Gå videre til hovedindholdet

Hvad sker der og hvorfor er vi med på en international bibliotekskongres som IFLA2011? wlic2011

I disse dage er mange tusinde mennesker fra hele verden samlet i Puerto Rico til den største internationale bibliotekskongres IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions). Fra Danmark er der over 30 deltagere. De består af politikere, biblioteksfolk og folk fra forskellige kommercielle selskaber.

Danmarks Biblioteksforeninges rolle?
Der er naturligt nok folk der spørger om hvas biblioteksforeningen laver i IFLA og hvad sker der under sådan en kongres?

Første og fremmest er det en konference, med et omfattende program af faglige og politiske oplæg. Der lå et 100 siders program til os, da vi indskrev os, så der er nok at tage fat på.

DB forsøger løbende at formidle det vi finder interessant via www.dbf.dk og på vores facebookprofil, hvor vi også vil lægge film og billeder ud og via blogs som denne og på formandens blog og så kan man følge en del deltageres tweets og miniblogs på #wlic2011 for Tweets, og wlic2011 I andre social medier.
Mine tweets og miniblogs kan også ses på http://www.facebook.com/saintmichels

Danmarks biblioteksforenings arbejder for at vi på politisk niveau deltager aktivt i det internationale biblioteksarbejde, sådan at der kan ageres proaktivt i forhold til at påvirke og skabe en international dagsorden. Det kan man jo gøre på mange måder…

IFLAs organisation og danske medlemmer

Vi er særligt aktive i IFLA som er den store verdensorganisation. Vi arbejder konstant på at få placeret personer på relevante poster, for at sikre den størst mulige indflydelse på det internationale arbejde. Vi støtter og lobbyer for at få danskere med i en del af de styrende organer og støtter deres arbejde økonomisk.

IFLA har over 1.600 medlemmer (organisationer og institutioner) i 143 lande. Medlemmerne arbejder sammen på tværs af landegrænser i forskellige divisioner, der igen er inddelt i sektioner. Medlem af DBs repræsentantskab Kent Skov er også medlem af sektionen for folkebiblioteker indtil i år og vores nyvalgte medlem af IFLAs bestyrelse Governing Bord.

DB’s næstformand Kirsten Boelt er med i sektionen for udviklingen af verdens børnebiblioteker og børns muligheder for at få bedre læsefærdigheder Libraries for Children and Young Adults

DBs chefkonsulent Hellen Niegaard repræsenterer DB i den gruppe, der arbejder med udviklingen af biblioteksforeninger (Management of Library Associations Section). Denne sektion er en del af den division, der arbejder med biblioteksbetjening af den almene bruger.

Det formelle og uformelle

Ud over sektionsmøderne er der selvfølgelige mange andre formelle og uformelle møder når så mange mennesker fra samme sektor mødes. Vi dansker benytter selvfølgelig lejligheden til at få afhold møder om de emner vi har fælles interesser i. Vi har også planlagt at holde møde med EBLIDA (den europæiske organisation) om den store konference vi skal arrangere i København 19. og 20. maj næste år, når Danmark har formandskabet i EU om Copyright og en fælles informations og bibliotekspolitik for EU.

I de nordiske lande har vi et særligt fællesskab og vi holder Nordic Caucus, hvor alle de nordiske deltagere mødes. Det er en formel samling, hvor de nordiske repræsentanter i de forskellige styrende organer fremlægger deres resultater og vi drøfter fælles interesser og strategier. Herunder også den næste præsident for IFLA Sinikka Sipliä fra Finland, som er den kandidat vi i norden har lavet fælles kampagne for. Vi har også en fælles og lidt mere uformel reception, hvor man kan få snakket med de nordiske deltagere og få planlagt fælles aktiviteter og møder.

Danmarks Biblioteksforening forsøger at skabe gode rammer for de danske deltagere og lave guideslines, hvor vi fremhæver særlig interessante møder og oplæg. Hvis man ikke til daglig beskæftiger sig med international informations og biblioteksarbejde kan det være ret uoverskueligt at deltage i så stor en kongres. Derfor gør vi en del for at få samlet alle de danske deltage mindst en par gange under konferencen til et fælles arrangement, hvor vi informere og har mere uformelle snakke. Inden kongressen har vi tilsendt vores oplæg til program og forskellige invitationer til alle danskerne.

IFLA program og DB’s anbefalinger

DB laver hvert år et forslag til interessante programpunkter som vi sender til de danske deltagere. Der er i år for en gangs skyld meget få danske oplægsholdere/udstillere i år men masser af centrale og spændende emner, og forhåbentlig væsentlige oplæg mv.

