mandag den 8. august 2011

Bibliotekerne i fokus

Hen over sommeren er der blevet skrevet meget om borgernes syn på biblioteket, om udfordringer og gevinster. En meget stor del af spaltepladsen skyldtes den undersøgelse, som Danmarks Biblioteksforening bad Epinion og Moos-Bjerre Analyse & Rådgivning om at gennemføre.

En af de mest markante budskaber der kom ud af undersøgelsen er at ”biblioteksbrug som barn og ung øger sandsynligheden for, at man senere gennemfører en uddannelse” - Undersøgelsen viste nemlig at hvis man sammenholdt svarene med de adspurgtes uddannelsesniveau kunne man se, at borgere, der som børn har brugt biblioteket meget, også har en langt større sandsynlighed for at få en højere uddannelse end borgere som ikke brugte biblioteket som børn. Tendensen er klar på alle uddannelsesniveauer.

se http://www.dbf.dk/Default.aspx?ID=6685

DB fulgte dette klare budskab op med pressemeddelelsen ”Hvis 95 % skal have en uddannelse skal bibliotekerne styrkes!” - den kan du se på http://www.dbf.dk/Default.aspx?ID=6689

Biblioteket giver børn lyst til at læse

Hele 93 % af befolkningen mener, at biblioteket bidrager til børns læselyst. Børns læselyst er væsentlig, fordi den har betydning for udvikling af læseevne og dermed på sigt evnen til at uddanne sig. Undersøgelsen viser nemlig også, at biblioteksbrug som barn og ung bevirker, at man senere gennemfører en uddannelse.

Moderne og attraktive børnebiblioteker er derfor et afgørende element i det kommunale tilbud til børnene, i bestræbelserne på at stimulere de fremtidige generationer til at tilegne sig læsefærdigheder som en af de helt grundlæggende færdigheder for uddannelse og læring gennem hele livet.

Skal børnene lære at læse, er det nødvendigt at de har lyst til at læse, og her er bibliotekerne en fantastisk inspirationskilde. Evnen til at læse og tilegne sig viden nærer børn og unges fantasi og lyst til at lære mere, og som undersøgelsen også viser, så øger brugen af biblioteket som barn sandsynligheden for, at man gennemfører en gymnasial ungdomsuddannelse og siden opnår en videregående uddannelse.

Se mere her http://www.dbf.dk/Default.aspx?ID=6685

Men undersøgelsen viser så også at vi skal passe på hvor langt borgerne har til deres nærmeste bibliotek.

Hver anden dropper biblioteksbesøget, hvis der er for langt til det nærmeste …

Af de flere end 1.000 adspurgte danskere svarede 67 % at de højest har 3 km til det nærmeste bibliotek. Samtidig svarede 55 %, at hvis afstanden steg til 5 km eller derover ville de ikke længere bruge biblioteket.

Flere konklusioner fra undersøgelsen kan ses på DBs hjemmeside www.dbf.dk, og hele undersøgelsen kan downloades på http://www.dbf.dk/Default.aspx?ID=6693

Ingen kommentarer:

Send en kommentar