mandag den 28. juni 2010

Bibliotekschefer ser mørkt på fremtiden

På folkebibliotekerne forventer man flere lukninger af filialer, færre nye bøger og kortere åbningstider næste år, viser en rundspørge blandt bibliotekscheferne, som Berlingske Tidende har lavet.

Jeg må stille mig selv hvor pessimistiske vi skal være? Skal vi ikke håbe på en politisk erkendelse af, at man ikke kan spare mere hvis vi fortsat skal udvikle vores samfund?

I Berlingskes artikel citeres jeg da også for:
I Danmarks Biblioteksforening deler man bekymringen, men tror på et større politisk fokus på bibliotekerne fremover.

»Hvis der kommer store besparelser, vil det betyde et tab for videnssamfundet. Vi har at gøre med den største og mest besøgte kultur- og læringsinstitution, så derfor håber jeg ikke, at der er grund til pessimismen. Jeg ved godt, at krisen kradser, men jeg tror, at der er en politisk erkendelse af, at hvis vi skal udvikle vores videnssamfund, så er bibliotekerne en af indgangene til det,« siger Michael Steen-Hansen, direktør i Danmarks Biblioteksforening.

Jeg kan godt forstå, at man på bibliotekerne er bekymret, for der er skårret ind til benet og desværre er besparelserne jo ingenlunde et overstået kapitel alle steder.

I artiklen hedder det:
"De danske biblioteker står over for hårde tider. Lukninger af filialer, færre nye bøger på hylderne og kortere åbningstider med færre bibliotekarer er scenariet, som en stor del af landets biblioteker ser det.

Det viser en rundspørge, som Berlingske Research har foretaget blandt landets bibliotekschefer. 74 ud af 97 har svaret. Af dem forventer hele 82 procent, at der må gennemføres besparelser på budgettet for 2011.

Over halvdelen af disse, 57 procent, regner med, at nedskæringerne vil udmønte sig i mindre bemanding i åbningstiden. Og knap hver tredje, 31 procent, regner med at skære på indkøbet af nye bøger og andet materiale næste år.

Bekymring
De fremtidsudsigter bekymrer Pernille Drost, formand for Bibliotekarforbundet.

»Der er ikke flere knapper at skrue på. Vi har rationaliseret og digitaliseret alle processer for mange år siden, så der er ikke andre steder at spare end på materialer og den gode service. Det er chefernes svar et udtryk for, og jeg kan i den grad kende billedet. Både medarbejdere og ledere melder, at man kun lige kan holde den daglige drift kørende, og man prøver at tilgodese alle de krav, der er, men der er simpelthen ikke penge,« siger hun.

Over 300 filialer er blevet nedlagt de seneste ti år. Men også næste år vil flere små biblioteker lukke, lyder forventningen fra bibliotekscheferne. 19 af landets bibliotekschefer regner således med filiallukninger.

»Problemet ved at lukke filialer er, at når du lukker et lokalt bibliotek, lukker du også for adgangen for børn, unge og ældre. I debatten om folkeskolen er det vigtigt at huske, at det, der gør, at børn bliver gode til at læse, er, at de læser af lyst. Men det bliver sværere og sværere for dem og andre at komme på et bibliotek,« siger Pernille Drost.

Ansvar
Hun efterlyser, at politikerne tager ansvar. »Der er behov for, at lokalpolitikerne siger: Ja, vi har skåret i servicen. Man kan ikke blive ved med at skære i kerneydelserne og så hævde, at verden er uforandret,« siger Pernille Drost.

I Danmarks Biblioteksforening deler man bekymringen, men tror på et større politisk fokus på bibliotekerne fremover.

»Hvis der kommer store besparelser, vil det betyde et tab for videnssamfundet. Vi har at gøre med den største og mest besøgte kultur- og læringsinstitution, så derfor håber jeg ikke, at der er grund til pessimismen. Jeg ved godt, at krisen kradser, men jeg tror, at der er en politisk erkendelse af, at hvis vi skal udvikle vores videnssamfund, så er bibliotekerne en af indgangene til det,« siger Michael Steen-Hansen, direktør i Danmarks Biblioteksforening.

Berlingske Tidende ville gerne have spurgt kulturminister Per Stig Møller (K), om bibliotekscheferne efter hans vurdering har grund til deres bekymring. Men det har ikke været muligt at få en kommentar fra ministeren. "

Kilde: http://www.berlingske.dk/boeger/bibliotekschefer-ser-moerkt-paa-fremtiden

Ingen kommentarer:

Send en kommentar