Fredag og lørdag er fyldt med sektionsmøder (som er praktiske business møder for de pågældende sektionskomitéer, andre er som observatører dog velkomne til at kigge forbi).

Så går det ellers i gang med fuldt program. Hvis du vil danne dig et indtryk kan du se vores anbefalinger herunder:

Congress 2011 theme: "Libraries beyond libraries: Integration, Innovation and Information for all"

Congress programme tracks, se angivelserne i det endelige program:

1: Open access and digital resources
2:
Policy, strategy and advocacy
3: Users driving access and services
4:
Tools and techniques
5: Ideas, innovations, anticipating the new.

Saturday 13 August 2011
Puerto Rico Convention Center

09:15 - 11:45, room 101b – Kirsten Boelt

SC I Libraries for Children and Young Adults

12:00 - 14:30, room 208b – Hellen Niegaard

SC I Management of Library Associations

14:45 - 17:15, room 104c, Kent Skov Andreasen (sidste møde) og Tine Vind (første møde)

SC I Public Libraries

18:00 - 19:00, room 202 ab, alle, – mødet arrangeres af den finske biblioteksforening

Caucus: Nordic Countries

Sunday 14 August 2011

Puerto Rico Convention Center
Registreringen åbner – kl?

08:30 - 10:00, Grand Salon B, alle førstegangsdelegater

Newcomers Session

10:30 - 12:00, Grand Salon A, alle

Opening Session

Keynote speaker: Dr. Fernando Picó, historiker og erklæret humanist, forfatter til en række væsentlige værker om Puerto Rico

12:00 - 13:45, by invitation only

IFLA President's Lunch

12:15 - 13:30, tjek ’LibraryBoulevard udstillinger’ og div. aktiviteter i endeligt program
IFLA MARKET

13:45 - 15:45, Grand Salon A, alle

How to fix the World
— Committee on Free Access to Information and Freedom of Expression (FAIFE)

16:00 - 18:00, Exhibition Hall B, alle

Exhibition opening and Opening party

Monday 15 August 2011

Puerto Rico Convention Center
Registreringen åbner – kl?

08:30 - 09:15, Grand Salon A, alle

Plenary Session

Speaker: Mr. Trevor C Clarke, WIPO, om copyright mv.

09:30 - 10:45, Grand Salon A, alle er velkomne og især presse/Hellen Niegaard, Michael Larsen

IFLA Highlights and News

09:30 - 11:30, Grand Salon B, alle

Track: Policy, strategy and advocacy, topic to be announced
oplæg bl.a. om Legal and policy challenges for libraries in the age of digital books
Committee on Copyright and Other Legal Matters (CLM)

09:30 - 12:45, Exhibition Hall A, alle

The importance of information literacy for multicultural populations: needs, strategies, programs, and the role of libraries

— Information Literacy Section with Library Services to Multicultural Populations and the Special Interest Group on Indigenous Matters

11:00 - 12:45

UNESCO Open Session, Grand Salon A, alle
FN’s organisation for uddannelse, videnskab og information informerer om aktuelle emner

12:00 - 14:00, Exhibition area, alle

Poster Sessions, en liste over alle de små posterudstillinger fra hele verden kan ses på http://conference.ifla.org/ifla77/poster-sessions.
Fra kl. 12 til 14 introducerer de enkelte posterudstillere deres projekter.

13:45 - 15:45, Grand Salon B, alle der vil vide ngt. om sydamerikas og regionens biblioteker

Integration, innovation and information for all in Latin America and the Caribbean librariesoplæg bl.a. fra Mexico, Argentina og Colombia

— Latin American and the Caribbean Section

13:45 - 15:45, room 104, alle

How broadband makes cities and libraries intelligent

— Metropolitan Libraries Section
Oplæg fra Australien, USA, Estland, Sverige, og Canada

13:45 - 15:45, Grand Salon A, alle/DBs digitale udvalg

Can the new book economy guarantee freedom of access to information?

