onsdag den 10. august 2011

Årets store internationale bibliotekskonference IFLA 2011 - wlic2011

På fredag begynder årets store internationale bibliotekskonference - IFLA 2011. I år finder den sted i San Juan, Puerto Rico med mange tusinde deltagere fra hele verden.

Det kan være svært at danne sig et samlet overblik over alle de ting, der sker under så stor en konference, men der vil være mulighed for at følge blogs eller Twits fra konferencen, hvis du vil følge dem eller hvis du selv vil bidrage så se her hvordan du får dine meddelelser spredt bedst muligt – så se her http://conference.ifla.org/ifla77

Vi vil bruge følgende tags:

#wlic2011 for Tweets, og

wlic2011 I andre social medier

Det er så spændende, at se hvor mange der bidrager og ikke mindst hvad vi bidrager med.

I Danmarks Biblioteksforening er vores formål med de internationale aktiviteter at vi på politisk niveauvil deltage aktivt i det internationale biblioteksarbejde, sådan at der kan ageres proaktivt i forhold til at påvirke og skabe en international dagsorden.

Dels ved at deltage i videns- og erfaringsudveksling på et strategisk niveau, dels ved at deltage aktivt i det internationale bibliotekspolitiske arbejde.

Vi går efter maksimal indflydelse i den internationale arena, særligt IFLA og vil tilstræbe at få placeret personer på relevante poster, for at sikre den størst mulige indflydelse på det internationale arbejde.

I vores strategi lægger vi også vægt på at Danmarks Biblioteksforening skal tage initiativ til dannelsen af et nationalt netværk for internationalt samarbejde, som blandt andet skal fremme og diskutere biblioteks- og demokratiudvikling gennem bibliotekerne. Vi arbejder derfor også på at samle de danske deltagere under konferencen.

De fælles nordiske interesser bliver også vægte højt og under IFLA kongressen har vi da også flere fælles nordiske seancer .

Du kan iøvrigt se mere om Danmarks Biblioteksforenings internationale aktiviteter her og vores internationale strategi her

Ingen kommentarer:

Send en kommentar