


FNs verdensmål er omdrejningspunktet for et ambitiøst og langsigtet arbejde på Als

Eventbeskrivelse
Sønderborg er den eneste danske UNESCO Learning City. Med udgangspunkt i FNs verdensmål arbejder byen med viden og læring som drivkraft for den grønne omstilling. I første omgang gælder det alle unge. Hør om erfaringerne og vær med til at debattere, om fælles læring i en by er vejen frem.


Hos Danmarks Biblioteker har vi lavet tre event med fokus på fordybelse, at få flere til at læse med en National Læsestrategi, samt om fondenes rolle i kulturlivet.
Den Sociale Scene 2018, hvor Danmarks Biblioteksforening er en af partnerne:
I år er temaet ALRUM og her er plads til alle der vil fællesskabet.Slap nu af! med al den kultur og fordybelse til børn 
Fredag den 14. juni  10:30 - 11:15 
Danmarks Biblioteker 
Debat - Kultur, medier og idræt - Børn, unge og undervisning 
A28 - Den Sociale Scene 
A - Danchells Anlæg 
Vores børn lever i en strøm af indtryk, og behovet for at slappe af stiger. Hvad kan kulturen gøre?
Eventbeskrivelse 
Vores børn bliver bombarderet med information og kommunikation i en konstant strøm af indtryk. Behovet for at slappe af og koble fra bliver større. Selv skoleelever har mindfulness på skemaet. Vi bør på mange forskellige måder sikre mulighederne for og rum til ro og koncentration, sådan at alle børn oplever tilfredsstillelsen ved for alvor at fordybe sig i noget og måske endda glemme sig selv. Både nu og i fremtiden. Men hvor finder vi disse rum? Er det i kulturen og kunsten - i litteraturen, i musikken, i billedkunsten? Hvad består rummene i og af? Og hvordan bliver kulturen til et need- to-have og ikke bare nice-to-have i vores børns liv? 
Deltagere 
Michael Egelund, Formand, Storkøbenhavn, BUPL 
Tine Segel, Formand, Bibliotekarforbundet 
Imran Rashid, Speciallæge, forfatter, foredragsholder, Sund Digital 
Anne Mette Thorhauge, Lektor og Formand for Medierådet, KU/Medierådet 
Sophie Fuglesang, Projektleder, Køge Bibliotekerne/Billedstrøm  

Moderator 

Katherine Diez, Kulturdebattør og anmelder 
 Slap nu af!! med al den læsning og litteratur 
Fredag den 14. juni  16:30 - 17:30 
Danmarks Biblioteker 
Debat - Kultur, medier og idræt - Børn, unge og undervisning 
C8 - Dansk Folkeoplysnings Samråd 
C - Cirkuspladsen 
Læsning er al lærings moder og en unik kilde til oplevelser. Men børn læser mindre. Hvad gør vi? 
Eventbeskrivelse 
Vores forhold til læsning, ro og fordybelse har ændret sig. Børn og unge læser mindre i deres fritid end tidligere. Mange har udfordringer med dybdelæsning og fordybelse. Vores samfund er præget af uendelige forstyrrelser på arbejdet, hjemme og på de sociale medier. Der skal derfor skabes rum, sprækker og tid til ro, fordybelse og ikke mindst lyst til læsning i hverdagen. Læsning er alt lærings moder, siger man, og i det nyeste folkeskoleforlig er der afsat flere midler til en læseindsats. Men en af udfordringerne med børns dalende læselyst er, at de mest af alt forbinder læsning med skolen. I denne debat vil vi undersøge, hvem der tager têten, hvordan litteraturen kan spille en rolle i de unges liv og hvordan vi skal gå til opgaven med at stimulere børns egen lyst til at læse. Kulturkritiker Katherine Diez sætter rammen ved at fortælle om manglen på litterær dannelse i de unges liv og udfordrer derefter panelet af fagfolk og politikere. 
Deltagere 
Marianne Jelved (R) kulturordfører. 
Peter Heller Lützem, Special Konsulent, Nationalt Videncenter for Læsning 
Steen Bording Andersen, Kulturudvalgsformand Aarhus (S) og formand Danmarks Biblioteksforening, Danmarks Biblioteksforening 
Tine Segel, Formand, Bibliotekarforbundet 
Niels Lykke Lynnerup, HB og undervisningsudvalg i Danmarks Lærerforening   
Moderator Katherine Diez, Kulturdebattør og anmelder 
 