— CLM with FAIFE

16:00 - 18:00, room 104, Kirsten Boelt/alle

Including children and young adults with special needs in the library

— Library Services to People with Special Needs Section with Libraries for Children and Young Adults

16:00 - 18:00, room 208, alle - om understøttelse af læsning/læsefærdigheder

Beyond the United Nations Decade of Literacy: what libraries can do

— Literacy and Reading Section with National Libraries

Tuesday 16 August 2011

08:30 - 09:15, Grand Salon A, alle

Plenary Session

Speaker: Ms Mayra Santos Febres, yngre lyriker og forfatter fra Puerto Rico

09:30 - 12:45, Grand Salon B, alle

Vision 2020: innovative policies, services and tools

— Management and Marketing Section with Academic and Research Libraries
Oplæg fra USA, England, Singapore, Tyskland, Australien, New Zealand

09:30 - 12:45, rum 208, evt Vagn Ytte Larsen og Michel Steen-Hansen

President-Elect Ingrid Parent (tiltrædende præsident) Planning Session

Tema: Libraries – A force for change

09:30 - 12:45, Exhibition Hall A, alle

Rethinking the role of public libraries

— Public Libraries Section with Metropolitan Libraries

Oplæg bl.a. fra biblioteksdirektørerne i Berlin, Helsinki og Malmø

09:30 - 12:45, room 209, Hellen Niegaard – evt. andre

Continuing Professional Development (CPD) as a strategy to build strong libraries and library associations
— Continuing Professional Development and Workplace Learning Section with Management of Library Associations

13:45 - 15:45, Grand Salon B, Hellen Niegaard, - evt. andre

Libraries beyond libraries; integration, innovation and information for all

— Social Science Libraries Section

15:00 - 16:30, room 102b, Kirsten Boelt

SC II Children and Young Adults

16:00 - 18:00, room 104, Michael Larsen/alle

2011 Access to Learning Awarduddeling af Bill Gates prisen

16:00 - 18:00, Grand Salon A, alle med interesse for e-service til læsehandicappede mfl.

e-Book technologies: global accessibility and information for all
— Libraries Serving Persons with Print Disabilities Section

16:00 - 18:00, room 209, alle med interesse for markedsføringsprojekter i praksis

@your Library-kampagnen
Præsentation af initiativer i Argentina, Barbados og Taiwan

19:00 Kulturaften – se program for aftenen i konferencetasken

Wednesday 17 August 2011

08:30 - 09:15, Grand Salon A, alle

Plenary Session

Speaker: Mr. Luis Molina Casanova, filminstruktør og kommunikationsekspert i Puerto Rico

09:30 - 11:30, room 208, VYL, HP, KiB, Msh og HN (By invitation only)

National Association Members Meeting

11:30 - 13:00, 102 c, Tine Vind

SC II Public Libraries

11:45 - 12:45, Exhibition Hall A, Kirsten Boelt/alle

Project Presentation - Sister Libraries: what and how and the role of godmothers — Libraries for Children and Young Adults Section

11:45 - 13:45, room 209, evt.

Improving Lives: Experiences from (ATLA) Access to Learning Award Recipients in Latin America — Bill & Melinda Gates Foundation - Update Session

11:45 - 12:45, rum 208, alle

The IFLA World Report – A call to action

Come and hear about the latest additions to the IFLA World Report and the plans for the future.

— Committee on Free Access to Information and Freedom of Expression (FAIFE)

11:45 - 13:45, room 104, Hellen Niegaard, Michel Steen-Hansen og Vagn Ytte Larsen,?

The great exchange: highlighting the role of international activities offices of national-level organisations in facilitating the exchange of services and/or staff between organisations
— National Organisations and International Relations (NOIR) Special Interest Group

16:15 - 18:00, Grand Salon A, alle

General Assembly
Hent dagsorden på http://conference.ifla.org/ifla77/news/notice-of-ifla-2011-general-assembly-and-call-for-agenda-items

00:00, sted?/alle? – se konferencetaskens materiale

Canadian Reception in honour of incoming President Ingrid Parent

Thursday 18 August 2011

08:00 - 09:30, room 102c, Hellen Niegaard

SC II Management of Library Associations

08:30 - 10:30, room 204, alle

Sustainability issues in the design of libraries: the importance of creating environmentally responsible library facilities and spaces in the 21st Century

— Library Buildings and Equipment Section

08:30 - 10:30, Exhibition Hall A, evt.

IFLA President's Theme Session
Libraries Driving Access to Knowledge (A2K) — Ellen Tise (afgående) IFLA President's

08:30 - 10:30, room 209, alle

Innovative information services in the digital environment
— Reference and Information Services Section

Bl.a. dansk oplæg ved Jens Thorhauge/Erik Thorlund

08:30 - 12:00, Off-site meeting, KIB/ andre?

