Gå videre til hovedindholdet

Kulturstøtten er populær i alle samfundslag


I dag har Politiken en fantastisk artikel, om at folk i alle samfundslag synes det er vigtigt at støtte kulturen. Og de er tilsyneladende overrasket over at "Selv de dårligst uddannede, som sjældent går til opera, vil bevare den offentlige kunststøtte." Det er jeg nu ikke, for jeg mærker også en stor støtte til kulturstøtte hos de almindelige borgere, desværre kniber det ofte lidt mere når de etablerede politikere skal udmønte kulturbudgetterne.
Men jeg synes det er en interessant artikel, så jeg tillader mig lige at citere fra http://politiken.dk/kultur/article1376517.

"Trods økonomisk krise ønsker danskerne ikke at spare på de offentlige udgifter til kunst og kultur. 

Tværtimod ønsker 67 procent at fastholde eller øge støtten, der årlig udgør 12 milliarder kroner. Det viser en undersøgelse, Megafon har lavet for Politiken.
19 procent ønsker at nedsætte kulturstøtten, mens blot 9 procent vil afskaffe den.


»Det er overraskende, at opbakningen er så stor«, siger professor Jørn Langsted, leder af Kulturpolitisk Forskningscenter på Aarhus Universitet: »Der er ikke basis for at sætte støtten ned eller fjerne den«.
Oppositionen har i årevis kritiseret regeringen for at udhule støtten til kulturlivet, mens Venstre og Konservative mener, at de har fastholdt den. Socialdemokraterne og SF har bebudet, at de vil bruge 100 millioner mere på kultur årlig.

Den massive opbakning blandt vælgerne er stort set uafhængig af indkomst og uddannelse. Selv om danskere uden uddannelse bruger kulturtilbuddene langt mindre, mener næsten 60 procent, at kulturstøtten skal være på samme niveau som i dag eller højere.
»Det er en fuldstændig generøs holdning. Selv om de ikke selv bruger tilbuddene, synes de, at det er o.k., at samfundet bruger penge på det«, siger Jørn Langsted. 
Operaen fik 1.068 kr., Vega fik 25 kr.
Størst opbakning til kulturstøtten er der blandt folk med en universitetsuddannelse. Her mener 78 procent, at den skal sættes i vejret eller fastholdes.

Megafonundersøgelsen viser også, at det lige præcis er denne gruppe, der suverænt bruger de kulturelle tilbud mest. Mens stort set alle uddannelsesgrupper kan samles om film og dramaserier i tv, er der meget stor forskel på højt- og lavtuddannede, når det gælder klassisk musik, opera, ballet og teater."Det håber jeg så politikerne lægger vægt på i valgkampen og specielt bagefter når kulturpolitiken skal lægges og finansieres!

Kommentarer

Populære opslag fra denne blog

Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne - lad det være et wake-up call

"Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne – »grænsen er nok nået« ifølge interesseorganisation" er overskriften på en artikel i Kulturmonitor i dag. Og denne milde underdrivelse om at grænsen nok er nået stammer fra mig og Danmarks Biblioteksforening. Den kunne også have været børn der ikke har adgang til bøger bliver dårligere til at læse. Baggrunden for artiklen er en opgørelse som kulturministeriet har lavet til SF’s socialordfører, Theresa Berg-Andersen. Her har ministeren opgjort antallet af for biblioteker fra 2006 og frem til i dag og gjort det klart, at antallet af danske biblioteker er faldet drastisk gennem de sidste 17 år. Opgørelsen viser at at antallet af biblioteksfilialer, er faldet fra 420 (2006) til 310 (2022) altså en en lukning af 1/4 af bibliotekerne. Havde de dykket lidt længere tilbage end til kommunalreformen kunne de se at antallet er halveret siden 1996 hvor der var 900 betjeningssteder. Stof til politisk eftertanke I Kulturmonitor siger

Hvad læser børn i en skole uden et bibliotek?

Mine største børn siger stadig at de går på skolebiblioteker, men jeg tvivler på at min den yngste på 4 kommer til at kende begrebet. I kølvandet på folkeskolereformen er skolebiblioteket nemlig blevet afskaffet eller i hvert fald erstattet af pædagogiske læringscentre . Hvad betyder det for skolen og elevernes kompetencer i forhold til traditionelle biblioteksdyder som litteratursøgning, kildekritik og læselyst, når man ændre fokus fra bibliotek til læringscenter. Det er tanker der er inspireret af at jeg er på vej til generalforsamling i Aarhus hos Kommunernes Skolebiblioteksforening eller de har naturligvis også skiftet navn til  Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre . En forening som vi I Danmarks Biblioteksforening har et godt og udbytterigt samarbejder med, hvilket vi desværre ikke har med den anden "skolebiblioteksforening" Pædagogisk LæringsCenterForening som har meddelt at de ikke længere ønsker at deltage i biblioteksparaplysamarbejdet da de ikke l

The development of ‘open library’ in Denmark #wlic2013

In occasion of my participation in the World Congress for Libraries IFLA, I have made ​​a presentation of the libraries in Denmark and especially the concept we call OPEN LIBRARIES. The theme of WLIC 2013 is "Future Libraries: Infinite Possibilities" and OPEN LIBRARIES is one of the possibilities. In Denmark, all the libraries is free to use, In the way, that all the basis services are free of charge for the public. In Denmark almost all the Libraries are funded by tax. The libraries are obligated to make all kinds of materials available, both physical and digital. Not just books. We have 98 municipalities and all of them are obligated, by legislation, to have a library and to finance it. Some of the municipalities have more than one library. We have approximately 450 public libraries, to a population of 5,5 mil. people.  Half of the libraries are closed in the last ten years, but the development has hopefully stopped now. It seems that development lead to fewer and few