fredag den 19. oktober 2012

Den nordiske model?


Den nordiske model bliver ofte fremhævet som en unik måde at indrette et moderne velfærdssamfund på. Vi taler om nyt nordisk køkken, ny nordisk skole og på kulturfronten taler vi om fælles modeller.

Uden tvivl har vi nogle spændende fællestræk i de nordiske lande, hvor vi tænker velfærd i bredden og forsøger at styrke udviklingen ved at skabe tillidskultur og sikre en vis lighed og et finmasket socialt sikkerhedsnet. Der kan man vel tale om fælles KULTUR

LÆS også E-bogsmodeller i Norden
Der er mange bud på hvilke træk der er fælles i norden og hvilke styrker og svagheder der er. Jeg har lige oplevet et af de mere spændende bud på Louisiana kunstmuseums udstilling


Det er en udstilling om arkitektur, men arkitektur er jo egentlig en spejling af hele vores kultur.

Ved indgangen til udstillingen mødes man af spørgsmålet:
Hvad er nordisk for dig?

New Nordic fokuserer i tre hovedtemaer – det stedsbestemte, fællesskabet og det offentlige rum – på områder, hvor nordisk arkitektur virkelig har markeret sig i det første tiår af det nye årtusinde.

Bibliotekerne spiller en stor rolle i udstillingen, vel fordi de om nogen institution afspejler det fælles rum, hvor alle kommer og hvor demokratiet udspiller sig.

Et tema på udstillingen er da også "Fællesskab og velfærd" som værdier, der traditionelt forbindes med Norden, men hvordan manifesterer idealerne sig i dag?

New Nordics andet tema belyser netop forsøgene på at bygge og indrette samlingspunkter, der kan tjene som ramme om nye former for samvær og fællesskab.

Egentlig kan jeg vel kun sige. Se den selv

LÆS også aktuelle artikler fra tidsskriftet Danmarks Biblioteker


Ingen kommentarer:

Send en kommentar