Children's libraries and books in Puerto Rico
— Libraries for Children and Young Adults

10:45 - 12:45, Grand Salon A, alle/DBs digitale udvalg

e-Legal deposit: from legislation to implementation; from ingest to access
— Bibliography Section with IFLA-CDNL Alliance for Digital Strategies Programme (ICADS), Information Technology, National Libraries and Knowledge Management

10:45 - 12:45, Exhibition Hall A, om efteruddannelse – måske især for fagfolk

Weaving continuing professional development into every library organisation
— Continuing Professional Development and Workplace Learning Section

13:45 - 15:45, Grand Salon B, Kirsten Boelt/alle

Can we keep up with the changes or are the children our teachers?
— Libraries for Children and Young Adults Section

16:15 - 17:30, Grand Salon A, alle

Closing Session

Friday 19 August 2011

Biblioteksbesøg: interesse for alle, tjek i registreringen.

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Hør, hvorfor børn, der vokser op med bøger, klarer sig bedre senere i livet

Kulturmagasinet  KRÆS - RADIO4   (kl. 14.00-15.00) skal i dag handle om hvorfor det er vigtigt at børn læser.  Ikke kun fordi det er fedt at læse gode historier, men fordi n y forskning bekræfter, at tilgængelige bøger i hjemmet hjælper børn til at læse mere, blive bedre læsere og bedre uddannet senere i livet. Og har børnene ikke adgang til bøger i hjemmet er det vigtigt at de får adgang via andre institutioner som biblioteker. Det budskab udfolder sig i en samtale mellem Ea Hoppe Blaabæk, post. doc KU, Michel Steen-Hansen direktør i Danmarks Biblioteksforening og værten "kulturjunkien" Maja Hald.   Hør det her  Det hele tager sit afsæt i Ea Hoppe Blaabæk ph.d.-afhandling om, hvordan forældre giver kulturel, social arv videre til deres børn. Den er også blevet fyldigt omtalt i Kristeligt Dagblad  I   Kristeligt Dagblad   artikel skriver det også at afhandlingen punkterer en, for avisen og tilsyneladende også forskeren, udbredt myte om bibliotekerne som kulturelle fyrtårne

Når folkeskoler og folkebiblioteker bruger hinanden

I sidste uge efterlyste jeg gode eksempler på samarbejder mellem Folkebiblioteker og Folkeskoler og det er strømmet ind. Tak for det.  Det er også startskuddet på  Danmarks Biblioteksforening temaside om Folkebibliotekerne og den nye folkeskolereform, som du kan se og bidrage til på db.dk/folkeskole Jeg har lavet et kort oplæg til det "Dialogmøder om den åbne skole" som undervisningsministeret afholder i dag og alle de eksempler jeg kommer med vil indgå i DB's tema. Til præsentationen har jeg også fået hjælp af Signe Jarvad Chef Københavns Biblioteker - Kultur Valby, som har arbejdet systematisk med de københavnske bibliotekers læringsindsat i forhold til folkeskolen.  Vores fokus vil være understøtteden undervisning  som det udtrykkes i den nye folkeskolereform. På længere sigt vil DB lavet et inspirationskatalog til alle landets biblioteker, skoler og kommuner om hvordan vi kan udnytte de forskellige kompetencer vi besidder til gavn for eleverne og vide

Regeringen vil bruge 130 millioner på at genoplive døde bymidter i 'donut-byer' - biblioteket er en oplagt hjertestarter

Regeringen lancerer i dag en forsøgsordning, hvor 10 byer i landet skal deles om 130 millioner kroner. De skal bruges på, at bymidterne skal genopfinde sig selv og få livet tilbage, forklarer indenrigs- og boligminister, Kaare Dybvad (S). - Jeg tror det er vigtigt at kigge på, hvilke andre ting man kan gøre for at gøre det attraktivt for folk at opholde sig i midtbyerne, siger han til DR . I den sammenhæng kan kultur og specielt biblioteker spille en afgørende rolle, hvis man skal modvirke den såkaldte DONUTEFFEKT. I Donut-byer er der befolkningsvækst i forstæderne, og folk i forstæderne tager ikke længere ind til byen for at handle, fordi de handler på nettet, i storcentre eller i de større byer, hvor de har arbejde. Denne effekt ses i de små og mellemstore byer, hvor man endnu ikke har fundet en løsning på problematikken. I sådanne byer kan kultur og kreativ udnyttelse af bymidten spille en særdeles vigtig rolle Det ligger i forlængelse af regeringsudspillet fra sidste år "Tætte