Slap nu af!!! med al den kultur 
Lørdag den 15. juni  10:30 - 11:15 
Danmarks Biblioteker 
Debat - Kultur, medier og idræt - Børn, unge og undervisning 
A28 - Den Sociale Scene 
A - Danchells Anlæg 
Børn og unge har brug for fordybelse! Er det en samfundsopgave og hvilken rolle spiller fondene? 
Eventbeskrivelse 
Hvordan skaber vi et godt liv for børn og unge, når det ikke kun handler om flere I-pads og at ta’ sig godt ud på de sociale medier? Et godt liv er også rum og mulighed for at fordybe sig i bøger og fortællinger. Men er det en reel samfundsopgave eller noget som den enkelte selv må stå for? Og hvordan skaber vi mulighederne, så alle kan være med.? Fondene i Danmark gør langt mere end blot at uddele midler på det almennyttige område. De udpeger nye specifikke indsatsområder og er dermed til at sætte dagsordenen. Det har betydning for kulturens institutioner og udviklingsretninger. Men hvad er på spil, hvordan arbejder fonde og kulturinstitutioner sammen om rammerne for det gode liv gennem hverdagskulturen? Og hvordan sikrer vi, at også udsatte børn og unge kommer med ind i ligningen om et godt liv, hvor der er rum til ro, fordybelse og fællesskaber.
Deltagere 
Mogens Jensen (S) Mf. kulturordfører Birgitte Boesen, Forfatter og rådgiver, büroCHP 
Laust Westtoft, Sekretariatschef, LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud  
Henrik Lehmann Andersen, Direktør, Nordea-fonden 
Pia Henriette Friis, Bibliotekschef og formand, Kolding Bibliotekerne og formand for Bibliotekschefforeningen   

Moderator 
Katherine Diez, Kulturdebattør og anmelder  

Se også Danmarks Biblioteker på Folkemøde 2019

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Hør, hvorfor børn, der vokser op med bøger, klarer sig bedre senere i livet

Kulturmagasinet  KRÆS - RADIO4   (kl. 14.00-15.00) skal i dag handle om hvorfor det er vigtigt at børn læser.  Ikke kun fordi det er fedt at læse gode historier, men fordi n y forskning bekræfter, at tilgængelige bøger i hjemmet hjælper børn til at læse mere, blive bedre læsere og bedre uddannet senere i livet. Og har børnene ikke adgang til bøger i hjemmet er det vigtigt at de får adgang via andre institutioner som biblioteker. Det budskab udfolder sig i en samtale mellem Ea Hoppe Blaabæk, post. doc KU, Michel Steen-Hansen direktør i Danmarks Biblioteksforening og værten "kulturjunkien" Maja Hald.   Hør det her  Det hele tager sit afsæt i Ea Hoppe Blaabæk ph.d.-afhandling om, hvordan forældre giver kulturel, social arv videre til deres børn. Den er også blevet fyldigt omtalt i Kristeligt Dagblad  I   Kristeligt Dagblad   artikel skriver det også at afhandlingen punkterer en, for avisen og tilsyneladende også forskeren, udbredt myte om bibliotekerne som kulturelle fyrtårne

Når folkeskoler og folkebiblioteker bruger hinanden

I sidste uge efterlyste jeg gode eksempler på samarbejder mellem Folkebiblioteker og Folkeskoler og det er strømmet ind. Tak for det.  Det er også startskuddet på  Danmarks Biblioteksforening temaside om Folkebibliotekerne og den nye folkeskolereform, som du kan se og bidrage til på db.dk/folkeskole Jeg har lavet et kort oplæg til det "Dialogmøder om den åbne skole" som undervisningsministeret afholder i dag og alle de eksempler jeg kommer med vil indgå i DB's tema. Til præsentationen har jeg også fået hjælp af Signe Jarvad Chef Københavns Biblioteker - Kultur Valby, som har arbejdet systematisk med de københavnske bibliotekers læringsindsat i forhold til folkeskolen.  Vores fokus vil være understøtteden undervisning  som det udtrykkes i den nye folkeskolereform. På længere sigt vil DB lavet et inspirationskatalog til alle landets biblioteker, skoler og kommuner om hvordan vi kan udnytte de forskellige kompetencer vi besidder til gavn for eleverne og vide

Regeringen vil bruge 130 millioner på at genoplive døde bymidter i 'donut-byer' - biblioteket er en oplagt hjertestarter

Regeringen lancerer i dag en forsøgsordning, hvor 10 byer i landet skal deles om 130 millioner kroner. De skal bruges på, at bymidterne skal genopfinde sig selv og få livet tilbage, forklarer indenrigs- og boligminister, Kaare Dybvad (S). - Jeg tror det er vigtigt at kigge på, hvilke andre ting man kan gøre for at gøre det attraktivt for folk at opholde sig i midtbyerne, siger han til DR . I den sammenhæng kan kultur og specielt biblioteker spille en afgørende rolle, hvis man skal modvirke den såkaldte DONUTEFFEKT. I Donut-byer er der befolkningsvækst i forstæderne, og folk i forstæderne tager ikke længere ind til byen for at handle, fordi de handler på nettet, i storcentre eller i de større byer, hvor de har arbejde. Denne effekt ses i de små og mellemstore byer, hvor man endnu ikke har fundet en løsning på problematikken. I sådanne byer kan kultur og kreativ udnyttelse af bymidten spille en særdeles vigtig rolle Det ligger i forlængelse af regeringsudspillet fra sidste år "Tætte