Gå videre til hovedindholdet

Årets store internationale bibliotekskonference IFLA 2011 - wlic2011

På fredag begynder årets store internationale bibliotekskonference - IFLA 2011. I år finder den sted i San Juan, Puerto Rico med mange tusinde deltagere fra hele verden.

Det kan være svært at danne sig et samlet overblik over alle de ting, der sker under så stor en konference, men der vil være mulighed for at følge blogs eller Twits fra konferencen, hvis du vil følge dem eller hvis du selv vil bidrage så se her hvordan du får dine meddelelser spredt bedst muligt – så se her http://conference.ifla.org/ifla77

Vi vil bruge følgende tags:

#wlic2011 for Tweets, og

wlic2011 I andre social medier

Det er så spændende, at se hvor mange der bidrager og ikke mindst hvad vi bidrager med.

I Danmarks Biblioteksforening er vores formål med de internationale aktiviteter at vi på politisk niveauvil deltage aktivt i det internationale biblioteksarbejde, sådan at der kan ageres proaktivt i forhold til at påvirke og skabe en international dagsorden.

Dels ved at deltage i videns- og erfaringsudveksling på et strategisk niveau, dels ved at deltage aktivt i det internationale bibliotekspolitiske arbejde.

Vi går efter maksimal indflydelse i den internationale arena, særligt IFLA og vil tilstræbe at få placeret personer på relevante poster, for at sikre den størst mulige indflydelse på det internationale arbejde.

I vores strategi lægger vi også vægt på at Danmarks Biblioteksforening skal tage initiativ til dannelsen af et nationalt netværk for internationalt samarbejde, som blandt andet skal fremme og diskutere biblioteks- og demokratiudvikling gennem bibliotekerne. Vi arbejder derfor også på at samle de danske deltagere under konferencen.

De fælles nordiske interesser bliver også vægte højt og under IFLA kongressen har vi da også flere fælles nordiske seancer .

Du kan iøvrigt se mere om Danmarks Biblioteksforenings internationale aktiviteter her og vores internationale strategi her

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Fremtidens fysiske bibliotek i Slagelse

Idé I mange år havde Slagelse Centralbibliotek ønsket en udbygning. I 2000 blev arkitekt Claus Bjarrum derfor inviteret til at fortælle om biblioteksbyggeri. Han sagde de magiske ord: I har masser af plads, I bruger den bare forkert! Det blev et af udgangspunkterne da projekt Fremtidens fysiske bibliotek tog sin begyndelse. Biblioteket havde også i nogle år haft en række organisatoriske udfordringer. Derfor valgte man at kæde de to ting sammen. Lundgaard konsulenterne blev koblet på en organisationsudvikling, samtidig med at en arkitekt fra Claus Bjarrum A/S fulgte processen. Den ny organisationsplan byggede på fire dimensioner: Kultur, Viden og Information, Børn samt en social dimension. Denne organisation har vi løbende udfoldet, men det er en ganske anden historie. Med udgangspunkt i disse dimensioner tegnede arkitekten tre skitser til et nyt bibliotek i de eksisterende bygninger. Et entusiastisk kulturudvalg traf den endelige beslutning om at iværksætte skitse 1 til godt 10 mio. kr

Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne - lad det være et wake-up call

"Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne – »grænsen er nok nået« ifølge interesseorganisation" er overskriften på en artikel i Kulturmonitor i dag. Og denne milde underdrivelse om at grænsen nok er nået stammer fra mig og Danmarks Biblioteksforening. Den kunne også have været børn der ikke har adgang til bøger bliver dårligere til at læse. Baggrunden for artiklen er en opgørelse som kulturministeriet har lavet til SF’s socialordfører, Theresa Berg-Andersen. Her har ministeren opgjort antallet af for biblioteker fra 2006 og frem til i dag og gjort det klart, at antallet af danske biblioteker er faldet drastisk gennem de sidste 17 år. Opgørelsen viser at at antallet af biblioteksfilialer, er faldet fra 420 (2006) til 310 (2022) altså en en lukning af 1/4 af bibliotekerne. Havde de dykket lidt længere tilbage end til kommunalreformen kunne de se at antallet er halveret siden 1996 hvor der var 900 betjeningssteder. Stof til politisk eftertanke I Kulturmonitor siger

Kulturen i SVM regeringsgrundlaget 2022

Så blev sløret løftet for det nye Regeringsgrundlag i den kommende SVM-regering. I kan læse det hele her  - jeg har kigget lidt nærmere ned i de kulturpolitiske elementer.  Det indeholder et helt afsnit om om kultur.  Helt overordnet kan man mene at en flertalsregering giver mange muligheder for at udvikle kulturlivet, så alle borgere får mulighed for gode kulturtilbud. Ser man tilbage på valgkampen så har alle tre regeringspartier markeret sig med store ambitioner i valgkampen. særligt Venstre og Moderaterne har lovet massive investeringer i kulturlivet – så det er spændende at se hvordan de konkret vil indfri ambitionerne. Så må vi vente spændt til i morgen, hvor regeringen vil afsløre deres ministerliste og se om der kommer en ambitiøs kulturminister. I regeringsgrundlaget er ét afsnit om kultur: 7.3 Kultur og kirke Kulturen udfordrer vores måde at tænke og se verden på samtidig med, at det binder os sammen som land og folk. Det er den danske identitet